Nasze projekty

Fundacja AMI od czerwca do grudnia tego roku będzie realizowała akcję edukacyjną Akcja edukacyjna-  zapoznanie dzieci  z problemami niepełnosprawności, bezpieczeństwa „ Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” „Będę bezpieczny, będę zdrowy” na terenie placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Szadek. Dzięki dotacji Burmistrza Gminy i Miasta Szadek dzieci z przedszkola i klas […]

Czytaj dalej

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI od kwietnia 2013 roku realizuje projekt: „Zrozumieć autyzm = skuteczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”. Projekt skierowany jest przede wszystkim  do kadry, pedagogów, terapeutów a także wolontariuszy i rodziców – osób, które na co dzień są bezpośrednio zaangażowane w pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. Realizacja projektu zakłada objęcie cyklem szkoleń grupy 16 uczestników […]

Czytaj dalej

W okresie 01.03-31-12.2013 roku Fundacja AMI prowadzi projekt Dogoterapia metodą wspomagania rozwoju niepełnosprawnego dziecka na terenie 3 województw. Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności beneficjentów ostatecznych zadania tj. 60 dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych zajęć wzrost sprawności ruchowej, usprawnianie wrażliwości dotykowej, słuchowej i wzrokowej, wzrost umiejętności komunikowania się z otoczeniem, rozwinięcie procesów poznawczych w tym […]

Czytaj dalej

Fundacja AMI od 02.09.2012 roku realizuje projekt: „Zrozumieć niepełnosprawność- skuteczniej wspomagać. To już 9 projekt Fundacji AMI w 2012 roku     Projekt: „Zrozumieć niepełnosprawność –skuteczniej wspomagać ” jest skierowany do osób zamieszkujących tereny województwa łódzkiego, w tym między innymi  powiatu zduńskowolskiego, sieradzkiego i łaskiego, pabianickiego  i zakłada objęcie łącznie 15 osób z otoczenia osób […]

Czytaj dalej

Projekt: „Dbam o swoje zdrowie psychiczne – program profilaktyczny o charakterze informacyjno – edukacyjnym w szkołach gimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego” W okresie 01.06.2012 – 30.12.2012 Fundacja AMI realizuje projekt mający na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród młodzieży gimnazjalnej na terenie powiatu zduńskowolskiego. W ramach programu w szkołach gimnazjalnych przeprowadzane będą zajęcia (akcje […]

Czytaj dalej

Fundacja AMI  rozpoczęła  realizację kolejnego projektu. „Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zduńska Wola – to projekt skierowany dla dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Zduńska Wola. Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych z Gminy Zduńska Wola poprzez organizację specjalistycznych zajęć w okresie od 01.07.2012-10.12.2012 roku. Wsparcie w ramach […]

Czytaj dalej

Fundacja „Ami” od września rozpoczyna realizację kolejnego projektu: „Wolontariat to mój bzik” – działania wspierające rozwój wolontariatu. w okresie 01.06.2012-31.12.2012. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób w wieku 13-20 lat z terenów województwa łódzkiego, zwłaszcza powiatów: zduńskowolskiego, sieradzkiego oraz łaskiego.   Chcemy zachęcić […]

Czytaj dalej

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym realizuje projekt: „Skuteczna Komunikacja przejawem samodzielności” W ramach projektu Fundacja AMI zapewnia dla 15 dzieci z terenu woj. łódzkiego i wielkopolskiego BEZPŁATNIE  indywidualne zajęcia mające na celu zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych poprzez poprawę komunikacji z otoczeniem. Zajęcia: z logopedą/neurologopedą (w tym: praca na systemach komputerowych) z psychologiem; w aparatach AVS;   […]

Czytaj dalej

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI rozpoczyna realizację projektu: Kroki ku lepsze przyszłości– zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu Fundacja AMI zapewnia dla 15 dzieci z terenu woj. łódzkiego i wielkopolskiego  BEZPŁATNIE  indywidualne zajęcia mające na celu zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia: w kombinezonach ORTEZA DUNAG 02 Integracji Sensorycznej Terapia Snoezelen, w  Sali Doświadczania […]

Czytaj dalej

Kolejny projekt Fundacji AMI. Tym razem Ami poprowadzi Akcję edukacyjną, propagującą zdrowy styl życia i podnoszącą świadomość zdrowotną ” W zdrowym ciele- zdrowy duch”. Okres realizacji maj-grudzień 2012 roku. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z gminy Zapolice fundacja będzie edukować najmłodszych mieszkańców gminy: przedszkolaków i uczniów klas I-III uczęszczających do placówek w Zapolicach i Rembieszowie. Akcja […]

Czytaj dalej

  Fundacja AMI rrozpoczyna realizację już III roku projektu  Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W ramach projektu Fundacja AMI  w okresie maj 2012-marzec 2013 zrealizuje indywidualne zajęcia rehabilitacyjne w ilości 1800godzin dla 15 dzieci niepełnosprawnych. Każde dziecko zostanie objęte regularnymi zajęciami 3 godziny tygodniowo z zakresu: -DOGOTERAPIA -TERAPIA TAKTYLNA; -INTEGRACJA ODRUCHÓW DYNAMICZNYCH I […]

Czytaj dalej

Fundacja AMI już trzeci rok realizuje projekt: Zajęcia wspomagające rehabilitację i edukację dzieci niepełnosprawnych na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego. W ramach projektu dogoterapeuci systematycznie raz w tygodniu prowadzą dogoterapie z elementami artyterapii i muzykoterapii w następujących placówkach: – Przedszkole integracyjne nr 6 w Zduńskiej Woli; – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w […]

Czytaj dalej

Fundacja AMI pomagając dzieciom nieustannie poszukuje różnych źródeł finansowania rehabilitacji i zajęć terapeutycznych dla dzieci, w szczególności niepełnosprawnych. Dzięki pieniądzom pozyskanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udział w terapeutycznych zajęciach dla niepełnosprawnych dzieci jest bezpłatny. Nasze ostatnie projekty: „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” oraz „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności” już zostały […]

Czytaj dalej

Przez 8 miesięcy (od 2.04.2011r. do 31.12.2011r.), 7 dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatów zduńskowolskiego oraz sieradzkiego uczestniczyło w zajęciach w sali doświadczania świata.

Czytaj dalej

W ramach realizowanego od 7.11.2011 r.do 31.12.2011 r. projektu 10 dzieci z terenu woj. łódzkiego miało możliwość uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach z logopedą/neurologopedą oraz psychologiem. Celem głównym projektu było zwiększenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem poprzez organizację specjalistycznych zajęć. Uczestnikami  projektu były dzieci mające problemy z komunikacją, między innymi dzieci autystyczne, dzieci z zaburzeniami mowy, z […]

Czytaj dalej

Przedmiotem projektu była akcja edukacyjna odnośnie zdrowego stylu życia, którą zostało objętych prawie 1000 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Miasta Zduńska Wola. Zajęcia edukacyjne odbywały się z udziałem psa. Ta forma dogoterapii stanowi ciekawy sposób przekazywanych treści dla dzieci powodując że lekcja z psem na dłużej pozostaje w pamięci dzieci. Zajęcia odbywały się […]

Czytaj dalej

Projekt zakładał zwiększenie wiedzy osób z otoczenia niepełnosprawnych, dzięki realizacji zadania możliwe było nieodpłatne wyszkolenie 15 osób: terapeutów, wolontariuszy pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi a także rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu uczestnicy prócz poszerzenia swojej wiedzy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi. Udział w projekcie pozwolił także uczestnikom na […]

Czytaj dalej

Fundacja AMI w okresie 01.02.2011r. – 31.05.2011r. realizowała na terenie powiatu łaskiego akcję edukacyjną  z zakresu bezpiecznego kontaktu z psem. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy 1440 dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych z terenów wiejskich i małych miast. Program półtoragodzinnych zajęć był bardzo efektywny. Dzieci podczas pierwszej części zajęć zdobywały […]

Czytaj dalej

Fundacja AMI od maja 2010 r. do listopada 2010 r. realizowała projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany przez Fundację AMI współfinansowany przez Urząd Miasta Zduńska Wola w ramach zadania „Kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród zduńskowolskich przedszkolaków”. Projekt był skierowany do zduńskowolskich przedszkolaków, czyli dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W zajęciach przygotowanych przez […]

Czytaj dalej

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć kynoterapii z elementami arteterapii w placówkach oferujących pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Aktualnie (drugi okres realizacji projektu) zajęciami są objęte następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, Publiczne Przedszkole nr 6 w Zduńskiej Woli, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu, Przedszkole Integracyjne […]

Czytaj dalej

Load more