2017-2018 „Z Fundacją PZU – AMI pomaga – Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli wraz z Fundacją PZU w Warszawie w okresie sierpień 2017 roku – kwiecień 2018 roku realizuje projekt dla dzieci niepełnosprawnych pn „Z Fundacją PZU – AMI pomaga – Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.

Projekt skierowany jest do 23 dzieci niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego. Celem programowym projektu jest zwiększenie samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych.

W ramach projektu dzieci niepełnosprawne zostały objęte specjalistycznym wsparciem –  2 godziny zajęć terapeutycznych
w tygodniu,  w zależności od dysfunkcji, schorzenia, rodzaju niepełnosprawności. Zajęcia rehabilitacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka. W ramach projektu realizujemy zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne, m.in:

 • Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Rehabilitacja NDT Bobath
 • Rehabilitacja Vojty
 • Rehabilitacja w ortezie DUNAG 02 tzw. kombinezon kosmiczny
 • PNF
 • Kinezyterapia
 • Kinesiology taping
 • Terapia Odruchy Twarzy
 • Terapia logopedyczna / neurologopedyczna
 • Terapia poznawczo – behawioralna
 • Dogoterapia
 • Terapia Snoezellen tzw. Sala Doświadczania Świata
 • Terapia Ręki
 • Terapia Pedagogiczna
 • Terapia przez sztukę / arteterapia
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Terapia wspomagana komputerowo
 • , Terapia Johansena
 • Terapia Integracji sensorycznej
 • oraz inne formy nowo wprowadzane w Fundacji również w tym zajęcia grupowe Sensoplastyka.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki dotacji Fundacji PZU w Warszawie. Indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane są w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli oraz Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI nr 2 w Sieradzu.

 

 

Realizacja zajęć w ramach projektu „Z Fundacją PZU – AMI pomaga – Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Zduńskiej Woli: