2013 projekt ” Dogoterapia metodą wspomagania…

dogoterapia_4W okresie 01.03-31-12.2013 roku Fundacja AMI prowadzi projekt Dogoterapia metodą wspomagania rozwoju niepełnosprawnego dziecka na terenie 3 województw.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności beneficjentów ostatecznych zadania tj. 60 dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych zajęć wzrost sprawności ruchowej, usprawnianie wrażliwości dotykowej, słuchowej i wzrokowej, wzrost umiejętności komunikowania się z otoczeniem, rozwinięcie procesów poznawczych w tym logicznego myślenia, koncentracji uwagi.

 

Projekt zakładał realizację zajęć dogoterapii z elementami artyterapii, muzykoterapii i kinezjologii edukacyjnej w placówkach na terenie trzech województw.

 

Nieodpłatne zajęcia dogoterapii z elementami artyterapii, muzykoterapii i kinezjologii edukacyjnej w placówkach realizowane są w następujących placówkach:

  • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli
  • Niepubliczne Przedszkole Sióstr Felicjanek w Kaliszu
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku
  • Publiczne przedszkole nr 6 w Sieradzu
  • Zespół Placówek Specjalnych w Praszce;
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-edukacyjny AMI

 

Łącznie w 30 grupach zostanie zrealizowanych ponad 900 godzin zajęć do końca bieżącego roku.

 

logo_PFRON_strona

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON,

jak również z 1% podatku dla Fundacji AMI.