2020 AKCJA EDUKACYJNA „Mój bezpieczny przyjaciel pies” w przedszkolu i szkole w Zapolicach.

W dniu wczorajszym tj.16.11.2020 roku w ramach realizacji zadania ochrona i promocja zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i podnoszenia świadomości zdrowotnej w tym organizacji spotkań, szkoleń dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych związanych z profilaktyką zdrowotną Fundacja AMI przeprowadziła akcję edukacyjną „MÓJ BEZPIECZNY PRZYJACIEL PIES”.

Zajęcia zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej oraz w Publicznym Przedszkolu w Zapolicach. Głównym celem zadania jest edukacja i propagowanie zdrowego stylu życia młodszych mieszkańców uczęszczających do klas „0”, I-III Szkół Podstawowych oraz grup przedszkolnych na terenie placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zapolice. Zajęcia miały charakter zabawowy  z udziałem psów oraz dzieci zaktywizowanych podczas przebiegu zajęć. Celem prowadzenia takich zajęć/akcji jest przede wszystkim uświadomienie dzieciom, jakie problemy mogą napotkać z psem, pozornie miłym, takim zupełnie przypadkowo spotkanym na drodze. Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju scenkach edukacyjnych z udziałem psów, uczyły się w sposób empiryczny rozpoznawać sygnały wysyłane przez psa, ćwiczyły przyjmowanie pozycji ”żółwika” w razie ataku psa, uczyły się w jaki sposób należy postępować w razie pogryzienia przez psa. Ponadto dzieci mogły ćwiczyć wydawanie komendy dla psów, podawać im karmę i picie. Każde miało możliwość czesania psa. Na koniec zajęć każde z dzieci otrzymało kolorowankę „MÓJ BEZPIECZNY PRZYJACIEL PIES”. W ten sposób będą mogły utrwalać wcześniej zdobytą zdobytą wiedzę.