Odpowiedzialny biznes

Szanowny przedsiębiorco!

Szukasz  czegoś co wyróżni Cię spośród innych firm działających na lokalnym rynku? Chcesz wzbogacić swoją strategię marketingową pomagając przy tym innym?

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI od lat współpracuje z firmami odpowiedzialnymi społecznie, dla których ważne jest niesienie pomocy potrzebującym osobom. Poprzez współpracę z Fundacją AMI firmy kształtują swój pozytywny wizerunek i wdrażają program społecznego zaangażowania.

Partnerami Fundacji AMI są firmy z różnych działów gospodarki, które adaptują specjalnie przygotowany program marketingu społecznego. Proponujemy udział w znanych, długofalowych i ogólnopolskich projektach i kampaniach społecznych. Nasze działania prowadzimy przejrzyście i w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Udział w naszych projektach zwiększa atrakcyjność oraz rozpoznawalność produktów danej firmy, co przekłada się na wzrost sprzedaży i możliwości pomocy świadczonej przez Fundację AMI

Partnerem Fundacji AMI może zostać firma ogólnopolska lub firma działająca lokalnie. Rodzaj  zawartej umowy zależy od wielkości kwoty oraz obszaru działania, jaki deklaruje sponsor (lokalnie, czy na cały kraj). Partnerstwo jest formą wspierania celów społecznych, na których firmie najbardziej zależy.

Fundacja AMI stwarza Państwu możliwość połączenia swoich celów biznesowych z działalnością charytatywną. Możemy pomóc określić Państwu wspólną płaszczyznę Państwa działalności komercyjnej i społecznej, dzięki czemu pomoc innym przynosi nie tylko satysfakcję, ale również zysk.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą organizacją, prosimy o kontakt. Wspólnie określimy działania korzystne dla obu stron.

Czym jest CSR?

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to najprościej definiując odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo. Aktualnie idea CSR jest uznawana za współczesną koncepcję biznesu. CSR nie jest działalnością oderwaną od strony ekonomicznej przedsiębiorstwa, gdyż tym co w dzisiejszych czasach interesuje inwestorów to nie szybkie i niepewne zyski lecz dynamiczny
i długotrwały wzrost wartości przedsiębiorstwa, którego nie da się osiągnąć przy zignorowaniu poza finansowych aspektów działalności. Wzrost konkurencji oraz świadomości konsumentów również ma wpływ na społeczne aspekty funkcjonowania firmy.

Najważniejsze zalety odpowiedzialnego biznesu:

  1. Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.
  2. Wzrost zainteresowania inwestorów .
  3. Zwiększenie lojalności konsumentów.
  4. Poprawa relacji ze społecznością lokalną.
  5. Podniesienie poziomu kultury organizacyjnej firmy.

W jaki sposób możesz wdrażać CSR w swojej firmie?

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” proponuje kilka prostych działań, dzięki którym możecie Państwo kreować pozytywny wizerunek swojej firmy:

  1. Finansowanie publikacji dotyczących ważnych zagadnień zdrowotnych oraz społecznych np. wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,  zdrowego stylu życia, przeciwdziałania przemocy.
  2. Finansowanie imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
  3. Finansowanie rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym, bądź  jednemu wybranemu podopiecznemu.
  4. Wypracowany wspólnie z organizacją sposób na ważne społecznie przedsięwzięcie.