Koniec realizacji II roku projektu „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”

Wielkimi krokami zbliża się koniec realizacji II roku projektu „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON w okresie 01.04.2022 – 31.03.2023.


Kierunek pomocy: 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Typ projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Realizacja projektu opiera się na 2 zadaniach:

Zadanie 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Zadanie 4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielenie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.


 

Celem projektu jest wzrost samodzielności funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności w życiu społecznym niepełnosprawnych dzieci poprzez kompleksowe, indywidualne działania rehabilitacyjno – terapeutyczne i pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych oraz osobom niepełnosprawnym w dostępie do informacji, zwiększeni ich samodzielności i funkcjonowania  w życiu społecznym.

 


W ramach zadania 1 w projekcie realizowanych jest aż 16 indywidualnych form wsparcia, m.in.:
1. Terapia Neurotaktylna;
2. Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych;
3. Rehabilitacja w kombinezonach;
4. Terapia metodą FITs;
5. Trening funkcjonalny, stabilizacji i świadomości ciała;
6. Trening umiejętności dnia codziennego;
7. Terapia odruchów ustno-twarzowych;
8. Terapia logopedyczna/neurologopedyczna;
9. Trening żywienia;
10. Trening umiejętności emocjonalnych;
11. Terapia metodą Warnkego;
12. Dogoterapia;
13. Terapia ręki;
14. Terapia przez sztukę;
15. Terapia snoezelen;
16. Terapia pedagogiczna.
W ramach projektu dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności otrzymały bezpłatne wsparcie rehabilitacyjne i terapeutyczne w wymiarze od 2 do 5 godzin w tygodniu przez okres 40 tygodni.

W ramach zadania 4 w projekcie realizowany jest punkt poradnictwa:
a) społeczno-prawnego
Poradnictwo społeczno-prawne obejmuje obszary tematyczne: edukacja, możliwości kształcenia integracyjnego, formy pomocy finansowej dla niepełnosprawnych dzieci, wskazania do rehabilitacji i opieki, pomoc społeczna, orzeczenia o niepełnosprawności i inne. Dzięki pozyskanym informacjom rodzic jest w stanie świadomie zaplanować działania względem chorego, niepełnosprawnego dziecka a tym samym poprawić jego byt i przyczynić się do jego usamodzielnienia w życiu społecznym.
b) porad ze specjalistami 
Realizacja poradnictwa ze specjalistami jest to indywidualne, osobiste spotkanie m.in. z psychologiem i fizjoterapeutą po wcześniejszym umówieniu. Podczas konsultacji specjaliści oceniają stan funkcjonowania dziecka i jego możliwości poprze bezpośrednie badanie, wywiad środowiskowy oraz dokumentację jeśli dziecko takową posiada. Poprzez ocenę funkcjonowania dziecka można dokładniej określić problem/-y z jakimi dziecko się zmaga i szybciej zareagować i wdrożyć odpowiednie formy terapii w procesie terapeutycznym i rehabilitacyjnym, które przyczynią się do poprawy jego stanu zdrowia. Podczas konsultacji możliwa jest próba zdiagnozowania dziecka, bądź też pogłębienie diagnozy przez dobór odpowiednich narzędzi.
Celem prowadzonego zadania w zakresie poradnictwa jest: pomoc dla otoczenia dziecka niepełnosprawnego, pozyskanie dodatkowych środków finansowych na leczenie i rehabilitację, zwiększenie dostępu do informacji, poznanie zasad uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w wypełnianiu dokumentacji na podstawie której dziecko niepełnosprawne może otrzymać dodatkowe uprawnienia.

Zapraszamy do fotorelacji z zajęć, więcej zdjęć na fanpage Fundacji AMI na portalu społecznościowym facebook.