2012 rok – Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zduńska Wola

Fundacja AMI  rozpoczęła  realizację kolejnego projektu. „Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zduńska Wola – to projekt skierowany dla dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Zduńska Wola.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych z Gminy Zduńska Wola poprzez organizację specjalistycznych zajęć w okresie od 01.07.2012-10.12.2012 roku.

Wsparcie w ramach projektu zostanie objętych 8 osób niepełnosprawnych w wieku ok 1 do 29 lat następującymi metodami rehabilitacji:

Terapia Taktylna, Dogoterapia, Sala Doświadczania Świata, Rehabilitacja w Kombinezonach Kosmicznych .

Część podopiecznych nie może uczestniczyć w zajęciach w placówce i specjaliści będą dojeżdżać do domu. Na przykład jedna z podopiecznych objętych rehabilitacją jest poddawana tlenoterapii, ze względu na częste utraty przytomności co uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach poza miejscem zamieszkania.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu zadania publicznego przez Wójta Gminy Zduńska Wola

 

 

 

 

A oto klika zdjęć z Sali Doświadczania Świata…