2022-2023 Punkt Poradnictwa w ramach projektu „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” II rok

W ramach projektu „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”
II rok 01.04.2022 – 31.03.2023
realizowane jest zadanie 4 z zakresu:

Punktu poradnictwa społeczno-prawnego oraz Poradnictwa ze specjalistami.

 

 

 

Ideą przewodnią powstania punktu poradnictwa jest bezpłatna i kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej poradnictwa społeczno-prawnego.

 

Celem prowadzonego zadania w zakresie poradnictwa jest: pomoc dla otoczenia dziecka niepełnosprawnego, pozyskanie dodatkowych środków finansowych na leczenie i rehabilitację, zwiększenie dostępu do informacji, poznanie zasad uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w wypełnianiu dokumentacji na podstawie której dziecko niepełnosprawne może otrzymać dodatkowe uprawnienia.

 

Poradnictwo społeczno-prawne obejmuje obszary tematyczne: edukacja, możliwości kształcenia integracyjnego, formy pomocy finansowej dla niepełnosprawnych dzieci, wskazania do rehabilitacji i opieki, pomoc społeczna, orzeczenia o niepełnosprawności i inne. Dzięki pozyskanym informacjom rodzic jest w stanie świadomie zaplanować działania względem chorego, niepełnosprawnego dziecka a tym samym poprawić jego byt i przyczynić się do jego usamodzielnienia w życiu społecznym.

 

Głównym celem w zakresie poradnictwa ze specjalistami jest ocena stanu funkcjonowania dziecka pod względem psychologicznym oraz psychoruchowym i pomoc rodzicom w zrozumieniu tego.

 

Realizacja poradnictwa ze specjalistami jest to indywidualne, osobiste spotkanie z psychologiem i fizjoterapeutą po wcześniejszym umówieniu. Podczas konsultacji specjaliści oceniają stan funkcjonowania dziecka i jego możliwości poprze bezpośrednie badanie, wywiad środowiskowy oraz dokumentację jeśli dziecko takową posiada. Poprzez ocenę funkcjonowania dziecka można dokładniej określić problem/-y z jakimi dziecko się zmaga i szybciej zareagować i wdrożyć odpowiednie formy terapii w procesie terapeutycznym i rehabilitacyjnym, które przyczynią się do poprawy jego stanu zdrowia. Podczas konsultacji możliwa jest próba zdiagnozowania dziecka, bądź też pogłębienie diagnozy przez dobór odpowiednich narzędzi.


W ramach dyżurów udzielana jest pomoc w zakresie edukacji rodzica, ochrony zdrowia dziecka oraz pomocy społecznej.

Poradnictwo realizowane jest przez konsultację osobiste, mailowe, telefoniczne oraz dyżury osób świadczących porady.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na Państwa pytania, skierujemy dziecko do odpowiedniego specjalisty celem przeprowadzenia konsultacji, zaproponujemy zajęcia specjalistyczne w naszym Ośrodku.

Telefon kontaktowy: 504 204 890 , 43 656 95 05

e-mail: biurofundacjaami@wp.pl, biuro@ami.org.pl