Współpraca z KLUBEM KANGURA ze Zduńskiej Woli

KLUB KANGURA – to spotkania dla Rodziców, zainteresowanych tematem świadomego rodzicielstwa. Idea bliskości, którą realizujeą między innymi nosząc dzieci w chustach, wynika z ich głębokiego przekonania, że dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują czułego kontaktu, przytulania, bujania i noszenia.

Nasza współpraca jest tym bardziej słuszna, że podstawą rehabilitacji dzieci chorych oraz wspierania rozwoju dzieci zdrowych, w których specjalizuje się fundacja, jest  bliskość i DOTYK.

Spotkania w Klubie Kangura to rozmowy i dyskusje na wszelkie tematy związane z rodzicielstwem; o codziennych radościach i troskach. Na spotkania zapraszają specjalistów oraz wymieniają się własnymi doświadczeniami w dziedzinie wychowania i rozwoju dzieci. To naturalna grupa wsparcia dla rodziców: umacniają się we własnych rodzicielskich kompetencjach i przekazują sobie wiedzę i pewność, którą młodzi rodzice zdobywali kiedyś naturalnie w rodzinach wielopokoleniowych.

Fizjoterapeuta pracujacy w Fundacji, służył radą i pomocą rodzicom spotykającym się w Klubie Kangura

Więcej informacji na ten temat możecie Państwo uzyskać na stronie: KLUB KANGURA