„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”

   

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci.

 

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli realizujemy bezpiecznie zajęcia w ramach projektu PFRON.

Dzięki zakupom środków ochrony osobistej i specjalistycznych lamp wirusobójczych możemy w sposób ciągły pomagać dzieciom
w rehabilitacji i terapii.

 

Zakupy zostały  sfinansowane w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt przyczynił się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć w ramach zadań zlecanych przez PFRON,
jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę
z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.