23.11.2022 Koniec realizacji projektu „Małymi krokami do celu-…”

Fundacja AMI w Zduńskiej Woli zakończyła realizację zajęć w ramach projektu – zadanie publiczne pn. „Małymi krokami do celu – zajęcia specjalistyczne w PRODROBOCIE i Sali doświadczania świata” współfinansowany ze środków PFRON oraz Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego.

Grupę docelową stanowiły dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 roku życia posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zamieszkująca powiat zduńskowolski.

W projekcie wzięło udział 2 beneficjentów, którzy zrealizowali łącznie 40 godzin specjalistycznych zajęć w nowoczesnym urządzeniu PRODROBOT.

Dzięki organizacji – tym samym udziale dzieci niepełnosprawnych w zajęciach nastąpiła poprawa stanu zdrowia dzieci, jak również poprawa warunków sprzyjających egzystencji i usamodzielnieniu.

 


W wyniku realizacji indywidualnych zajęć dzieci nabyły, rozwinęły i podtrzymały umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Wpłynęło to również na poprawę ich rozwoju psychoruchowego i fizycznego.
Więcej nt projektu:
https://www.ami.org.pl/2022-projekt-malymi-krokami-do-celu-zajecia-specjalistyczne-w-prodrobocie-i-sali-doswiadczania-swiata/