Fundacja AMI realizuje projekt: Potrafię pomóc swojemu podopiecznemu.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” prowadzi rekrutację do projektu:

„Potrafię pomóc swojemu podopiecznemu”

– projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Województwa Łódzkiego.

okres realizacji: 1.09.2011r.19.12.2011r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych w okresie od 1.09.2011r. do 19.12.2011r.

Sposób realizacji celów: Przeprowadzenie 3 szkoleń dla 15 osób z metod dr Swietłany Masgutowej oraz udział w warsztatach z psychologiem.

Terminy poszczególnych szkoleń:

– 01-03.10 Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych (autorstwa dr S. Masgutowej) – 32 h (godziny dydaktyczne po 45 min /3 dni).
– 29-30.10 Ruchy archetypowe i rozwój psychomotoryczny (autor: S. Masgutowa,
D. Masgutov)
– 16h (godziny dydaktyczne po 45 min/ 2 dni.
– 4-6.11 Diagnozowanie odruchów i ich schematów (autorstwa dr S. Masgutowej)
– 32h (godziny dydaktyczne po 45 min/3 dni.

Warsztaty z psychologiem przebiegające pod hasłem:”Praca z dzieckiem niepełnosprawnym wyzwaniem dla opiekunów” w okresie między 01.10.2011r. a 31.11.2011r.

Nieodpłatne szkolenia oraz warsztaty są skierowane do  mieszkańców powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego:
– osób z otoczenia dzieci niepełnosprawnych,
– członków rodzin dzieci niepełnosprawnych,
– opiekunów, wolontariuszy pracujących na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
– kadry pracującej z dziećmi podczas zajęć terapeutycznych.