2015-2016 „Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci.. -II rok

Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą ich samodzielności” to kolejny projekt skierowany do dzieci niepełnosprawnych, który jest realizowany w Ośrodku AMI w Sieradzu od marca 2014 roku przez okres 3 lat.

Już w pierwszym roku zostanie zrealizowanych ponad 6400 indywidualnych bezpłatnych zajęć terapeutycznych.

 

W drugim roku realizacji projektu, fundacja pomoże 41 dzieciom z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Każde dziecko otrzyma 4 godziny specjalistycznych zajęć dla dzieci, co przez II rok realizacji da ponad 160 godzin wsparcia dla dziecko.

Realizowany projekt to duże specjalistyczne wsparcie dla dzieci z różnymi dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi.

Kompleksowe zajęcia rehabilitacyjne oferowane w ramach projektu to:

 • Integracja Sensoryczna;
 • Sala Doświadczania Świata;
 • Kinezjoterapia;
 • Rehabilitacja w Ortezie DUNAG 2
 • Masaż;
 • Terapia behawioralna;
 • Gimnastyka korekcyjna;
 • Dogoterapia;
 • Terapia logopedyczna/neurologopedyczna;
 • Kinesjology Taping;
 • Neurosensoryczna Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej;
 • PROGRAM TEACCH;
 • Terapia przez sztukę.

Jak widać w ramach projektu jest realizowany szeroki wachlarz specjalistycznych zajęć. W ramach projektu  pomagamy dzieciom z autyzmem, porażeniem mózgowym, z chorobami genetycznymi i innymi schorzeniami.

 

Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie przez dziecko aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.  Ilość miejsc ograniczona, wiec zgłoś dziecko już dziś.

Zajęcia ruszą już w drugiej połowie marca

logo_PFRON_strona

To działanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez PFRON i 1% podatku dla AMI KRS 0000246136