Archetypy rozwoju ruchowego

Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym.

Reprezentują one genetycznie zakodowane programy (schematy)motoryczne, które wykorzystujemy i rozwijamy w konkretnych okresach naszego życia począwszy od rozwoju płodowego.
Ruchy archetypowe reprezentują neurofizjologiczną podstawę dla rozwoju sfery motorycznej, funkcjonowania mózgu. Dają podstawy dla przyszłego rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Wpływają także na rozwój intelektualny, emocjonalny i osobisty.

Dr S. Masgutowa definiuje kilka wzorców ruchów archetypowych, jak:

  • promieniowanie od środka ciała,
  • rotacja ust-kręgosłup,
  • prostowanie tułowia,
  • ruch homologiczny ,
  • ruch homolateralny,
  • ruch naprzemienny,
  • ruch intencjonalny.

Ruch archetypowy jako wzorce rozwojowe można znaleźć w wielu reakcjach odruchowych.

Opóźnienie w rozwoju i integracji wczesnych ruchów pierwotnych są często przyczyną:

  • reakcji i zachowań impulsywnych,
  • zaburzeń w tworzeniu się wyższych, zorganizowanych i kontrolowanych koordynacji,
  • regresji w komunikacji i uczeniu się.