Dogoterapia dla wychowanków Domu Dziecka

Zdjęcia przygotowane przez same dzieci.