Animacje na Treningu EEG Biofeedback

TRENING EEG BIOFEEDBACK W OŚRODKU AMI

Terapia EEG Biofeedback wzbogacona została o możliwość korzystania w określonym zakresie z zasobów Internetu, co pozwala na urozmaicenie i ożywienie treningu poprzez włączenie do animacji filmów edukacyjnych i przyrodniczych oraz bajek, posłuchanek
i wizualizacji. Zamiast wykresów, prostych animacji i mierników, w postaci słupków, aktywność bioelektryczną mózgu prezentuje się w postaci atrakcyjnego filmu przyrodniczego, czy bajki, a ich przebieg zależy od parametrów EEG pacjenta. Gdy trenowany przestaje się koncentrować na tym co dzieje się na ekranie, obrazy zatrzymują się lub rozmywają. Może wrócić do oglądania wówczas, gdy ponownie skupi uwagę na przedstawianych treściach.
W ten sposób następuje  zmiana fal mózgowych w zakresach,  promowanych podczas sesji,
a zatem mózg uczy się promowanej aktywności EEG.