NEUROFORMA

Ośrodek AMI w Sieradzu wzbogacił się o kolejny nowy sprzęt. Nowe technologie w procesie leczenia i rehabilitacji dzieci NEUROFORMA w Sieradzu tylko w Ośrodku AMI.

Neuroforma to produkt medyczny opracowany w oparciu o wyniki niezależnych badań w dziedzinie neurorehabilitacji. Neuroforma stanowi wsparcie klasycznego modelu rehabilitacji poznawczej i ruchowej – to trening usprawniający funkcje poznawcze i koordynację wzrokowo- ruchową, pozwalający na wielopoziomowy rozwój lub kompensację deficytów pacjenta.

A co na to nasi podopieczni, świetnie się bawią zapominając o tym, że to ćwiczą.

Neuroforma to:
-atrakcyjna i wygodna forma terapii połączona z zabawą;
-prosty w obsłudze program terapeutyczny;
-mobilne stanowisko pracy,
-rozbudowany zestaw interaktywnych ćwiczeń angażuje jednocześnie funkcje ruchowe oraz poznawcze w środowisku wirtualnej rzeczywistości;
-wykorzystuje paradygmat podwójnego zadania (Dual Task) – wybrane zadania angażują bardziej funkcje poznawcze, a inne ruchowe;
-dzięki ćwiczeniom wykorzystującym założenia terapii lustrzanej – osoba z połowicznym niedowładem, widzi siebie wykonującą w pełni symetryczne ruchy obiema kończynami (sugestia, że druga strona ciała jest sprawna powoduje pobudzenie neuronów)
-feedback/ informacja zwrotna w trakcie ćwiczenia o poprawności wykonania zadania;
-różnorodność ćwiczeń umożliwia prowadzenie ćwiczeń zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi w różnym wieku i z różnymi jednostkami chorobowymi
-zindywidualizowany trening jest dostosowany do potrzeb klienta;
-pamięć zestawu ćwiczeń dla danego pacjenta