Jarmark Zduńskowolski – kolejny sukces Fundacji AMI

Fundacja „AMI” uczestniczyła w tegorocznym, szóstym już Jarmarku Zduńskowolskim, na którym prezentowali się producenci i handlowcy z terenu miasta i powiatu zduńskowolskiego, mając okazję do bezpłatnego promowania swoich wyrobów i usług.

Stoisko fundacji cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza najmłodszych uczestników imprezy, którzy mogli skorzystać z wielu przygotowanych specjalnie dla nich zabawek i sprzętów. Najpopularniejszą atrakcją były jak zawsze psy terapeutyczne, pracujące dla „AMI”.

Możemy się również pochwalić, iż zyskaliśmy uznanie w oczach osób odwiedzających Jarmark. Dzięki ich głosom zdobyliśmy nagrodę w konkursie na „Najładniejsze Stoisko”, za co serdecznie dziękujemy.

Poniżej galeria zdjęć: