Terapie

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci  młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych […]

Czytaj dalej

Masaż klasyczny jest formą oddziaływania na ustrój za pomocą której wykorzystywane są bodźce mechaniczne, głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywoływania odczynów fizjologicznych. Masaż klasyczny jest zespołem technik, które znajdują swoje zastosowanie w odpowiedniej kolejności a także wywierają wpływ na tkanki ustroju człowieka, powodując wystąpienie odczynów w tkankach i narządach. Masaż klasyczny może […]

Czytaj dalej

Podstawowa koncepcja Integracji Odruchów Wzrokowo – Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu. Prawidłowy rozwój dojrzewania odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji np. wzrok – słuch, słuch – mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania. Rozwój odruchów wzrokowo – słuchowych, pojawienie się ich w […]

Czytaj dalej

Psychoterapia jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Z psychoterapii prowadzonej  w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać praktycznie wszyscy, którzy potrzebują leczenia metodami psychologicznymi.   Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesja odbywa się „twarzą w twarz”. […]

Czytaj dalej

Co to jest Bilateralna Integracja (BI) ? Bilateralna Integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów. Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne […]

Czytaj dalej

Arteterapia czyli leczenie przez sztukę. Obejmuje obszary działań takie jak: terapia przez sztuki plastyczne ( malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba) muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia). Zajęciami arteterapii mogą być objęte dzieci zamknięte w sobie, nadpobudliwe, dzieci autystyczne jak również dzieci po przejściach traumatycznych oraz dzieci z małą sprawnością psychoruchową. Zajęcia twórcze mogą przyczynić się do ekspansji i rozwoju […]

Czytaj dalej

Terapia psychologiczna, analizuje czynniki wpływające na zachowanie pacjenta – dziecka, uwzględnia zachodzące w pacjencie wewnętrzne procesy psychiczne, związane z jego myśleniem. Wykorzystuje też eksperymentowanie z zachowaniem pacjenta, by tą drogą sprowokować wystąpienie zmian w myśleniu. Istotą tego rodzaju terapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań. Bardzo […]

Czytaj dalej

Z roku na rok rośnie liczba dzieci z wadami wymowy, czyli tzw. dyslalią.Częsty jest również opóźniony rozwój mowy oraz niepłynność mówienia. Najbardziej popularnym rodzajem dyslalii jest sygmatyzm, zwany seplenieniem.To nieprawidłowa realizacja głosek takich jak: [ s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź ]. Kolejną powszechnie spotykaną wadą jest rotacyzm, zwany […]

Czytaj dalej

Terapia dr Swietłany Masgutowej pozwala skutecznie rozluźnić napięcia mięśni, ścięgien i stawów w obszarze ustno – twarzowym. Jej efektywność jest doceniana przez terapeutów i rodziców. Integracja Odruchów Twarzy jest jednym z elementów całościowej metody dr Swietłany Masgutowej. Warsztat ten stanowi podstawę w pracy logopedów i neurologopedów. CZYM SĄ ODRUCHY TWARZY? Integracja Odruchów Twarzy dr Swietłany […]

Czytaj dalej

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (MRR)  jest skuteczną metodą wykorzystywaną do pracy z osobami z wyzwaniami rozwojowymi. W ciągu kilku ostatnich lat Metoda Ruchu Rozwijającego stała się w Polsce metodą stosowaną powszechnie podczas zajęć z dziećmi. Urzekająca prostotą, naturalnością i uniwersalnością, swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że w gruncie rzeczy jest to system ćwiczeń […]

Czytaj dalej

Kinesiology Taping – polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób, specjalistycznego, elastycznego plastra. Nalepiony jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych i w zależności od rodzaju plastra, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorodne oddziaływanie. Fizjologiczna ruchomość jest wspomagana z jednoczesną aktywacją naturalnego procesu zdrowienia. Innymi słowy, wspomaganie naklejonymi plastrami występuje w tym miejscu, w którym […]

Czytaj dalej

Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu […]

Czytaj dalej

Zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy oraz proprioceptywny zaczynają funkcjonować w bardzo wczesnym etapie życia nawet podczas życia płodowego. Działania tych podstawowych zmysłów są ściśle ze sobą powiązane i w trakcie rozwoju tworzą połączenia z innymi zmysłami w obrębie mózgu. To wzajemne na siebie oddziaływanie różnych zmysłów jest złożone i niezbędne do prawidłowej interpretacji sytuacji i wykonanie […]

Czytaj dalej

W szerokim rozumieniu odruch – to kierowana przez układ nerwowy reakcja ciała, powstająca w odpowiedzi na drażnienie receptorów na skórze, ścięgnach, mięśniach określonego obszaru ciała, błony śluzowej, źrenic. Dziecko rodzi się z kompleksem odruchów, których sens polega na naturalnym przystosowaniu się organizmu do otaczającego środowiska i rozwoju działalności psychicznej, tj. odruchami bezwarunkowymi lub wrodzonymi. Odruchy […]

Czytaj dalej

Stacjonarne turnusy rehabilitacyjne Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty turnusów rehabilitacyjnych prowadzonych w Akademii Rozwoju Ruchowego AMI. Na turnusy przyjmujemy dzieci w każdym wieku. Program i grafik terapii układany jest indywidualnie dla każdego dziecka tak, aby czas spędzony u nas przyniósł najlepsze efekty. Naszą ofertę kierujemy w szczególności do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z […]

Czytaj dalej

Dogoterapia (kynoterapia) jest jedną z naturalnych form wspomagania rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zabawy i ćwiczenia z odpowiednio wyszkolonymi psami. Taką formą rehabilitacji objęte są dzieci upośledzone ruchowo i umysłowo (zespół Downa, porażenie mózgowe, autyzm, ADHD, niedowład kończyn, zespół wiotkiego dziecka oraz wiele innych). Dogoterapia nie tylko przyczynia się do przywracania sprawności fizycznej, ale […]

Czytaj dalej

Load more