Zarząd i rada fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:
 • ARKADIUSZ RUTKOWSKI
  Prezes Zarządu
 • AGNIESZKA WÓJCIK
  Wiceprezes Zarządu
 

 

 

 

 • ANNA RUTKOWSKA
  Członek Zarządu
RADA FUNDACJI:
 • ANNA BORSZCZEWSKA-JASIŃSKA
  Członek Rady
 • ANNA URBANIAK
  Członek Rady