Terapie

Rehabilitacja NDT Bobath jest jedną z wiodących metod rehabilitacji na całym świecie. Metoda ta z powodzeniem jest stosowana u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju ruchowym. Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Każdy ruch […]

Czytaj dalej

Terapia NeuroTaktylna jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym. Jest to rodzaj masażu i stymulacji skóry, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia oraz do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Stosuje się […]

Czytaj dalej

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI prowadzi rehabilitację w kombinezonach DUNAG 2 w województwie łódzkim. Orteza rehabilitacyjna typu DUNAG 02 – kosmiczne kombinezony.   Orteza rehabilitacja typu DUNAG 02 tzw. Kombinezon kosmiczny jest jedną ze skutecznych metod ćwiczeń zwłaszcza u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i składa się na prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych u dzieci i młodzieży […]

Czytaj dalej

Kinezyterapia  jest to wykorzystanie ruchu jako środka leczniczego, gimnastyka lecznicza, Znajduje ona najczęściej zastosowanie w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu. Kinezyterapia ma zarówno działania miejscowe (lokalne) jak i ogólne. Kinezyterapia o działaniu miejscowym skupia wszystkie lecznicze oddziaływania ruchu i środków pomocniczych, które dotyczą narządu ruchu bądź miejsca gdzie zlokalizowane jest schorzenie. Celem tego rodzaju kinezyterapii jest […]

Czytaj dalej

Gimnastyka korekcyjna ma na celu profilaktykę i korekcję zaistniałych wad postawy, zwiększenie wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a przede wszystkim kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy. Prowadzone przez nas zajęcia mają na celu nie tylko korekcję zaistniałych wad postawy, ale pragniemy także zaszczepić w dzieciach chęć podejmowania aktywności fizycznej, pokazać, że ruch służy nie tylko […]

Czytaj dalej

Firefly Polska – nowoczesne rozwiązania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w celu zwiększenia ich niezależności i komfortu życia! Upsee to wyjątkowy kombinezon przeznaczony do pionizacji i nauki chodu, który wspiera aktywny tryb życia dziecka. Przeznaczony dla dzieci z dysfunkcjami nerwowo- mięśniowymi, w tym dla dzieci z: – zaburzeniami napięcia mięśniowego; – uszkodzeniami neurologicznymi (porażenie spastyczne, mózgowe porażenie […]

Czytaj dalej

PNF

Celem metody PNF jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Leczenie ukierunkowane jest na odzyskanie utraconej w wyniku procesu chorobowego funkcji ruchowej. Metoda PNF, czyli Proprioreceptiv Neuromuscular Facilitation (P – proprioreceptywne, stymulujące receptory ciała, N […]

Czytaj dalej

Nie ulega wątpliwości, że bez sprawnej czynności rąk trudno jest dziecku osiągnąć odpowiedni poziom samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego… Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których zauważa się nasilone trudności w utrzymaniu odpowiedniego poziomu graficznego pisma i ruchami precyzyjnymi rąk. Najważniejszym aspektem terapii jest przede wszystkim […]

Czytaj dalej

Pierwsze trudności w życiu dzieci zaobserwować można już w ich wczesnym dzieciństwie tj. brak raczkowania lub nieprawidłowe raczkowanie, opóźniona mowa, trudności związane z zapinaniem guzików, potykanie się dziecka na „prostej” drodze, trudności z zapamiętaniem prostego wiersza, trudności z opanowaniem kierunków przestrzennych, jak również trudności w nauczeniu się jazdy na rowerku. Wszystkie te trudności mogą w […]

Czytaj dalej

Neurorehabilitacja C-EYE W Fundacji AMI w Zduńskiej Woli możliwe jest prowadzenie neurorehabilitacji z wykorzystaniem sprzętu C-EYE czyli Cyber Oka. Jest to jeden z najnowocześniejszych sprzętów w neurorehabilitacji i jest on dostępny w nielicznych placówkach w województwie łódzkim. Więcej informacji w sekretariacie Fundacji AMI w Zduńskiej Woli w Zduńskiej Woli.     Moduł neurorehabilitacji czyli służący […]

Czytaj dalej

Podczas treningu EEG Biofeedback, przy użyciu dwóch zestawów komputerowych współpracujących ze sobą, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym pacjenta a czynnością neurofizjologiczną mózgu. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz EEG. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w podanym paśmie częstotliwości […]

Czytaj dalej

Metoda Johansena (IAS) jest to program terapii dźwiękowej, w ramach której słucha się indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej, specjalnie dobranej do stymulacji połączeń nerwowych prowadzących do i wewnątrz mózgu, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za obsługę mowy. Na podstawie wstępnej diagnozy przeprowadzonej przy pomocy specjalistycznego audiometru i oprogramowania diagnostycznego, dla każdej osoby poddającej się terapii przygotowany […]

Czytaj dalej

Tyflopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących. Terapeuta tyflopedagog prowadzi terapię widzenia, która polega na usprawnianiu wzroku, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym – efektywniejszemu wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka z uszkodzonym wzrokiem. Rehabilitacja wzroku, która zawsze powinna być poprzedzona diagnozą funkcjonalną, obejmuje […]

Czytaj dalej

Sensoplatyka, czyli edukacja sensoryczno – plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Sensoplastyka są to zajęcia rozwojowe skierowane dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Sensoplastyka pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra., lekka, ciężka…. Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. […]

Czytaj dalej

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci  młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych […]

Czytaj dalej

Masaż klasyczny jest formą oddziaływania na ustrój za pomocą której wykorzystywane są bodźce mechaniczne, głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywoływania odczynów fizjologicznych. Masaż klasyczny jest zespołem technik, które znajdują swoje zastosowanie w odpowiedniej kolejności a także wywierają wpływ na tkanki ustroju człowieka, powodując wystąpienie odczynów w tkankach i narządach. Masaż klasyczny może […]

Czytaj dalej

Podstawowa koncepcja Integracji Odruchów Wzrokowo – Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu. Prawidłowy rozwój dojrzewania odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji np. wzrok – słuch, słuch – mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania. Rozwój odruchów wzrokowo – słuchowych, pojawienie się ich w […]

Czytaj dalej

Psychoterapia jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Z psychoterapii prowadzonej  w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać praktycznie wszyscy, którzy potrzebują leczenia metodami psychologicznymi.   Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesja odbywa się „twarzą w twarz”. […]

Czytaj dalej

Load more