II okres realizacji projektu: Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Drugi okres realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON w ramach V konkursu zadań zlecanych:
„Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

W ramach projektu: „Rozwijanie aktywności społecznej…” 14 dzieci niepełnosprwawnych, trzy razy w tygodniu korzysta z nieodpłatnych zajęć terapeutycznych prowadzonych metodami:

  • Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg metody dr S. Masgutowej
  • Integracja Odruchów Twarzy
  • Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej
  • Elementy metody PNF
  • Terapia behawioralna
  • Kynoterapia, Dogoterapia

Jest to już drugi okres realizacji projektu. Pierwszy zakończył się wraz z końcem marca 2011 roku. Zajęcia prowadzone są w Akademii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów AMI, przez specjalistów współpracujących z Fundacją „Ami”.

Dzięki projektowi już od 2010 roku możemy prowadzić rehabilitację dzieci w województwie łódzkim.