Arteterapia

Arteterapia czyli leczenie przez sztukę. Obejmuje obszary działań takie jak: terapia przez sztuki plastyczne ( malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba) muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia).

Zajęciami arteterapii mogą być objęte dzieci zamknięte w sobie, nadpobudliwe, dzieci autystyczne jak również dzieci po przejściach traumatycznych oraz dzieci z małą sprawnością psychoruchową.

Zajęcia twórcze mogą przyczynić się do ekspansji i rozwoju osobowości, są także elementem dającym siłę, pomagają zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych, wpływają na rozwój zdolności, które mają urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Arteterapia pozwala kształtować inteligencję emocjonalną, Jest formą komunikacji.