Terapie

Pierwsze trudności w życiu dzieci zaobserwować można już w ich wczesnym dzieciństwie tj. brak raczkowania lub nieprawidłowe raczkowanie, opóźniona mowa, trudności związane z zapinaniem guzików, potykanie się dziecka na „prostej” drodze, trudności z zapamiętaniem prostego wiersza, trudności z opanowaniem kierunków przestrzennych, jak również trudności w nauczeniu się jazdy na rowerku. Wszystkie te trudności mogą w […]

Czytaj dalej

Neurorehabilitacja C-EYE W Fundacji AMI w Zduńskiej Woli możliwe jest prowadzenie neurorehabilitacji z wykorzystaniem sprzętu C-EYE czyli Cyber Oka. Jest to jeden z najnowocześniejszych sprzętów w neurorehabilitacji i jest on dostępny w nielicznych placówkach w województwie łódzkim. Więcej informacji w sekretariacie Fundacji AMI w Zduńskiej Woli w Zduńskiej Woli.     Moduł neurorehabilitacji czyli służący […]

Czytaj dalej

Podczas treningu EEG Biofeedback, przy użyciu dwóch zestawów komputerowych współpracujących ze sobą, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym pacjenta a czynnością neurofizjologiczną mózgu. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz EEG. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w podanym paśmie częstotliwości […]

Czytaj dalej

Metoda Johansena (IAS) jest to program terapii dźwiękowej, w ramach której słucha się indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej, specjalnie dobranej do stymulacji połączeń nerwowych prowadzących do i wewnątrz mózgu, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za obsługę mowy. Na podstawie wstępnej diagnozy przeprowadzonej przy pomocy specjalistycznego audiometru i oprogramowania diagnostycznego, dla każdej osoby poddającej się terapii przygotowany […]

Czytaj dalej

Tyflopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących. Terapeuta tyflopedagog prowadzi terapię widzenia, która polega na usprawnianiu wzroku, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym – efektywniejszemu wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka z uszkodzonym wzrokiem. Rehabilitacja wzroku, która zawsze powinna być poprzedzona diagnozą funkcjonalną, obejmuje […]

Czytaj dalej

Sensoplatyka, czyli edukacja sensoryczno – plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Sensoplastyka są to zajęcia rozwojowe skierowane dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Sensoplastyka pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra., lekka, ciężka…. Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. […]

Czytaj dalej

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci  młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych […]

Czytaj dalej

Masaż klasyczny jest formą oddziaływania na ustrój za pomocą której wykorzystywane są bodźce mechaniczne, głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywoływania odczynów fizjologicznych. Masaż klasyczny jest zespołem technik, które znajdują swoje zastosowanie w odpowiedniej kolejności a także wywierają wpływ na tkanki ustroju człowieka, powodując wystąpienie odczynów w tkankach i narządach. Masaż klasyczny może […]

Czytaj dalej

Podstawowa koncepcja Integracji Odruchów Wzrokowo – Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu. Prawidłowy rozwój dojrzewania odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji np. wzrok – słuch, słuch – mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania. Rozwój odruchów wzrokowo – słuchowych, pojawienie się ich w […]

Czytaj dalej

Psychoterapia jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Z psychoterapii prowadzonej  w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać praktycznie wszyscy, którzy potrzebują leczenia metodami psychologicznymi.   Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesja odbywa się „twarzą w twarz”. […]

Czytaj dalej

Co to jest Bilateralna Integracja (BI) ? Bilateralna Integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów. Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne […]

Czytaj dalej

Arteterapia czyli leczenie przez sztukę. Obejmuje obszary działań takie jak: terapia przez sztuki plastyczne ( malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba) muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia). Zajęciami arteterapii mogą być objęte dzieci zamknięte w sobie, nadpobudliwe, dzieci autystyczne jak również dzieci po przejściach traumatycznych oraz dzieci z małą sprawnością psychoruchową. Zajęcia twórcze mogą przyczynić się do ekspansji i rozwoju […]

Czytaj dalej

Terapia psychologiczna, analizuje czynniki wpływające na zachowanie pacjenta – dziecka, uwzględnia zachodzące w pacjencie wewnętrzne procesy psychiczne, związane z jego myśleniem. Wykorzystuje też eksperymentowanie z zachowaniem pacjenta, by tą drogą sprowokować wystąpienie zmian w myśleniu. Istotą tego rodzaju terapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań. Bardzo […]

Czytaj dalej

Z roku na rok rośnie liczba dzieci z wadami wymowy, czyli tzw. dyslalią.Częsty jest również opóźniony rozwój mowy oraz niepłynność mówienia. Najbardziej popularnym rodzajem dyslalii jest sygmatyzm, zwany seplenieniem.To nieprawidłowa realizacja głosek takich jak: [ s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź ]. Kolejną powszechnie spotykaną wadą jest rotacyzm, zwany […]

Czytaj dalej

Terapia dr Swietłany Masgutowej pozwala skutecznie rozluźnić napięcia mięśni, ścięgien i stawów w obszarze ustno – twarzowym. Jej efektywność jest doceniana przez terapeutów i rodziców. Integracja Odruchów Twarzy jest jednym z elementów całościowej metody dr Swietłany Masgutowej. Warsztat ten stanowi podstawę w pracy logopedów i neurologopedów. CZYM SĄ ODRUCHY TWARZY? Integracja Odruchów Twarzy dr Swietłany […]

Czytaj dalej

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (MRR)  jest skuteczną metodą wykorzystywaną do pracy z osobami z wyzwaniami rozwojowymi. W ciągu kilku ostatnich lat Metoda Ruchu Rozwijającego stała się w Polsce metodą stosowaną powszechnie podczas zajęć z dziećmi. Urzekająca prostotą, naturalnością i uniwersalnością, swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że w gruncie rzeczy jest to system ćwiczeń […]

Czytaj dalej

Kinesiology Taping – polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób, specjalistycznego, elastycznego plastra. Nalepiony jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych i w zależności od rodzaju plastra, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorodne oddziaływanie. Fizjologiczna ruchomość jest wspomagana z jednoczesną aktywacją naturalnego procesu zdrowienia. Innymi słowy, wspomaganie naklejonymi plastrami występuje w tym miejscu, w którym […]

Czytaj dalej

Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu […]

Czytaj dalej

Load more