Nasza kadra

Drogi rodzicu Kadra AMI to specjaliści ciągle podnoszący swoje kwalifikacje.
Tutaj dowiesz się kto pracuje z Twoim dzieckiem:

REHABILITACJA:

mgr Cecylia Gurazda  Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT Bobath, Oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapii. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów, posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe kierunek Oligofrenopedagogika Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi.

 

 

 

 

Ukończone kursy według metod dr Swietłany Masgutowej:

 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II
 • Integracja odruchów Ustno – Twarzowych.
 • Neurosensoryczna Terapia Taktylna

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Osteopatia w pediatrii i neonatologii
 • Kurs NDT-Bobath Basic w Warszawie (2017). Prowadząca Zofia Szwiling
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych cz. I i cz. II.
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli.
 • PNF podstawowy Reha+
 • PNF w pediatrii Reha START
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Kinesio Taping Polska
 • Zastosowanie indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego cykl warsztatów organizowanych przez VIGO – Ortho Polska Sp.zoo
 • Masaż klasyczny – poziom rozszerzony HEROS Centrum Szkoleniowe
 • Masaż segmentalny, drenaż limfatyczny, podstawy rehabilitacji HEROS Centrum Szkoleniowe
 • Funkcjonalna Osteopatia i Integracja. Instytut Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji.
 • „Terapia zastosowania Ortezy Dynamicznej DUNAG 02”
 • „Kinezjologia Edukacyjna” Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
 • „Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m. ż. MUDITA
 • „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych” IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera” IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • „Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem – plan aktywności” Poradnia RUBIKON
 • „Uczeń z zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym w przedszkolu i szkole” Poradnia RUBIKON
 • „ADHD- nadpobudliwość psychoruchowa”
 • „Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem” Poradnia RUBIKON
 • „Konstruowanie indywidualnych programów nauczania dla dzieci z autyzmem” Poradnia RUBKION
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Fundacja Synapsis
 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” Fundacja Synapsis
 • Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • szkolenie „Zastosowanie urządzenia PRAGMA SYSTEM w fizjoterapii”
 • szkolenie „Ocena stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym” LIW Care Technology Sp.zoo

mgr Paweł Maciejewski Fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapii, posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Ukończone kursy:

 • Terapia Neurorozwojowa NDT – Bobath – luty 2019
 • Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych cz. I,
 • Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych cz. II,
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych,
 • Rehabilitacja w Kombinezonach DUNAG 2
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy pod kierownictwem Sabina Lizak,
 • Kurs PNF podstawowy pod kierownictwem Attila Szabo,
 • Terapia ręki I i II stopień,
 • Szkolenie w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej DUNAG 02,
 • Kurs Taping Rehabilitacyjny R.Słoniak, T.Tittinger,
 • Kurs masażu klasycznego firmy „TRIGGER”.
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Kurs „Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, choroby Scheuermanna i wad postawy według metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)”,
 • szkolenie „Galileo workshop for therapy of neuromuscular diseases in children, adolescents and adults”
 • szkolenie „Diagnostyka wad postawy i leczenie skolioz wg nowej koncepcji równowagi odruchowej kręgosłupa (metoda ROK) z wykorzystaniem urządzenia GraviSpine”
 • kurs pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia, resuscytacji dorosłych oraz dzieci wraz z wykorzystaniem AED
 • kurs „Diagnostyka postawy ciała dziecka i leczenie skolioz wg nowej koncepcji równowagi odruchowej kręgosłupa (Metoda ROK) z wykorzystaniem urządzenia GraviSpine”
 • szkolenie „Zastosowanie urządzenia PRAGMA SYSTEM w fizjoterapii”
 • szkolenie „Ocena stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym” LIW Care Technology Sp.zoo

mgr Anna Wardęga Fizjoterapeuta, specjalista metody Vojty,

posiada przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagog, technik masażysta.

Ukończone kursy:

 • Metoda Vojty
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomia palpacyjną
 • PNF
 • PNF w pediatrii
 • Kinesiology taping
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy
  i terapii dziecka 0-36 m.ż.
 • Kombinezony typu Dunag 2
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej 26-27.05.2013r.
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej 25-26.10.2013r.
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz I według dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz II według dr Swietłany Masgutowej
 • ADHD-nadpobudliwość psychoruchowa
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych według Swietłany Masgutowej
 • Udział w kongresie pn. ”Wybrane tematy fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna”
 • Terapia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.
 • Pierwsza pomoc z nagłych przypadkach
 • Ortotyka w leczeniu i rehabilitacji kończyny górnej
 • Medisorb-skuteczny sposób gojenia ran
 • Warsztaty: zastosowanie indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego
 • szkolenie „Zastosowanie urządzenia PRAGMA SYSTEM w fizjoterapii”

                                                                 Pogodna i uśmiechnięta Aktywna i kreatywna

                                                                 Fizjoterapia oto moja praca.  Dzieci ze mną dobrze się bawią i pracują! 


mgr Aleksandra Majchrzak Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT Bobath

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wydział Wojskowo – Lekarski na kierunku Fizjoterapia.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Bydgoszcz 2015/2016
 • Warsztaty „Rola miękkich ortez kończyn górnych i tułowia w procesie kompleksowej rehabilitacji pacjentów neurologicznych. Praktyczne zastosowanie ortezy spoczynkowej D!NA Sleep” VIGO – Ortho Polska sp.zoo
 • Kurs „Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne”
 • Kurs masażu leczniczego w jednostkach chorobowych
 • Kurs masażu klasycznego i sportowego
 • Kurs Thera-Band Academy ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band
 • Udział w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Fizjoterapia we współczesnej medycynie”
 • Udział w XVI Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Fizjoterapia dziś i jutro”
 • kurs „Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej” 2016
 • kurs „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I wg metody dr Swietłany Masgutowej” 2016
 • kurs „Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej” 2016
 • szkolenie „Diagnostyka wad postawy i leczenie skolioz wg nowej koncepcji równowagi odruchowej kręgosłupa (metoda ROK) z wykorzystaniem urządzenia GraviSpine”
 • szkolenie „Ocena stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym” LIW Care Technology Sp.zoo

mgr Iwona Miłek Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT Bobath

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapia, studia wyższe magisterskie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Przygotowanie pedagogiczne”, „Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu”.

Ukończone kursy:

 • Studia podyplomowe – „Przygotowanie Pedagogiczne”,
 • Kurs „Kinesjology Taping”,
 • Kurs „Masaż klasyczny i sportowy”,
 • Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesiący”,
 • Kurs „Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne”,
 • Kurs „PNF podstawowy”,
 • Kurs „Terapia Neurotaktylna” wg metody Swietłany Masgutowej,
 • Kurs „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” wg Swietłany Masgutowej,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • kurs pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia, resuscytacji dorosłych oraz dzieci wraz z wykorzystaniem AED
 • warsztaty „ASYMETRIA” Klinika Rehabilitacyjna dr Best Warszawa
 • kurs Terapia Neurorozwojowa NDT – Bobath Warszawa
 • szkolenie „Ocena stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym” LIW Care Technology Sp.zoo

 


mgr Mateusz Majchrzak Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener metody Halliwick

Fizjoterapeuta oraz Terapeuta Integracji Sensorycznej.
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Studia podyplomowe:

 • Integracja Sensoryczna z certyfikatem Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej
 • Przygotowanie pedagogiczne

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kinezjotaping KT1 + KT2
 • Kurs masażu klasycznego i sportowego
 • Kurs masażu leczniczego w jednostkach chorobowych
 • Kurs podstawowy metody PNF
 • Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”
 • Kurs „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I” wg  dr S Masgutowej.
 • Kurs „Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych” wg dr S. Masgutowej.
 • Kurs Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Szkolenie „Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu”
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Diagnostyka wad postawy i leczenie skolioz wg nowej koncepcji równowagi odruchowej kręgosłupa (metoda ROK) z wykorzystaniem urządzenia GraviSpine”
 • kurs pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia, resuscytacji dorosłych oraz dzieci wraz z wykorzystaniem AED
 • kurs podstawowy HALLIWICK Stowarzyszenie Pływania i Terapii w wodzie „Halliwick Polska”
 • szkolenie „Terapia manualna u dzieci”
 • kurs „Diagnostyka postawy ciała dziecka i leczenie skolioz wg nowej koncepcji równowagi odruchowej kręgosłupa (Metoda ROK) z wykorzystaniem urządzenia GraviSpine”
 • szkolenie „Zastosowanie urządzenia PRAGMA SYSTEM w fizjoterapii”
 • szkolenie „Ocena stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym” LIW Care Technology Sp.zoo

mgr Mariusz Domański Fizjoterapeuta, specjalista metody Vojty

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na kierunku Fizjoterapia oraz absolwent studiów magisterskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki SAN w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej na kierunku Fizjoterapia. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

 

 

Ukończone studia podyplomowe:

 • Przygotowanie pedagogiczne

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych
 • ,,Terapia Neurotaktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej
 • ,,Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Zawodowy Kurs Masażu i Niekonwencjonalnych Metod Leczenia
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”
 • Praktyczne wykorzystanie kostiumu rehabilitacyjnego / ortezy SpiderSuit – RENPOL Sp.zoo
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • Masaż Tkanek Głębokich – Moduł I stopnia – techniki globalne
 • Masaż Tkanek Głębokich – Moduł II – techniki lokalne
 • szkolenie „Diagnostyka wad postawy i leczenie skolioz wg nowej koncepcji równowagi odruchowej kręgosłupa (metoda ROK) z wykorzystaniem urządzenia GraviSpine”
 • kurs „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi”
 • kurs pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia, resuscytacji dorosłych oraz dzieci wraz z wykorzystaniem AED
 • kurs „Diagnostyka postawy ciała dziecka i leczenie skolioz wg nowej koncepcji równowagi odruchowej kręgosłupa (Metoda ROK) z wykorzystaniem urządzenia GraviSpine”
 • szkolenie „Zastosowanie urządzenia PRAGMA SYSTEM w fizjoterapii”
 • szkolenie „Ocena stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym” LIW Care Technology Sp.zoo

mgr Jakub Kalecki Fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, kierunek – Fizjoterapia, studia magisterskie. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs podstawowy koncepcji PNF. Mgr Katarzyna Fountokidis (Michaluk) – PT, IPNFA Instructor,
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I – Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej,
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Kurs Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej wg Smiska 1A + B – Centrum szkoleniowe MKMEDICA,
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Bobath Centrum Rozwoju Dziecka Katarzyna Urban,
 • Kurs Kinezjotapingu, KT1 + KT 2. Kinezjotaping Polska Sebastian Reczek,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Praktyczne wykorzystanie kostiumu rehabilitacyjnego / ortezy SpiderSuit – RENPOL Sp.zoo
 • Kurs „Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, choroby Scheuermanna i wad postawy według metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)”
 • kurs Terapia Neurorozwojowa NDT – Bobath Warszawa
 • szkolenie „Zastosowanie urządzenia PRAGMA SYSTEM w fizjoterapii”
 • szkolenie „Ocena stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym” LIW Care Technology Sp.zoo

mgr Katarzyna Szymańska – Włoch Fizjoterapeuta

Absolwentka studiów I stopnia Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia oraz studiów II stopnia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia.
W chwili obecnej studentka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • szkolenie „Masaż głęboki”,
 • kurs „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego”,
 • kurs Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej.
 • kurs Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt dzieci starszych
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Ocena stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym” LIW Care Technology Sp.zoo

Mateusz Zacharjasz Fizjoterapeuta

Absolwent studiów I stopnia Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia w Łodzi na kierunku fizjoterapia. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów. W chwili obecnej student studiów podyplomowych  z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • kurs „Podstawowa pierwsza pomoc” Wrocław XI 2009
 • kurs „Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz” Wrocław IV 2017
 • kurs „Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, choroby Scheuermanna i wad postawy wg Koncepcji metody FITS” Wrocław I/III/IV 2017
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, Poznań XII 2020
 • szkolenie „Leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi” moduł I Poznań X 2020
 • szkolenie „Leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi” moduł III Poznań X 2020
 • szkolenie „Zastosowanie urządzenia PRAGMA SYSTEM w fizjoterapii”
 • szkolenie „Ocena stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym” LIW Care Technology Sp.zoo

NEUROLOGOPEDZI, LOGOPEDZI:

 

mgr Katarzyna Cieślak Neurologopeda

 • szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędzie VB-MAPP”
 • szkolenie „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna. Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin ze złożonymi potrzebami komunikacji” Blok I,II,III prowadząca dr Magdalena Grycman
 • szkolenie „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”

mgr Katarzyna Janicka Logopeda, Oligofrenpedagog


mgr Marta Maciejewska Neurologopeda, Oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Jana Długosza na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Neurologopedia, Dodatkowo ukończone studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Metoda werbalno Tonalna,
 • Logorytmika,
 • integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Wzrokowo Słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Wpływ muzyki klasycznej na rozwój mowy dziecka,
 • Tarapia ręki I II stopnia,
 • Trening żywienia,
 • Terapia Behawioralna, czytanie symultaniczno sekwencyjne,
 • Kinesy taping w logopedii,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Nowa jakość w pracy z osobami z ASD,
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • szkolenie i uprawnienia do wykorzystania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia,
 • „Terapia Logopedyczna Dziecka z Zespołem Downa”,
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć ? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna. Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin ze złożonymi potrzebami komunikacji” Blok I,II,III prowadząca dr Magdalena Grycman
 • „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”
 • kurs „tDCS innowacyjna metoda neuromodulacji” Biomed Wrocław
 • szkolenie PECS Poziom I Kraków

mgr Katarzyna Janicka logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel historii i WOSu

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. Od sierpnia 2019 roku pracuje w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,AMI’’ w Zduńskiej Woli jako logopeda i oligofrenopedagog. Stale aktualizuje wiedze zdobytą podczas studiów, posiada wiele specjalistycznych kursów oraz szkoleń. Miała również zaszczyt być prelegentem podczas konferencji pt. ,,Trudności komunikacyjne dzieci z ZA’’. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii

 

Ukończone kursy, szkolenie i konferencje:

 • ,,Terapia miofunkcjonalna przy seplenieniu- na co zwracać uwagę, od czego zacząć?’’
 • ,,Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania’’
 • ,,Jak przygotować logopedyczne badania przesiewowe?’’- webinar
 • ,,Terapia głosek S, Z, C, DZ w ośmiu krokach’’- webinar
 • ,,Motywacja pacjenta w terapii’’- webinar
 • ,,Niedosłuch w pigułce’’- cykl webinarów
 • ,,Kurs terapii z wykorzystaniem narzędzia MUSICON’’
 • ,,Trzy szeregi’’- minikurs
 • ,,Narządy artykulacyjne- ćwiczenia’’- szkolenie on-line
 • ,,Opóźniony rozwój mowy- scenariusze zajęć’’- szkolenie on-line
 • ,,49 fundamentalnych zasad w terapii logopedycznej’’- szkolenie- on-line
 • ,,Wskazówki protetyka słuchu dla logopedów kierujących na badania słuchu’’- szkolnie on-line
 • ,,Zaplanuj terapię dyslalii’’- webinarium
 • ,,Szereg ciszący’’ – webinarium
 • Opóźniony rozwój mowy- od czego zacząć terapię ? – szkolenie on-line
 • Seplenienie boczne- szkolenie on-line
 • ,,Kolejność wywoływania głosek’’- webinarium
 • ,,Słuch lubi ruch’’- szkolenie on-line
 • Audiologia dla każdego logopedy- webinarium
 • ,,Sprawdzone pomoce logopedyczne i ich praktyczne zastosowanie’’- szkolenie on-line
 • Integracja sensoryczna w logopedii- szkolenie on-line
 • ,,Można inaczej’’- konferencja on-line
 • ,,Badania słuchu’’- webinarium
 • Wybrane aspekty procesu wspomagania rozwoju małych dzieci- warsztat naukowy
 • ,,Terapia dzieci z wadą słuchu w szkole. Wstęp.’’- webinarium
 • ,,Metody wywoływania głosek’’- webinarium
 • ,,Zasady prowadzenia terapii dyslalii’’- szkolenie on-line
 • Sensoryka u logopedy w warunkach domowych- szkolenie on-line
 • Terapia logopedyczna w praktyce- szkolenie on-line
 • Logorytmika na domowo- webinarium
 • ,,Wybrane metody rehabilitacji dzieci z wadą słuchu’’- webinarium
 • Protetyk słuchu- idealny zawód dla logopedy- szkolenie on-line
 • Zrozumieć dziecko z wadą słuchu- warsztaty szkoleniowe dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces wychowania, terapii i edukacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu i przetwarzania słuchowego.
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • ,,Zaburzenia przetwarzania słuchowego. Trening funkcji słuchowych od wieku niemowlęcego po wczesnoszkolny. Zasady pracy z dziećmi z niedosłuchem’’- szkolenie on-line
 • Badania słuchu dla logopedów- szkolenie online
 • ,,Kształtowanie mowy, języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Czynności prymarne. Zasady terapii. Ćwiczenia, zabawy.’’ (szkolenie on-line)
 • ,,Organizacja pracy logopedy w szkole/przedszkolu’’ (szkolenie on-line)
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
 • ,,Bilateralna integracja- program szkolny’’
 • ,,Mój pierwszy program- nauka kodowania dla dzieci w szkołach podstawowych’’
 • ,,Liczę, poznaję, programuję- nauka kodowania dla najmłodszych’’
 • ,,AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się’’
 • ,,Edukacja matematyczna dzieci- część pierwsza’’ (wg koncepcji prof. dr hab. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej)
 • Centrum Kształcenia Dobra Kadra, ,,Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r.ż.- praktyka bez teorii’’
 • Program Rozwoju Komunikacji ,,Makaton’’ (Szkolenie podstawowe- cztery moduły)
 • Fundacja In Corpore w Katowicach ,,Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno- twarzowych- część pierwsza’’ autorskie warsztaty dr A.Regner
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu, udział w VII sesji edukacyjnej pt. ,,Jeśli nie pamięć to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej’’
 • Uczestnictwo w konferencji pt. ,,Autyzm. Codzienność… Jak pomóc?’’
 • Udział w Konferencji naukowej ,,Dziecko ze spektrum autyzmu- zrozumieć i pomóc’’
 • Udział w IV edycji konferencji metodyczno- szkoleniowej ,,Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Opóźnienia nabywania sprawności językowych’’
 • ,,Trudności komunikacyjne dzieci z ZA’’
 • Przygotowanie prezentacji i wystąpienie podczas II Konferencji Zespół Aspergera- dziwactwo czy dar organizowanej przez Zespół Szkolno- Przedszkolny ,,Czyż’’ w Częstochowie.

mgr Kamila Matusiak Neurologopeda, Oligofrenopedagog, Terapeuta zajęciowy, Pracownik socjalny

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej, oligofrenopedagogiki, logopedii.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • System C- Eye w ocenie stanu pacjenta neurorahabilitacji i komunikacji;
 • Kinsyotaping w logopedii;
 • Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg. metody dr S. Masgutowej;
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym;
 • Udział w I Międzynarodowym Sympozjum Logopedycznym Metoda Dyna – Lingua M. S. w leczeniu autyzmu zorganizowanym przez Wrocławskie Centrum Psychostymulacji, Podyplomowe Studia Logopedyczne  Uniwersytetu Wrocławskiego i Towarzystwo Miłośników Polonistyki;
 • „Pomogę Ci, żebyś zrobił to sam” – praca z dzieckiem autystycznym i jego rodziną;
 • Praca z dzieckiem o zaburzonej emocjonalności;
 • wprowadzenie do języka migowego;
 • Kierownik wycieczek szkolnych;
 • Kierownik placówek wypoczynku dzieci młodzieży;
 • szkolenie i uprawnienia do wykorzystania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia,
 • szkolenie w zakresie PPOŻ,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”
 • szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędzie VB-MAPP”

mgr Monika Rosiak  Neurologopeda

Od lutego 2016 roku pracuję w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli jako neurologopeda.

Na wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła się moja ścieżka obecnie wykonywanego  zawodu, który stał się moją pasją. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku socjologii stosowanej, a stopień magistra uzyskałam po ukończeniu pedagogiki społecznej w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno – wychowawczej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Oba kierunki powiązane dziedzinami i zakresem problematyki społecznej i humanistycznej dały mi przygotowanie  i możliwości do podejmowania pracy w zawodach społecznych w obszarze edukacji, zdrowia, pracy opiekuńczeji socjalnej. Dodatkowe okoliczności oraz  rozwój zainteresowań zagadnieniami z zakresu logopedii przesądziły o podjęciu podyplomowych studiów również na Uniwersytecie Łódzkim o kierunku Logopedia medialna z logopedią ogólną, a w następnej kolejności podjęłam studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi  z zakresu Neurologopedii ogólnej i dziecięcej.

Studia z neurologopedii znacznie poszerzyły moją wiedzę teoretyczną i praktyczną w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Wykonywanie tego zawodu daje mi duże  poczucie satysfakcji oraz spełnienia zawodowego.  Neurologopedia jest specjalnością interdyscyplinarną, terapeutycznie ukierunkowaną na osoby w różnym wieku. W związku z tym ukończyłam dodatkowe kursy  zawodowe w celu pogłębiania wiedzy oraz umiejętności min. z zakresu:

 • Autyzm, Zespół Aspergera
 • Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne
 • kurs Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych według dr Swietłany Masgutowej
 • szkolenie System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji (nowoczesny system, który śledzi ruchy gałek ocznych co umożliwia komunikację i rehabilitację osób min po udarach)
 • szkolenie i uprawnienia do wykorzystania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia
 • Terapia Logopedyczna Dziecka z Zespołem Downa
 • LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka
 • Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych („Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć”)
 • warsztat „Kinesiotaping w logopedii”
 • warsztat „Wprowadzanie AAC u dziecka z trudnościami neuromotorycznymi”
 • warsztat „Trening karmienia logopedycznego od podstaw”
 • konferencja naukowa „Wczesna interwencja logopedyczna dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną”
 • szkolenie MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM
 • szkolenie „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”
 • kurs „tDCS innowacyjna metoda neuromodulacji” Biomed Wrocław

W mojej pracy miarą własnej satysfakcji i realizacji zawodowej jest uśmiech i zadowolenie Pacjentów z etapów rehabilitacji, czego Państwu i sobie życzę.


mgr Agnieszka Lewandowska-Lewicka  Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych – Kierunek Pedagogika. Ukończone podyplomowe studia Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny – Kierunek Logopedia oraz Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny- Kierunek Neurologopedia Kliniczna.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych według metody dr S. Masgutowej
 • Centrum Metody Krakowskiej- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji /niesłyszących, autystycznych,
  z afazją/
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Centrum Metody Krakowskie – Terapia neurobiologiczna
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • Uczestnictwo w VII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Problemy logopedii XXI wieku – wczesna interwencja logopedyczna, wpływ wysokich technologii na rozwój mowy, zaburzenia artykulacji”
 • warsztaty „Stymulacja mechanizmów  lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm
 • kurs pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia, resuscytacji dorosłych oraz dzieci wraz z wykorzystaniem AED

mgr Emilia Zarzeczna neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziały Filologicznego na kierunku Filologia polska.
Ukończone studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe) oraz Logopedia medialna z logopedią ogólną.
Kursy i szkolenia:

 • „Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej”
 • „System C-EYE w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji”
 • warsztat „Zabawa Inspirująca Rozwój”
 • „Terapia Logopedyczna Dziecka z Zespołem Downa”
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż”
 • szkolenie „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna. Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin ze złożonymi potrzebami komunikacji” Blok I,II,III prowadząca dr Magdalena Grycman

KADRA PEDAGOGICZNA:

mgr Martyna Mielczarek-Rudo Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Tyflopedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika resocjalizacyjna i Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Surdopedagogika, Tyflopedagogika.

Ukończone kursy:

 • Terapia ręki- wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych,
 • Integracje Odruchów Wzrokowo Słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Terapia Neurotaktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Diagnoza i Terapia Ręki szkolenie I i II stopnia,
 • Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy 3 części,
 • I –poziom elementarny kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych,
 • II- poziom elementarny kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych,
 • I- poziom elementarny- kurs języka migowego (PJM 1),
 • II- poziom elementarny- kurs języka migowego (PJM2),
 • Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu RehaCom,
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • Terapia osób ze spektrum autyzmu,
 • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabowidzących,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM
 • szkolenie „Trudne rozmowy z rodzicami” prowadząca dr Beata Rola Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”

mgr Agnieszka Szczepańska terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Insytut Pedagogiki Specjalnej, kierunek Pedagogika Specjalna oraz Społecznej Akademii Nauk Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, kierunek pedagogika, spacj. wczesnoszkolna. Studia podyplomowe  na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej  w Łodzi, Wydział Humanistyczny, kierunek oligofrenopedagogika.

Kursy i szkolenia:

 • warsztaty ” Tworzenie ćwiczeń w programie do tablicy interaktywnej Interwrite WorkSpace”
 • tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej
 • Szkolenie C-EYE
 • Szkolenie Specjalistyczne z Zakresu Integracji Sensorycznej moduł I
 • Szkolenie Profil Psychoedukacyjny PEP-R Diagnoza Funkcjonowania Dziecka z Zaburzeniami Rozwoju
 • Szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędzie VB-MAPP”
 • Szkolenie „Zrozumieć zespół Aspergera” Fundacja Pomoc Autyzm

mgr Arkadiusz Rutkowski Oligofrenopedagog, Dogoterapeuta

Ukończone kursy:

 • Diagnoza i stymulacja neurorozwoju dziecka,
 • Terapia Taktylna i sensoryczno-prioreceptywna stymulacja odruchów niemowlęcych w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów dynamiczny i posturalnych z całościowym systemem ruchu ciała cz I w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów dynamiczny i posturalnych  cz II w ramach programu MNRI,
 • Integracja sfery ruchowej i emocjonalnej wg metody dr AS.Masgutowej Techniki pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi,
 • Diagnozowanie odruchów dynamicznych i posturalnych cz I,
 • Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów twarzy w ramach programu MNRI,
 • Ruchy archetypowe i rozwój psychomotoryczny w ramach programu MNRI,
 • Terapia Taktylna w ramach programu MNRI,
 • Sala doświadczania świata a rozwój percepcji w terapii osób niepełnosprawnych,
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36m.ż.,
 • ADHD Nadpobudliwość psychoruchowa,
 • Treser psów,
 • Nowa ustawa o finansowaniu  zadań oświatowych Regulacje  w zakresie  prowadzenia, wychowania i opieki  w szkołach i placówkach oświatowych.

Prowadzący zajęcia dogoterapii w oparciu o integrację odruchów i terapię taktylną podczas międzynarodowych turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej.


mgr Martyna Orzepińska terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog specjalny

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku pedagogika specj. pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego (licencjat) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi: na kierunku pedagogika w specj. Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (licencjat) oraz  na kierunku pedagogika specj. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (magister). Dodatkowo, ukończone studia podyplomowe Integracja sensoryczna.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • szkolenie warsztatowe „Zabawy przygotowujące do nauki czytania i pisania z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu”
 • szkolenie „Trening jedzenia”
 • szkolenie „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna”
 • szkolenie „Zrozumieć zespół Aspergera” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”

mgr Liliana Krystkiewicz  Oligofrenopedagog, Terapeuta EEG Biofeedback, Surdopedagog i Tyflopedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Kupieckiej w Zgierzu na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Pedagogika, specjalność: Zarządzanie placówką oświatową.

Dodatkowo, ukończone studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem, Profilaktyka zagrożeń społecznych i resocjalizacja w środowisku otwartym, Surdopedagogika i Tyflopedagogika, Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Logopedii.

Ukończone kursy, warsztaty, szkolenia z zakresu pedagogiki, m.in.:

 • kurs I i II stopnia EEG Biofeedback,
 • kurs języka migowego,
 • Rozwój mowy: aspekt pragmatyczny i fonologiczny,
 • Nowoczesna technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Specyficzne formy pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebam edukacyjnymi,
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych ORTOPTYKA,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”
 • szkolenie Uprawnienia Diagnostyczne Screeningowym Audiometrem Tonalnym z testami  centralnymi – SAT
 • uprawnienia terapeutyczne z zakresu stosowania „Metody Feuerstema – Instrumental Enrichment – poziom I”
 • uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego w praktyce diagnostycznej: Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6letnich, Bateria metod diagnozy niepowodzeń szkolnych u dzieci 8letnich, Bateria metod diagnozy niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12, Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów, Krótka Skala Rozwoju Dziecka, Test Uczenia się Słuchowego, Test Dekodowania, Profil Sprawności Grafomotorycznych, Zestaw metod diagnozy lateralizacji,
 • szkolenie „Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii”,
 • szkolenie „Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne”.

mgr Paulina Jeziorska  Pedagog, Oligofrenopedagog, Instruktor terapii zajęciowej

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno –  Ekonomicznej w Sieradzu na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna oraz Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalo-wychowawczej.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie:

 • oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem
 • terapia zajęciowa
 • przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie
 • wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami

KURSY I SZKOLENIA

 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”
 • „Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym”
 • „Grupowe treningi balintowskie”
 • „Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych –
  treningi nawyków celowej aktywności“
 • „Agresja wśród osób niepełnosprawnych w ośrodkach wychowawczych“
 • „Wypalenie zawodowe osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi“
 • „Osoba chora psychicznie jako klient pomocy społecznej“
 • „Metody stymulacji rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną“
 • „Hipoterapia – możlwości jej wykorzystania w rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną“
 • „Wykorzystanie technik plastyczny w kształceniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych“
 • „Wykorzystanie dogoterapii w edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym”
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • Szkolenie „Trudne rozmowy z rodzicami” prowadząca dr Beata Rola Fundacja Pomoc Autyzm
 • Szkolenie „Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu” Fundacja Pomoc Autyzm
 • Szkolenie „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna. Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin ze złożonymi potrzebami komunikacji” Blok I,II,III prowadząca dr Magdalena Grycman
 • Szkolenie „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”

mgr Paulina Trzaskowska Oligofrenopedagog, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Absolwentka studiów na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych na kierunku Pedagogika – wychowanie przedszkolne
i wczesnoszkolne. Ukończone studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie oraz Diagnoza, terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia ręki I i II stopnia – diagnoza i prowadzenie zajęć z terapii ręki
 • Trener Sensoplastyki I stopnia
 • Trener Edukacji Włączającej
 • Kynoterapia – metoda wspomagająca edukację, terapię i rehabilitację dzieci z wyzwaniami rozwojowymi
 • Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”
 • kurs bazowy „Terapia behawioralna – teoria i praktyka 3 modułowy”
 • szkolenie „Trudne rozmowy z rodzicami” prowadząca dr Beata Rola Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna. Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin ze złożonymi potrzebami komunikacji” Blok I,II,III prowadząca dr Magdalena Grycman
 • szkolenie „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”
 • kurs pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia, resuscytacji dorosłych oraz dzieci wraz z wykorzystaniem AED

mgr Marika Szewczyk  Oligofrenopedagog, Kynoterapeuta, Logopeda

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu na kierunku pedagogika, ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu na kierunku pedagogika, ze specjalnością pedagogika wieku dziecięcego. Ponadto, ukończone studia Podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz Edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Dogoterapii,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • „Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędze VB-MAPP”
 • „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna. Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin ze złożonymi potrzebami komunikacji” Blok I,II,III prowadząca dr Magdalena Grycman
 • „Masaż logopedyczny dziecka od podstaw” Teczka Logopedy Katarzyna Grecka
 • „Moje 50 pierwszych słów – rozkręcamy mowę w ORM” Beata Racek

Agata Wszelaka dogoterapeuta / kynoterapeuta, pedagog

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej uczelni Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 • szkolenie „Arteterapia w pracy nauczyciela”
 • szkolenie „Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy w pracy pedagoga”
 • szkolenie „Przemoc w rodzinie wobec dziecka – uczeń krzywdzony, procedury interwencyjne na terenie szkoły, przemoc psychologiczna i udzielenie wsparcia”
 • szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • kurs DOGOTERAPEUTY / KYNOTERAPEUTY  Polska Akademia Trenerów i instruktorów sportu, Polska Akademia Zoopsychologii i animaloterapii
 • szkolenie „Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu” Fundacja Pomoc Autyzm
 • kurs pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia, resuscytacji dorosłych oraz dzieci wraz z wykorzystaniem AED
 • Szkolenie „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

PSYCHOLOGOWIE:

mgr Katrin Lenzion-Zaporowska  Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego na kierunku biotechnologia medyczna oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku biologia.
Posiada również przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe:

 • Psychologia Kliniczna na Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy
 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera w CKP w Łodzi
 • nadchodzące studia  (II 2018) – Diagnoza i terapia neuropsychologiczna na UMCS w Lublinie

Ukończone kursy:

 • neuropsychologia kliniczna dziecka – CBT Warszawa
 • praca terapeutyczna  z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze
 • praca nauczyciela wobec agresji
 • techniki oddechowe i relaksacyjne jako narzędzie walki ze stresem

Ukończone szkolenia:

 • diagnosta w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym
 • diagnostyka spektrum autyzmu na podstawie kwestionariusza ASRS
 • uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Standford-Binet

Udział w konferencjach:

 • „Dzieci i nastolatki z Zespołem Aspergera (spektrum autyzmu) w przedszkolu i szkole”
 • „Profilaktyka uzależnień – jak o tym rozmawiać z uczniami ?”
 • „Kod zachowania – … „

Dodatkowe uprawnienia:

 • certyfikat psychologa orzecznika – orzekanie w PZON

Psychologia jest moją pasją życiową, staram się pomagać dzieciom i nastolatkom z różnymi problemami.
Wychodzę z założenia, że ,,Nie ma problemów nieistotnych, nie ma też takich, których nie dałoby się rozwiązać”.


mgr Natalia Lis Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia.
Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowanie pedagogiczne.

Ukończone szkolenia i kursy:

 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (kompetencje ogólne).
 • Psychotraumatologia.
 • Wczesne objawy spektrum autyzmu.
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna.
 • Zrozumieć zespół Aspergera – praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole.
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym – narzędzie VB-MAPP
 • Świadomy rodzic jako fundament dobrej terapii, czyli techniki proaktywne w życiu codziennym oraz metody radzenia sobie z emocjami.
 • Elementy filozofii i pedagogiki Marii Montessori.

 

Ośrodek Diagnozy i terapii dzieci z autyzmem współpracuje z:

dr n. med. Arkadiusz Jasek Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Łodzi oraz Wykładowca Psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym

http://psychiatria-dziecieca.pl/e-wizyta/psychiatra-dzieci%C4%99cy-dr-jasek


ADMINISTRACJA – BIURO:

mgr Aleksandra Jaworska koordynator projektu, pracownik administracyjno-biurowy

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego na kierunku Socjologia (I stopień)
oraz na kierunku Polityka Społeczna (II stopień). Dodatkowo, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy i szkolenia:

 • szkolenie „Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi”
 • kurs pierwszej pomocy podstawowy oraz szkolenie z zakresu „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
 • szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF)
 • szkolenie „Zasady przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru świadczeń wypłacanych w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem oraz e-ZLA”
 • szkolenie „Rozliczanie projektów unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020”
 • szkolenie „Konstrukcja budżetu projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020”
 • szkolenie „Rozliczanie projektów w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego z wykorzystaniem systemu SL2014”
 • szkolenie „Zasada niedyskryminacji w projektach RPO WŁ 2014-2020″”
 • szkolenie z zakresu PPOŻ
 • szkolenie „Google dla menedżerów” współ. ze środków UE w ramach POPC na lata 2014-2020
 • szkolenie „Szkolenia dla użytkowników systemu informatycznego iPfron+”

mgr Sandra Piesyk pracownik administracyjno-biurowy, obsługa sekretariatu

Technik Ekonomista, Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności na kierunku Fizjoterapia (licencjat).
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Ukończone kursy i szkolenia:
– Profesjonalna asystentka/sekretarka – Centrum Kształcenia Biznesu
– System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
– „Google dla menedżerów” współ. ze środków UE w ramach POPC na lata 2014-2020