2020-2021 III rok realizacji projektu ” Z AMI KROKIEM DO PRZODU-bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

Ośrodek AMI w Zduńskiej Woli realizauje III i zarazem ostatni rok projektu „Z AMI KROKIEM DO PRZODU – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” współfinansowany przez PFRON. Kolejny raz do projektu zakwalifikowaliśmy 90 dzieci niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego wsparcia terapeutycznego. W Ośrodku terapeuci realizują z uczestnikami projektu aż 18 form wsparcia. Zajęcia z zakresu rehabilitacji, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne pomagają naszym podopiecznym w pokonywaniu kolejnych barier.

Poza wsparciem terapeutycznym dla beneficjentów projektu, osoby zgłaszające się do Ośrodka AMI mogą korzystać z poradnictwa społeczno-prawnego oraz z konsultacji z psychologiem lub fizjoterapeutą. W ramach dyżurów udzielana jest pomoc w zakresie edukacji rodzica, ochrony zdrowia dziecka oraz pomocy społecznej.