Fundacja „Ami” realizuje projekt: Żyj zdrowo – myśl sprawniej

Fundacja „Ami” realizuje w zduńskowolskich przedszkolach projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Zduńska Wola: „Żyj zdrowo – myśl sprawniej”.

Projekt jest realizowany w odpowiedzi na oddolną inicjatywę rodziców i nauczycieli z przedszkoli na terenie miasta Zduńska Wola. Projekt „Żyj zdrowo – myśl sprawniej” skierowany jest do około 1000 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczejących do przedszkoli w mieście Zduńska Wola. Głównym celem zadania jest podniesienie świadomości społecznej na temat kształtowania właściwej postawy i zachowań prozdrowotnych. Dzięki prowadzonym akcjom edukacyjnym, dzieci zwiększą wiedzę na temat aktywnego zagospodarowania czasu wolnego oraz zdrowego odżywiania się.

Akcja edukacyjna składa się z dwóch bloków tematycznych.

I – „A może zabawa z psem?”, czyli jak przyjemność może wpłynąć na prawidłowy fizyczny rozwój dziecka.

II – Zdrowa żywność podstawą zdrowia małego człowieka.

Na zakończenie trwania projektu w celu przypomnienia problematyki zajęć i utrwalenia zdobytej wiedzy zostanie przeprowadzony konkurs na najładniejszy kącik o tematyce dotyczącej projektu we wszystkich przedszkolach.

W zajęciach oczywiście będą brały udział psy terapeutyczne, urozmaicając ich przebieg.

DO ZOBACZENIA PRZEDSZKOLAKI !