30.11.2022 Zakończono realizację spotkań na terenie Gminy Zapolice

 

 


Celem głównym zadania „Z AMI się ruszamy” była edukacja w zakresie zwiększenia wiedzy u dzieci na temat ćwiczeń, przyjmowania prawidłowej postawy, korygowanie złych nawyków dotyczących siedzenia np. w ławce przy komputerze oraz poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie ruchowym poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych na terenie placówek oświatowych zlokalizowanych w Gminie Zapolice.


ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH AKCJI EDUKACYJNEJ  „Z AMI SIĘ RUSZAMY”  TO ZAJĘCIA REHABILITACYJNE
Z ZAKRESU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ.


Celem akcji edukacyjnej było przede wszystkim uświadomienie dzieciom, z jakimi problemami mogą się spotkać, zmierzyć kiedy nie będą podejmować aktywności fizycznej. Dzieci podczas zabaw i ćwiczeń w sposób empiryczny  uczyły się m.in przyjmowania prawidłowej postawy, pozycji i innych.


Podczas zajęć dzieci ćwiczyły wraz z prowadzącym zajęcia – fizjoterapeutą. Łącznie zostało zorganizowanych 17 spotkań mających na celu zwrócenie uwagi na problem ochrony zdrowia, tym samym podniesienie świadomości wśród mieszkańców Gminy Zapolice. Zajęcia rehabilitacyjne z zakresu gimnastyki korekcyjnej zostały przeprowadzone w Społecznej Szkole Podstawowej w Rembieszowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach Szkoła Podstawowa klasy I-III oraz Przedszkolu Publicznym w Zapolicach.

 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Zapolice reprezentowanej przez Wójta Gminy Zapolice.