TERAPIA PSYCHOLOGICZNA realizowana w ramach projektu ” Z AMI KROKIEM DO PRZODU- bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” II rok

Terapia Psychologiczna – w ramach projektu : „Z AMI KROKIEM DO PRZODU- bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” II rok realizacji.

Terapia psychologiczna jest dopasowana do indywidualnych potrzeb dziecka. Celem terapii jest wspieranie funkcjonowania dziecka, eliminowanie barier ograniczających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, niwelowanie deficytów. W zależności od występujących trudności oraz ich nasilenia podczas terapii rozwijane są m.in.: umiejętności społeczne, inteligencja emocjonalna, usprawnianie procesów poznawczych i myślowych.