Kim jest Logopeda a kim Neurologopeda ?

Ostatnio bo 6 marca obchodziliśmy Europejski Dzień Logopedy.

Przybliżmy w skrócie kim jest LOGOPEDA a kim NEUROLOGOPEDA.

Logopeda jest specjalistą w zakresie nauk o kształtowaniu mowy w okresie rozwoju dziecka a także na późniejszych etapach życia człowieka. Łączy w sobie cechy psychologa, filologa oraz terapeuty. Jego zadaniem jest zwalczenie problemów z prawidłową komunikacją językową. Często pod jego opiekę trafiają także dzieci z zaburzeniami rozwoju – zespołem Aspergera, spektrum autyzmu, a także osoby dwujęzyczne, które mają problem z adaptacją w danym środowisku.

Specjalista z zakresu logopedii zajmuje się także kształtowaniem umiejętności językowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Jego zawód wymaga od niego rzetelnej wiedzy medycznej, psychologicznej oraz pedagogicznej.

 

 

Sygnały, które mogą zaniepokoić i skłonić do wizyty u logopedy, to:

 • nieprawidłowości w budowie aparatu artykulacyjnego, a więc wady zgryzu, zbyt krótkie wędzidełko językowe czy podejrzenie upośledzenia słuchu
 • wymowa różni się u dziecka i jego rówieśników
 • wyraźne opóźnienie rozwoju

Do logopedy warto zgłosić się także z noworodkiem, aby specjalista mógł ocenić, czy maluch prawidłowo oddycha, ma poprawny odruch ssania i połykania. Wbrew pozorom te czynności mogą mieć wpływ na późniejszy rozwój mowy.

Każde dziecko rozwija się mniej więcej w tym samym tempie. Maluch, który skończył trzy latka, nie powinien mieć problemów z większością samogłosek miękkich i twardych, a także z nosówkami. Głoski szczelinowe stopniowo zaczynają się pojawiać w czwartym roku życia, a w pełni rozwijają rok później. U czterolatka zwykle pojawia się także głoska „r”.

Sześciolatek nie ma już z reguły problemu z żadną z głosek i płynnie posługuje się mową. Czasem jedynie zastępuje niektóre głoski szczelinowe i wybuchowe – sz, ż, cz, dż – mniej wymagającymi głoskami s, z, c, dz. Dzieci w tym wieku mogą mieć jeszcze tendencję do upraszczania głoski „r”.

Jeśli na tym etapie rodzice zauważą niepokojące braki, warto zgłosić się do logopedy.

Neurologopeda to logopeda z dodatkową specjalizacją w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego, terapii dzieci z obciążonym okresem ciążowo –okołoporodowym czy zespołami genetycznymi. To specjalista, który zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym

Zgłoś się do neurologopedy jeśli:

 • Twoje dziecko jest wcześniakiem i było karmione sondą,
 • Twoje dziecko jest z tzw. grupy ryzyka – wystąpiły różnego rodzaju trudności okołoporodowe,
 • Twoje dziecko ma diagnozę zaburzeń neurologicznych, stwierdzony zespół genetyczny,
 • Twoje dziecko ma problemy z jedzeniem – prawidłowym ssaniem, przyjmowaniem pokarmów o określonej konsystencji (podajesz mu tylko pokarmy papkowate, ma trudności z jedzeniem pokarmów stałych),
 • u Twojego dziecka zaobserwujesz problemy z nadmiernym ślinieniem, dziecko ma stale uchyloną buzię,
 • przebyłeś udar lub uraz mózgu (masz afazję lub dyzartrię),
 • mówisz niepłynnie – powtarzasz sylaby lub wyrazy, jąkasz się.
Neurologopeda pracuje z dziećmi:
 • które mają uszkodzenia lub dysfunkcje układu nerwowego,
 • które mają jakieś obciążenia z okresu ciążowego i okołoporodowego,
 • z zespołami genetycznymi,
 • z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji,
 • które urodziły się przedwcześnie lub są z tzw, grupy ryzyka okołoporodowego,
 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspargera,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z rozszczepami wargi lub/i podniebienia,
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • z dyzartią,
 • z afazją,
 • które się jąkają, mają zaburzenia głosu,
 • mają zaburzenia przyjmowania, rozdrabniania i transportowania pokarmów do żołądka (dysfagia),
 • z trudnościami ze ssaniem z piersi lub butelki, preferującymi wyłącznie papkowatą konsystencję pokarmu.

Neurologopeda pracuje również z osobami dorosłymi, które są po wypadkach, udarach, mają zaburzenia mowy i języka w wyniku uszkodzenia układu nerwowego w postaci np. dyzartnii, a także z pacjentami cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne.

Cele terapii neurologopedycznej:

 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Pozdrawiamy serdecznie logopedów i neurologopedów, którzy z Nami pracują !

Panie: Izabela, Monika, Kasia, Emilia, Kamila, Agnieszka, Sylwia, Marta.

 

Jeśli chcieliby Państwo umówić się na konsultację z neurologopedą w Naszym Ośrodku w Zduńskiej Woli ZAPRASZAMY
tel. 504 204 890 a także w Ośrodku w Sieradzu tel. 789 057 557.