Terapia taktylna

Terapia Taktylna wg. metody dr Swietłany Masgutowej

Program neurokinezjologicznej terapii taktylnej TM propaguje holistyczne spojrzenie na człowieka, na jego rozwój i doświadczenie.

 

 

Terapia ta może być stosowana:

 • samodzielnie,
 • jako jedna z podstawowych technik w terapii
 • jako technika wspomagająca przy realizacji wynikającego z diagnozy, indywidualnego programu terapeutycznego dziecka.

Neurokinezjologiczna terapia taktylnaTM proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego.

Założeniem metody jest uruchomianie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Terapia taktylnaTM  składa się z dwóch aspektów.

Pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłu dotyku specjalnymi technikami, dzięki którym stymulujemy receptory znajdujące się w skórze. Stymulacja receptorów odbywa się zgodnie z ich funkcjami (percepcja różnych jakości bodźców – dotyk, ciśnienie, temperatura, wibracja), ze wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową i kostną ciała.

Drugi aspekt terapii skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu. Dotyk, jak potwierdzają naukowe badania, wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Pośrednio terapia skierowana jest na stymulację układu hormonalnego oraz regulację procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowanie.

Metoda neurosensomotorycznej terapii taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

(informacja sporządzona na podstawie książki pt „Neurokinezjologiczna Terapia TaktylnaTM dr Swietłany Masgutowej”, napisanej pod redakcją dr Swietłany Masgutovej)