DEKLARACJE DO NOWEGO PLANU ZAJĘĆ W FUNDACJI (IV 2023)

Drodzy Rodzice,

Prosimy o składanie deklaracji do NOWEGO PLANU.

Deklaracje dotyczą dyspozycyjności na zajęciach w  nowym harmonogramie zajęć i obejmują wszystkich tj. dzieci uczestniczące we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka  oraz chętnych bądź tych, którzy chcą kontynuować zajęcia odpłatne lub finansowane z różnych źródeł, które będą ustalone w stałym harmonogramie zajęć.

Plan jak co roku zmieniany jest całkowicie.

Deklaracje są do pobrania w sekretariacie Fundacji AMI oraz na stronie internetowej www.ami.org.pl (poniżej).

Deklaracje prosimy składać w sekretariacie Fundacji AMI do dnia: 04.04.2023 r.

Nowe plany zajęć będą ruszały w połowie kwietnia 2023 roku.

 

 

DRUK DEKLARACJI:

deklaracje na zajęcia IV 2023