Badanie komputerowe postawy ciała w Ośrodku AMI w Zduńskiej Woli

Fundacja AMI w Zduńskiej Woli wychodzi na przeciw pacjentom ze złożoną wadą postawy ciała. Fundacja AMI zakupiła  specjalistyczne narzędzia diagnostyczne umożliwiające badanie komputerowe postawy ciała wraz z projektowaniem wkładek ortopedycznych. Kadra fizjoterapeutyczna przeszła 2dniowe szkolenie z tego zakresu.

Już niedługo będzie można przeprowadzić pełną diagnostykę wady postawy ciała u dzieci a także za pomocą nowoczesnych, specjalistycznych urządzeń indywidualnie zaprojektować wkładki ortopedyczne dla każdego dziecka.

Badanie komputerowe postawy ciała za pomocą narzędzi diagnostycznych: Platformy FreeMED PROFESSIONAL, Podoscan 2D,Czujnik ruchu MOOVER. Badanie posturograficzne i wideografia. Indywidualne projektowanie wkładek ortopedycznych za pomocą programu EasyCAD.

Fundacja AMI w Zduńskiej Woli jest już w posiadaniu narzędzi diagnostycznych:

 

Platforma FreeMED PROFESSIONAL Maxi180 (sił reakcji podłoża)

Urządzenie do badania rozkładu nacisku stóp na podłoże. Urządzenie pokazuje precyzyjnie którą częścią stopy „pacjent/badany” mocniej naciska na podłoże. Do pomiaru reakcji sił podłoża. Możliwość analizy chodu i równowagi. Platforma oceniająca reakcje sił podłoża w warunkach statycznych i dynamicznych, ponadto istnieje możliwość oceny równowagi oraz wykonania testów diagnostycznych naszego małego pacjenta.

Na platformie FreeMED możemy wykonać badania:

  • statyczne rozkładu sił reakcji podłoża
  • dynamiczne rozkładu nacisku
  • równowagi (posturograficzne)
  • analizy chodu (wideografia)
  • testy diagnostyczne

Urządzenie kompatybilne z oprogramowaniem EasyCAD.

 

Podoscan 2D

 

Podoscan 2D Foot CAD (podoskaner) to urządzenie służące do oceny podeszwowej strony stóp. Zaawansowane narzędzie do cyfrowej analizy stóp. Urządzenie pracuje w oparciu o rozwiniętą metodę podoskopową. Oprócz dokładnej odbitki uzyskujemy informacje o przestrzennym, ukształtowaniu wysklepienia stopy. Pozwala to na rzetelną ocenę stanu funkcjonalnego stopy.

 

 

 

 

Oprogramowanie EasyCAD to oprogramowanie do projektowania wkładek

Oprogramowanie to jest kompatybilne z większością baropodometrycznych urządzeń. Pozwala na import wyników badania z naszych platform sił reakcji podłoża FreeMed oraz Podoscanera 2D, nałożenie ich na siebie i na ich bazie zaprojektowanie i wykonanie wkładki indywidualnie dobranej dla każdego pacjenta. Wkładki te projektowane są komputerowo na podstawie wyników badań i wykonywane techniką frezowania w materiale wielowarstwowym co zapewnia ich trwałość oraz wysoką precyzję wykonania.

 

 

Czujnik ruchu MOOVER do analiza zakresów ruchomości

Motion Sensor MOOVER to nowoczesny bezprzewodowy czujnik ruchu, przesyłający bezprzewodowo dane online do komputera, dedykowany do analizy ruchomości poszczególnych części ciała (funkcja inklinometro-skoliometro-goniometru). MOOVER pozwala na trójpłaszczyznową analizę ruchomości wszystkich głównych stawów ciała człowieka.