05.07.2019 Rekrutacja do Żłobka do projektu „AMIsiowa Kraina Dziecka II”

Drodzy Rodzice,

Od miesiąca września 2019 roku powstaje Nasz Żłobek Integracyjny AMIsiowa Kraina Dziecka II w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do rekrutacji do projektu „AMIsiowa Kraina Dziecka II”  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Żłobka:

https://zlobek.ami.org.pl/2019/06/21/nasz-nowy-zlobek-amisiowa-kraina-dziecka-ii-juz-od-wrzesnia-w-zdunskiej-woli/