Nasze projekty

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych z województwa łódzkiego. Realizacja zadania umożliwia uczestnictwo dzieci w nieodpłatnych zajęciach terapeutycznych, prowadzonych metodami: Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg metody dr S. Masgutowej, Integracja Odruchów Twarzy, Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej, Elementy metody PNF, Terapia behawioralna, Dogoterapia. W ramach projektu oferowane są następujące zajęcia: rehabilitacyjne różnymi […]

Czytaj dalej

Fundacja AMI w okresie 01.02.2008r. – 31.05.2008r. realizowała na terenie powiatu zduńskowolskiego: gmina Zduńska Wola i Szadek akcję edukacyjną  z zakresu bezpiecznego kontaktu z psem. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy 1440 dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich i małych miast. Program półtoragodzinnych zajęć był bardzo efektywny. Dzieci podczas […]

Czytaj dalej

Load more