KROKIEM do przodu.. zajęcia rehabilitacyjne w ramach projektu PFRON w Zduńskiej Woli

W ramach projektu „Z AMI KROKIEM do przodu – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” Ośrodek AMI w Zduńskiej Woli realizuje szereg form wsparcia, w tym z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Podopieczni biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych: Terapia NeuroTaktylna według metod dr Swietłany Masgutowej, Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych według metod dr Swietłany Masgutowej, PNF, Kinesiology Taping, Rehabilitacja
w kombinezonach, Kinezyterapia a także Rehabilitacja metodą FITS.

Wszystkie zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne w projekcie dobrane są indywidualnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, beneficjenta projektu.

Namiastka tego, jak uczestnicy projektu robią KROK do przodu w walce o swoją samodzielność, pokonują swoje bariery.