2012- „Zrozumieć niepełnosprawność –skuteczniej wspomagać

Fundacja AMI od 02.09.2012 roku realizuje projekt:
„Zrozumieć niepełnosprawność- skuteczniej wspomagać. To już 9 projekt Fundacji AMI w 2012 roku

 

 

Projekt: „Zrozumieć niepełnosprawność –skuteczniej wspomagać ” jest skierowany do osób zamieszkujących tereny województwa łódzkiego, w tym między innymi  powiatu zduńskowolskiego, sieradzkiego i łaskiego, pabianickiego  i zakłada objęcie łącznie 15 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych w tym członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Trwa rekrutacja ww osób na szkolenia:

CYKL 1

Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych wg. dr S Masgutowej cz. I – 3 dni (27h)

Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych wg. dr S.Masgutowej  cz .II – 3 dni (27h)

CYKL 2

Kinezjologia edukacyjna- I i II stopnia –(32h)- 3 dni

CYKL 3

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach ( 6godz)

 

Na każdy cykl szkoleń trwa oddzielna rekrutacja.

Celem głównym projektu to głównie poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych w okresie od 2.09.2012 do 19.12.2012.

 

Cele pośrednie zadania to:

1. Zwiększenie wiedzy min. 15 osób z otoczenia dzieci niepełnosprawnych na temat nowoczesnych metod rehabilitacji.

2. Zwiększenie pewności siebie, wiary we własne możliwości min. 15 osób opiekujących się dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.

3. Zapewnienie co najmniej 15 dzieciom niepełnosprawnym odpowiedniej opieki w swoich domach przez wykwalifikowane osoby.

4. Zwiększenie szans na skuteczną rewalidację co najmniej 15 dzieci niepełnosprawnych.

5. Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności min. 15 uczestników projektu.

6. Wymiana doświadczeń oraz spostrzeżeń pomiędzy 15 uczestnikami projektu.

7. Zwiększenie wiedzy na temat problemów natury psychologicznej dzieci niepełnosprawnych przez 15 uczestników.

8. Zwiększenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z problemami natury psychologicznej dzieci niepełnosprawnych – udzielanie im skutecznej pomocy z tego zakresu przez 15 uczestników.

9. Zwiększenie wiary we własne możliwości  przez min. 15 uczestników projektu.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego i środków pozyskanych z 1% podatku.

 

Biuro projektu:

Sekretariat Fundacji AMI

Zduńska Wola, ul. Łaska 29

fundacja.ami@wp.pl