Terapie

Psychoterapia jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Z psychoterapii prowadzonej  w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać praktycznie wszyscy, którzy potrzebują leczenia metodami psychologicznymi.   Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesja odbywa się „twarzą w twarz”. […]

Czytaj dalej

Drogi Rodzicu Szukasz rehabilitacji dla swojego dziecka metodą Vojty – już jest dostępna w Ośrodku AMI w Sieradzu.   Podstawy teoretyczne metody Vojty Metoda ta nazywa jest metodą neurofizjologiczną, jak sama nazwa wskazuje ma swoje podstawy w neurologii. Bazuje na aktywnych ruchach, kontrolowanych przez mózg dziecka. Metodę Vojty określa się również jako metodę odruchowej lokomocji, […]

Czytaj dalej

Co to jest Bilateralna Integracja (BI) ? Bilateralna Integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów. Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne […]

Czytaj dalej

Tyflopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących. Terapeuta tyflopedagog prowadzi terapię widzenia, która polega na usprawnianiu wzroku, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym – efektywniejszemu wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka z uszkodzonym wzrokiem. Rehabilitacja wzroku, która zawsze powinna być poprzedzona diagnozą funkcjonalną, obejmuje […]

Czytaj dalej

Firefly Polska – nowoczesne rozwiązania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w celu zwiększenia ich niezależności i komfortu życia! Upsee – funkcjonalny kombinezon, który pomaga dzieciom z zaburzeniami motoryki dużej stać i chodzić z pomocą osoby dorosłej.    

Czytaj dalej

Metoda Johansena (IAS) jest to program terapii dźwiękowej, w ramach której słucha się indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej, specjalnie dobranej do stymulacji połączeń nerwowych prowadzących do i wewnątrz mózgu, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za obsługę mowy. Na podstawie wstępnej diagnozy przeprowadzonej przy pomocy specjalistycznego audiometru i oprogramowania diagnostycznego, dla każdej osoby poddającej się terapii przygotowany […]

Czytaj dalej

Sensoplatyka, czyli edukacja sensoryczno – plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Sensoplastyka są to zajęcia rozwojowe skierowane dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Sensoplastyka pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra., lekka, ciężka…. Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. […]

Czytaj dalej

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci  młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych […]

Czytaj dalej

Masaż klasyczny jest formą oddziaływania na ustrój za pomocą której wykorzystywane są bodźce mechaniczne, głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywoływania odczynów fizjologicznych. Masaż klasyczny jest zespołem technik, które znajdują swoje zastosowanie w odpowiedniej kolejności a także wywierają wpływ na tkanki ustroju człowieka, powodując wystąpienie odczynów w tkankach i narządach. Masaż klasyczny może […]

Czytaj dalej

Kinezyterapia  jest to wykorzystanie ruchu jako środka leczniczego, gimnastyka lecznicza, Znajduje ona najczęściej zastosowanie w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu. Kinezyterapia ma zarówno działania miejscowe (lokalne) jak i ogólne. Kinezyterapia o działaniu miejscowym skupia wszystkie lecznicze oddziaływania ruchu i środków pomocniczych, które dotyczą narządu ruchu bądź miejsca gdzie zlokalizowane jest schorzenie. Celem tego rodzaju kinezyterapii jest […]

Czytaj dalej

Podczas treningu EEG Biofeedback, przy użyciu dwóch zestawów komputerowych współpracujących ze sobą, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym pacjenta a czynnością neurofizjologiczną mózgu. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz EEG. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w podanym paśmie częstotliwości […]

Czytaj dalej

Rehabilitacja NDT Bobath jest jedną z wiodących metod rehabilitacji na całym świecie. Metoda ta z powodzeniem jest stosowana u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju ruchowym. Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Każdy ruch […]

Czytaj dalej

PNF

Celem metody PNF jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Leczenie ukierunkowane jest na odzyskanie utraconej w wyniku procesu chorobowego funkcji ruchowej. Metoda PNF, czyli Proprioreceptiv Neuromuscular Facilitation (P – proprioreceptywne, stymulujące receptory ciała, N […]

Czytaj dalej

Podstawowa koncepcja Integracji Odruchów Wzrokowo – Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu. Prawidłowy rozwój dojrzewania odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji np. wzrok – słuch, słuch – mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania. Rozwój odruchów wzrokowo – słuchowych, pojawienie się ich w […]

Czytaj dalej

Terapia NeuroTaktylna jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym. Jest to rodzaj masażu i stymulacji skóry, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia oraz do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Stosuje się […]

Czytaj dalej

Gimnastyka korekcyjna ma na celu profilaktykę i korekcję zaistniałych wad postawy, zwiększenie wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a przede wszystkim kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy. Prowadzone przez nas zajęcia mają na celu nie tylko korekcję zaistniałych wad postawy, ale pragniemy także zaszczepić w dzieciach chęć podejmowania aktywności fizycznej, pokazać, że ruch służy nie tylko […]

Czytaj dalej

Arteterapia czyli leczenie przez sztukę. Obejmuje obszary działań takie jak: terapia przez sztuki plastyczne ( malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba) muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia). Zajęciami arteterapii mogą być objęte dzieci zamknięte w sobie, nadpobudliwe, dzieci autystyczne jak również dzieci po przejściach traumatycznych oraz dzieci z małą sprawnością psychoruchową. Zajęcia twórcze mogą przyczynić się do ekspansji i rozwoju […]

Czytaj dalej

Terapia psychologiczna, analizuje czynniki wpływające na zachowanie pacjenta – dziecka, uwzględnia zachodzące w pacjencie wewnętrzne procesy psychiczne, związane z jego myśleniem. Wykorzystuje też eksperymentowanie z zachowaniem pacjenta, by tą drogą sprowokować wystąpienie zmian w myśleniu. Istotą tego rodzaju terapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań. Bardzo […]

Czytaj dalej

Z roku na rok rośnie liczba dzieci z wadami wymowy, czyli tzw. dyslalią.Częsty jest również opóźniony rozwój mowy oraz niepłynność mówienia. Najbardziej popularnym rodzajem dyslalii jest sygmatyzm, zwany seplenieniem.To nieprawidłowa realizacja głosek takich jak: [ s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź ]. Kolejną powszechnie spotykaną wadą jest rotacyzm, zwany […]

Czytaj dalej

Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym. Reprezentują one genetycznie zakodowane programy (schematy)motoryczne, które wykorzystujemy i rozwijamy w konkretnych okresach naszego życia począwszy od rozwoju płodowego. Ruchy archetypowe reprezentują neurofizjologiczną podstawę dla rozwoju sfery motorycznej, funkcjonowania mózgu. Dają podstawy dla przyszłego rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Wpływają także […]

Czytaj dalej

Load more