Projekt: W zdrowym ciele zdrowy duch

Fundacja AMI od maja 2010 r. do listopada 2010 r. realizowała projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany przez Fundację AMI współfinansowany przez Urząd Miasta Zduńska Wola w ramach zadania „Kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród zduńskowolskich przedszkolaków”. Projekt był skierowany do zduńskowolskich przedszkolaków, czyli dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W zajęciach przygotowanych przez pedagogów oraz kynoterapeutów fundacji brały udział wszystkie grupy przedszkoli ze Zduńskiej Woli (9 placówek, około 1000 osób).

Przez ponad pół roku dzieci były edukowane w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy dotyczył higieny osobistej. Zagadnienia z tego zakresu przedszkolaki poznawały od maja do końca czerwca.Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pedagodzy w towarzystwie psów terapeutycznych ponownie zawitali do przedszkoli, aby realizować drugi blok spotkań dotyczący czystości otaczającego nas środowiska. Po każdym z dwóch spotkań dzieci otrzymały od nas malowanki, które pozwoliły im na powtórzenie zdobytych podczas zajęć wiadomości. Ciekawym urozmaiceniem spotkań była obecność psów terapeutycznych, które pomagały dzieciom przyswoić wiedzę. Dzięki obecności zwierzaków dzieci mogły nauczyć się także dbałości o zwierzęta.

Podsumowaniem zajęć w których uczestniczyły przedszkolaki był konkurs na najładniejszy kącik tematyczny pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch” do udziału w konkursie stanęły prawie wszystkie przedszkola z naszego miasta. Dzieci oraz ich opiekunowie wykazali się niezwykłym zaangażowaniem oraz inwencją twórczą przy przygotowywaniu kącików. Najładniejsza według komisji konkursowej okazała się praca przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ulicy Żeromskiego. Drugie miejsce zajęło Publiczne Przedszkole nr 9 usytuowane na Osiedlu Południe, a trzecie Publiczne Przedszkole nr 7 w Karsznicach.

Publiczne Przedszkole Nr 4 – I miejscePubliczne Przedszkole Nr 9 – II miejsce


Publiczne Przedszkole Nr 7 – III miejsce