24.09. Warsztaty dla Rodziców z terapeutą Integracji sensorycznej

W minioną sobotę 24 września 2022 roku odbyły się Warsztaty dla Rodziców z terapeutą Integracji sensorycznej pn. „Integracja sensoryczna – podejście praktyczne. Jak stać się domowym terapeutą dla swojego dziecka?”. Rola integracji sensorycznej w procesie terapeutycznym dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.”👩‍🏫


Warsztaty zostały zrealizowane w ramach realizacji projektu „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”. #NOWEFIO


Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków otrzymanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Dzięki Warsztatom udało się pozyskać a także zgłębić niezbędne informacje i wiedzę na temat roli terapii integracji sensorycznej w procesie terapeutycznym dziecka z zaburzeniami rozwojowymi a także zwrócić uwagę w jaki sposób można pracować
z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi w środowisku domowym, w jaki sposób aktywizować dziecko wykorzystując do tego różne przedmioty sensoryczne.


Dziękujemy za liczne zainteresowanie Rodziców, zaangażowanie i udział w Warsztatach ☺️