2012 rok – Dbam o zdrowie psychiczne…

Projekt: „Dbam o swoje zdrowie psychiczne – program profilaktyczny o charakterze informacyjno – edukacyjnym w szkołach gimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego”

W okresie 01.06.2012 – 30.12.2012 Fundacja AMI realizuje projekt mający na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród młodzieży gimnazjalnej na terenie powiatu zduńskowolskiego.

W ramach programu w szkołach gimnazjalnych przeprowadzane będą zajęcia (akcje informacyjno-edukacyjne) ściśle związane z problemami, chorobami na tle psychicznym oraz podstawowymi metodami pomocy w takich przypadkach.

Młodzież gimnazjalna w okresie dojrzewania bardzo podatna jest na stres, presję otoczenia oraz informacje podawane przez Internet i media. Uczniowie gimnazjów często nie radzą sobie z nowymi problemami, zmianą i presją otoczenia co w wielu przypadkach prowadzi do chorób psychicznych, których objawami mogą być: agresja, niepokój, drażliwość, niekiedy wymioty, lęk przed pójściem do szkoły, gniew. W okresie buntu młodzi ludzie często lekceważą te objawy, chcąc udowodnić sobie i innym, że są już dorośli. Niestety bardzo często prowadzi to w ślepy zaułek, który jest nierzadko tragiczny w skutkach (depresje, uzależnienia, próby samobójcze).

Dlatego też chcemy pomóc młodym ludziom:

  • odnaleźć się w dzisiejszym świecie,
  • zwiększyć ich wiedzę na temat chorób na tle psychicznym,
  • zapoznać z podstawowymi zasadami higieny zdrowia psychicznego,
  • przedstawić zagrożenia dla ich zdrowia psychicznego,
  • wskazać sposoby zapobiegania im (wskazanie placówek, osób do których można się zgłosić z problemami).

 Projekt współfinansowany w ramach zadań zlecanych ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2012 rok – działania wynikające z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego.