AMI w Szadku – działania z profilaktyki prozdrowotnej dla dzieci

SN851202Fundacja AMI od czerwca do grudnia tego roku realizuje akcję edukacyjną

Akcja edukacyjna – zapoznanie dzieci  z problemami niepełnosprawności, bezpieczeństwa, zdrowia

„ Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat”

„Będę bezpieczny, będę zdrowy”

na terenie placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Szadek.

Dzięki dotacji Burmistrza Gminy i Miasta Szadek dzieci z przedszkola i klas I-III ze szkół zlokalizowanych na terenie gminy Szadek wezmą udział w akcji edukacyjnej promującej profilaktykę prozdrowotną i

Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia poprzez akcję edukacyjną propagującą zdrowy stylu życia i podnoszący świadomość zdrowotną najmłodszych mieszkańców gminy.

W ramach zadania, wnioskodawca chce przeprowadzić akcję edukacyjną w zakresie zdrowego stylu życia wg hasła: „Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat”, „Będę bezpieczny będę zdrowy”.

I cykl zajęć odbędzie się jeszcze w tym roku szkolnym natomiast  II  realizowany będzie już od września.

Treści edukacji zdrowotnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Fundacja AMI wprowadza  w zabawie i poprzez zabawę. Ukazuje ona zjawiska w nowych barwach, porusza wyobraźnię, budzi uczucia, pokazuje co dobre, zachęca a zarazem mobilizuje do działania i podejmowania inicjatywy własnej. Akcja edukacyjna oczywiście będzie realizowana przy udziale psów terapeutycznych.

Celem profilaktyki prozdrowotnej i podnoszenia świadomości zdrowotnej jest nie tylko przekazanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności i nawyków, które pomogą skutecznie wykorzystać tę wiedzę.

Projekt możliwy do realizacji dzięki wsparciu Burmistrza Gminy i Miasta Szadek i środkom pozyskanym z 1% podatku dla Fundacji AMI