Aktualności

  Kochani jesteśmy bardzo dumni z postępów naszych beneficjentów i ich uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu ” Z AMI KROKIEM DO PRZODU- bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”, który jest współfinansowany przez PFRON. Cieszymy się, że mimo tak ciężkiego okresu i licznych utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19 udaje nam się pomagać najbardziej potrzebującym dzieciom.     […]

Czytaj dalej

  AMIsiaki ze Żłobka w Zduńskiej Woli wzięły udział w konkursie Bożonarodzeniowym, organizowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku. AMIsiaki zostały podzielone na 3 grupy, każda grupa miała do zrobienie inne prace. Grupa nr 1 wykonała świąteczne, styropianowe bombki. Grupa 2 zajęła się stworzeniem choinki z wytłaczanek, zaś najmłodsza grupa zrobiła bożonarodzeniowe laurki. Dzieci […]

Czytaj dalej

    Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci.   W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli realizujemy bezpiecznie zajęcia w ramach projektu PFRON. Dzięki zakupom środków ochrony osobistej i specjalistycznych lamp wirusobójczych możemy w sposób ciągły pomagać dzieciom w rehabilitacji i terapii.   Zakupy zostały  sfinansowane w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i […]

Czytaj dalej

W dniu wczorajszym tj.16.11.2020 roku w ramach realizacji zadania ochrona i promocja zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i podnoszenia świadomości zdrowotnej w tym organizacji spotkań, szkoleń dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych związanych z profilaktyką zdrowotną Fundacja AMI przeprowadziła akcję edukacyjną „MÓJ BEZPIECZNY PRZYJACIEL PIES”. Zajęcia zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej oraz w Publicznym […]

Czytaj dalej

Terapia logopedyczna to bardzo istotna forma wsparcia dla beneficjentów III roku projektu ” Z AMI KROKIEM DO PRZODU -bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”. Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Oddziaływania te mają na celu: – usuwanie zaburzeń […]

Czytaj dalej

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli realizujemy III rok projektu ” Z AMI KROKIEM…”  Każdego dnia dokładamy wszelkich starań aby beneficjenci projektu mogli systematycznie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacji. Mimo przeszkód związanych z pandemią stajemy na wysokości zadania.  Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko systematyczna i ciężka praca może przynieść oczekiwane […]

Czytaj dalej

W naszym Ośrodku AMI w Zduńskiej Woli jedną z 18 form projektu „Z AMI KROKIEM…”  jest terapia polisensoryczna realizowana w Sali Doświadczania Świata. Dla dziecka to miejsce pełne nowych wrażeń i wyzwań. „Sala Doświadczania Świata, także: terapia doświadczania świata, terapia Snoezelen) – metoda terapii zajęciowej oraz oryginalna koncepcja aranżacji pomieszczeń, skupiona na problematyce uzyskania dostępu (kontaktu) do […]

Czytaj dalej

W ramach projektu „Z AMI KROKIEM do przodu – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” Ośrodek AMI w Zduńskiej Woli realizuje 18 form wsparcia, w tym z zakresu rehabilitacji ruchowej. Głównym celem i założeniem projektu jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym przez zwiększenie ich samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie poprzez organizację specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych. Uczestnicy projektu biorą udział […]

Czytaj dalej

Ośrodek AMI w Zduńskiej Woli realizauje III i zarazem ostatni rok projektu „Z AMI KROKIEM DO PRZODU – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” współfinansowany przez PFRON. Kolejny raz do projektu zakwalifikowaliśmy 90 dzieci niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego wsparcia terapeutycznego. W Ośrodku terapeuci realizują z uczestnikami projektu aż 18 form wsparcia. Zajęcia z zakresu rehabilitacji, pedagogiczne, psychologiczne, […]

Czytaj dalej

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych – to kolejna z form realizowanych w ramach projektu „Z AMI KROKIEM DO PRZODU – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.  Dzięki tej formie terapii dzieci uczą się prawidłowych wzorców ruchowych takich jak: czworakowanie, chodzenie, siedzenie; poprawie ulega także napięcie mięśniowe. Terapeuci w ramach Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych pracują z dziećmi […]

Czytaj dalej

DRODZY RODZICE ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY DOTYCZĄCEJ NASZEGO OŚRODKA I REALIZOWANYCH W NIM ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH. WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ NALEŻY WYSŁAĆ NA MAIL: biurofundacjaami@wp.pl   pobierz: ankieta

Czytaj dalej

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” ze Zduńskiej Woli prowadząca Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI kończy realizację II-go roku trwania projektu. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z PFRON oraz środkom z 1% podatku Fundacja AMI miała możliwość zrealizowania III roku projektu „Z AMI KROKIEM DO PRZODU –bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”. 1.04.2020 r. odbędzie się będzie REKRUTACJA na trzeci rok […]

Czytaj dalej

Terapia logopedyczna w ramach projektu ,,Z AMI krokiem do przodu…” Kuba na zajęciach logopedycznych ćwiczy orientację w schemacie ciała, wykonuje zadania z zakresu rozumienia mowy, wykorzystujemy elementy komunikacji alternatywnej (w pełnym porozumieniu z terapeutą behawioralnym). Szymek jest mocno zmotywowany do pracy na zajęciach logopedycznych- uśmiech towarzyszy nam zawsze, ćwiczy syntezę oraz analizę wzrokową, wykonuje zadania […]

Czytaj dalej

Zajęcia z terapii wspomaganej komputerowo realizowane w ramach projektu „Z AMI KROKIEM DO PRZODU – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”. Podczas zajęć Szymon i Dawid uczyli się poprzez zabawę z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i laptopa, na których dostępne są programy „Harmonijny rozwój”, „Akademia umysłu” i „Dr Omnibus” i wiele innych. Chłopcy ćwiczą spostrzegawczość, koncentrację uwagi oraz […]

Czytaj dalej

  Oj dzieje się dzieje u Naszych Najmłodszych AMIsiaków ze Żłobka AMIsiowa Kraina Dziecka II w Zduńskiej Woli. W AMIsiowej Krainie Dziecka w Zduńskiej Woli odbyło się świąteczne spotkanie z rodzicami na którym dzieci przygotowały dla nich piękny  występ. Małe AMIsiaki wcieliły się w role skrzatów Mikołaja. Dzieci od dawna przygotowywały się do swej roli, […]

Czytaj dalej

Terapia neurotaktylna to pewien rodzaj masażu, w którym za pomocą odpowiednich technik stymulujemy układy dotykowy i proprioceptywny. Prawidłowe funkcjonowanie tych zmysłów bezpośrednio wpływa na rozwój i funkcjonowanie naszego mózgu i układu nerwowego, a także przekłada się na zdolności motoryczne, rozwój sfery emocjonalnej oraz kształtowanie się osobowości. Poprzez stosowanie masażu taktylnego zwiększa się świadomość ciała i […]

Czytaj dalej

Terapia przez sztukę polega nie tylko na wykorzystaniu w procesie terapeutycznym różnorodnych technik plastycznych, ale także w szerszym znaczeniu – wykorzystuje się m.in. muzykę, plastykę, taniec czy baśń…      W trakcie zajęć stymulowane są zmysły. Terapia ta rozbudza również pozytywne emocje i wpływa na samopoczucie. Buduje u uczestnika zajęć poczucie własnej wartości. W trakcie […]

Czytaj dalej

Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej.            W czasie terapii stosuje się specjalne techniki , które mają na celu pobudzać i przygotowywać receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno- motorycznych pochodzących z otoczenia. Celem metody jest : -usprawnianie widzenia oczu ocznego i percepcji wzrokowej – usprawnianie słyszenia […]

Czytaj dalej

Metoda Fits jedna z niewielu z rekomendacją SOSORT’u . Indywidualna terapia skolioz oraz wad postawy o potwierdzonym działaniu publikacjami naukowymi. Uczestnicy projektu wykonują ćwiczenia asymetryczne mające na celu trójpłaszczyznową korekcję skoliozy oraz ćwiczą stabilizację dolnego tułowia.  

Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy na zabiegi elektrostymulacji podniebienia, które pani Marta, Klaudia i Monika- nasze neurologopedki  wykonują w Fundacji AMI. WSKAZANIA DO ELEKTROSTYMULACJI: Elektrostymulacja u pacjentów neurologopedycznych znajduje zastosowanie w: stymulowaniu rozwoju mowy; opóźnionym rozwój mowy; zaburzeniach dyslalicznych; korekcji mowy nosowej; rehabilitacji chorych z afazją; u pacjentów z porażeniem mózgowym; u pacjentów z rozszczepem podniebienia; EFEKTY TERAPII […]

Czytaj dalej

Load more