2018 Akcja Edukacyjna w Szadku „Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat”

W ramach Promocji i profilaktyki ochrony zdrowia Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli w miesiącu listopadzie 2018 roku prowadziła na terenie Miasta i Gminy Szadek Akcję edukacyjną – zapoznania dzieci z problemami niepełnosprawności.

Akcja edukacyjna pn „Z Psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” ma za zadanie podejmowania działań mających na celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poprawę życia osób niepełnosprawnych oraz edukację w zakresie problemu niepełnosprawności.

Zajęcia edukacyjne prowadzone były na terenie Miasta i Gminy Szadek i dotyczyły dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Szadku. Odwiedziliśmy m.in Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku, Szkołę Podstawową w Krokocicach, w Prusinowicach a także Publiczne Przedszkole w Szadku.

W ramach prowadzonej akcji edukacyjnej zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne według hasła „Z Psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat”. Spotkania miały charakter zabawowy z udziałem psów i dzieci zaktywizowanych podczas przebiegu zajęć. Celem akcji edukacyjnej było przede wszystkim uświadomienie dzieciom  problemów dnia codziennego, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność oraz uwrażliwienie ich na problemy i potrzeby  osób niepełnosprawnych.

Dzieci podczas zajęć miały możliwość wykonywania prostych czynności np jedzenia bez udziału rąk, prowadzenie wózka inwalidzkiego z prowadzącym zajęcia z ustawieniem i wykorzystaniem drobnych przeszkód. Zabawy i scenki edukacyjne z psami, które wykorzystywane są do dogoterapii miały za zadanie pokazać dzieciom jakie problemy zdrowotne mają osoby niepełnosprawne, jakiej pomocy oczekują a także w jaki sposób wykorzystywane są psy towarzyszące osobom niepełnosprawnym, by mogły czuć się bezpiecznie.

Na koniec zajęć dzieci biorące udział w akcji edukacyjnej otrzymały kolorowanki tematyczne a także breloczki odblaskowe i opaski odblaskowe Z AMI ZDROWE DZIECIAKI zakupione w ramach realizowanego projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i  Gminy Szadek.