2021-2022 Projekt „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”

Projekt „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” w Fundacji AMI

 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli w okresie 01.07.2021 – 31.12.2022 realizuje projekt pn. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DLAKADRY TERAPEUTYCZNEJ I RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny województwa łódzkiego , w tym m.in. powiatu zduńskowolskiego, sieradzkiego, łaskiego i innych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj do kadry terapeutycznej, wolontariuszy na co dzień współpracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, z różnymi zaburzeniami i deficytami rozwojowymi oraz do rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Celem głównym projektu jest rozpoczęcie i realizacja procesu systematycznego wsparcia dla dzieci
i rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami rozwojowymi poprzez organizację
i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób bezpośrednio zaangażowanych tj kadry terapeutycznej, wolontariuszy, rodziców w proces rehabilitacji społecznej dzieci, w proces kształcenia i kształtowania pozytywnych postaw społecznych.

Projekt zakłada realizację 8 szkoleń w tym warsztatów, które w efekcie mają przyczynić się do wczesnej diagnozy i profesjonalnej terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym ze spektrum autyzmu
a w konsekwencji zwiększyć szansę na usamodzielnienie się dziecka i prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym.

Zakres tematyczny zaplanowanych szkoleń w ramach projektu w okresie VII 2021 – XII 2022:

  • „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędzie VB-MAPP.”
  • „Zrozumieć zespół Aspergera”
  • „Trudne rozmowy z rodzicami”
  • „Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu”
  • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna”
  • „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna osób z autyzmem I+II stopień”
  • Warsztat tematyczny z psychologiem
  • Warsztat tematyczny z terapeutą integracji sensorycznej

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Fundacji AMI www.ami.org.pl odnośnie rekrutacji na szkolenia i warsztaty.

 

Biuro projektu:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34

kontakt z koordynatorem projektu:
tel. 504 204 890, e-mail biuro@ami.org.pl

 

Projekt współfinansowany jest z dotacji  Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

 

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 953) informujemy, iż:
Projekt WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ I RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI współfinansowany jest z dotacji  Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.
Całkowita wartość projektu 88 325,00 zł.
Kwota dofinansowana  86 540,00 zł.