31.12.2022 Zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków programu NOWEFIO

Z dniem 31 grudnia 2022 roku Fundacja AMI zakończyła realziację projektu: „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”.

 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli w okresie 01.07.2021 – 31.12.2022 realizowała projekt pn. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DLAKADRY TERAPEUTYCZNEJ I RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI.


Projekt skierowany był do osób zamieszkujących tereny województwa łódzkiego, w tym m.in. powiatu zduńskowolskiego, sieradzkiego, łaskiego i innych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj do kadry terapeutycznej, wolontariuszy na co dzień współpracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, z różnymi zaburzeniami i deficytami rozwojowymi oraz do rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


Celem głównym projektu było rozpoczęcie i realizacja procesu systematycznego wsparcia dla dzieci i rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami rozwojowymi poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób bezpośrednio zaangażowanych tj kadry terapeutycznej, wolontariuszy, rodziców w proces rehabilitacji społecznej dzieci, w proces kształcenia i kształtowania pozytywnych postaw społecznych.


W ramach projektu:
1. Zrealizowano 6 szkoleń:

 • „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędzie VB-MAPP.”
 • „Zrozumieć zespół Aspergera”
 • „Trudne rozmowy z rodzicami”
 • „Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu”
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna”
 • „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna osób z autyzmem I+II stopień”

2. Zrealizowano 2 warsztaty ze specjalistami:

 • Warsztat z psychologiem „Świadomy rodzic jako fundament dobrej terapii czyli techniki proaktywne w życiu codziennym oraz metody radzenia sobie z emocjami”.
 • Warsztat z terapeutą integracji sensorycznej „Integracja sensoryczna – podejście praktyczne. Jak stać się domowym terapeutą dla swojego dziecka”. Rola integracji sensorycznej w procesie terapeutycznym dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

3. Zakupiono:

 • projektor i ekran na potrzeby realizowanych szkoleń i warsztatów
 • tablice flipchart
 • zestaw nagłaśniający w celu utrzymania odpowiedniej komunikacji i przekazu wiadomości podczas realizowanych szkoleń i warsztatów
 • zestaw podręczników i kwestionariuszy narzędzia diagnostycznego VB-MAPP
 • zestaw do komunikacji wspomagającej i alternatywnej z akcesoriami
 • zestaw pomocy do organizacji przestrzeni terapeutycznej w tym integracji sensorycznej
 • opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych komplet – 1000 sztuk

Realizacja szkoleń i warsztatów miała przyczynić się do wczesnej diagnozy i profesjonalnej terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym ze spektrum autyzmu, a w konsekwencji zwiększyć szansę na usamodzielnienie się dziecka i prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym.


 

Biuro projektu:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34

kontakt z koordynatorem projektu:
tel. 504 204 890, e-mail biuro@ami.org.pl

 

Projekt współfinansowany jest z dotacji  Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 953) informujemy, iż:

Projekt WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ I RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI współfinansowany jest z dotacji  Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Całkowita wartość projektu 88 325,00 zł.
Kwota dofinansowana  86 540,00 zł.