Podopieczni Fundacji na Turnusie w Mielnie

Podopieczni fundacji „AMI”: Zuzanna Sagan oraz Mateusz Andrysiak zostali wysłani na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem w Mielnie zorganizowany przez Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej z Warszawy.

W ramach turnusu dzieci mają intensywną kilkugodzinną rehabilitację każdego dnia. Wartość turnusu rehabilitacyjnego to 7 000 zł.

Bezpłatny udział najbardziej potrzebujących podopiecznych Fundacji w turnusie jest możliwy dzięki współpracy z Międzynarodowym Instytutem dr Swietłany Masgutowej.