Nasza kadra

Drogi rodzicu Kadra AMI to specjaliści ciągle podnoszący swoje kwalifikacje.
Tutaj dowiesz się kto pracuje z Twoim dzieckiem:

REHABILITACJA:

mgr Cecylia Gurazda Kierownik Rehabilitacji Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT Bobath, Oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapii. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów, posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe kierunek Oligofrenopedagogika Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi.

Ukończone kursy według metod dr Swietłany Masgutowej:

 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II
 • Integracja odruchów Ustno – Twarzowych.
 • Neurosensoryczna Terapia Taktylna

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Osteopatia w pediatrii i neonatologii
 • Kurs NDT-Bobath Basic w Warszawie (2017). Prowadząca Zofia Szwiling
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych cz. I i cz. II.
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli.
 • PNF podstawowy Reha+
 • PNF w pediatrii Reha START
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Kinesio Taping Polska
 • Zastosowanie indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego cykl warsztatów organizowanych przez VIGO – Ortho Polska Sp.zoo
 • Masaż klasyczny – poziom rozszerzony HEROS Centrum Szkoleniowe
 • Masaż segmentalny, drenaż limfatyczny, podstawy rehabilitacji HEROS Centrum Szkoleniowe
 • Funkcjonalna Osteopatia i Integracja. Instytut Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji.
 • „Terapia zastosowania Ortezy Dynamicznej DUNAG 02”
 • „Kinezjologia Edukacyjna” Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
 • „Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m. ż. MUDITA
 • „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych” IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera” IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • „Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem – plan aktywności” Poradnia RUBIKON
 • „Uczeń z zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym w przedszkolu i szkole” Poradnia RUBIKON
 • „ADHD- nadpobudliwość psychoruchowa”
 • „Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem” Poradnia RUBIKON
 • „Konstruowanie indywidualnych programów nauczania dla dzieci z autyzmem” Poradnia RUBKION
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Fundacja Synapsis
 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” Fundacja Synapsis
 • Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”.

 

mgr Paweł Maciejewski Fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapii, posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Ukończone kursy:

 • Terapia Neurorozwojowa NDT – Bobath – luty 2019
 • Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych cz. I,
 • Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych cz. II,
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych,
 • Rehabilitacja w Kombinezonach DUNAG 2
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy pod kierownictwem Sabina Lizak,
 • Kurs PNF podstawowy pod kierownictwem Attila Szabo,
 • Terapia ręki I i II stopień,
 • Szkolenie w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej DUNAG 02,
 • Kurs Taping Rehabilitacyjny R.Słoniak, T.Tittinger,
 • Kurs masażu klasycznego firmy „TRIGGER”.
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Kurs „Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, choroby Scheuermanna i wad postawy według metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)”,
 • szkolenie „Galileo workshop for therapy of neuromuscular diseases in children, adolescents and adults”

 

mgr Anna Wardęga Fizjoterapeuta, specjalista metody Vojty,

posiada przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagog, technik masażysta.

Ukończone kursy:

 • Metoda Vojty
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomia palpacyjną
 • PNF
 • PNF w pediatrii
 • Kinesiology taping
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy
  i terapii dziecka 0-36 m.ż.
 • Kombinezony typu Dunag 2
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej 26-27.05.2013r.
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej 25-26.10.2013r.
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz I według dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz II według dr Swietłany Masgutowej
 • ADHD-nadpobudliwość psychoruchowa
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych według Swietłany Masgutowej
 • Udział w kongresie pn. ”Wybrane tematy fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna”
 • Terapia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.
 • Pierwsza pomoc z nagłych przypadkach
 • Ortotyka w leczeniu i rehabilitacji kończyny górnej
 • Medisorb-skuteczny sposób gojenia ran
 • Warsztaty: zastosowanie indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego.

                                                                 Pogodna i uśmiechnięta Aktywna i kreatywna

                                                                 Fizjoterapia oto moja praca.  Dzieci ze mną dobrze się bawią i pracują! 

 

mgr Aleksandra Majchrzak Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT Bobath

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wydział Wojskowo – Lekarski na kierunku Fizjoterapia.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Bydgoszcz 2015/2016
 • Warsztaty „Rola miękkich ortez kończyn górnych i tułowia w procesie kompleksowej rehabilitacji pacjentów neurologicznych. Praktyczne zastosowanie ortezy spoczynkowej D!NA Sleep” VIGO – Ortho Polska sp.zoo
 • Kurs „Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne”
 • Kurs masażu leczniczego w jednostkach chorobowych
 • Kurs masażu klasycznego i sportowego
 • Kurs Thera-Band Academy ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band
 • Udział w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Fizjoterapia we współczesnej medycynie”
 • Udział w XVI Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Fizjoterapia dziś i jutro”
 • kurs „Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej” 2016
 • kurs „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I wg metody dr Swietłany Masgutowej” 2016
 • kurs „Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej” 2016

 

mgr Iwona Miłek Fizjoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapia, studia wyższe magisterskie.

Ukończone kursy:

 • Studia podyplomowe – „Przygotowanie Pedagogiczne”,
 • Kurs „Kinesjology Taping”,
 • Kurs „Masaż klasyczny i sportowy”,
 • Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesiący”,
 • Kurs „Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne”,
 • Kurs „PNF podstawowy”,
 • Kurs „Terapia Neurotaktylna” wg metody Swietłany Masgutowej,
 • Kurs „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” wg Swietłany Masgutowej.
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”.

 

Angelika Dziwińska Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Studentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, posiada Przygotowanie Pedagogiczne oraz prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Studia podyplomowe:

 • Integracja Sensoryczna, College Medyczny w Kielcach
 • Przygotowanie pedagogiczne, AHE w Łodzi
 • Oligofrenopedagogika, WSNoZ w Bydgoszczy

Kursy: 

 • Kurs „Skolioza w aspekcie neurokinezjologicznym” instruktor: Alina Wojciechowska
 • Kurs „Terapia manualna w pediatrii” instruktor: Alina Wojciechowska
 • Kurs „Taping rehabilitacyjny” instruktorzy: Tomasz Tittinger, Rafał Słoniak
 • Kurs „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I” według metody dr S. Masgutowej,
 • Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”
 • Kurs „Masaż tkanek głębokich i rozluźniania mięśniowo-powięziowe”
 • Kurs „PNF podstawowy”
 • Kurs „Terapia NeuroTaktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Szkolenie „Wykorzystanie oporu elastycznego w pracy z pacjentem ze schorzeniami narządu ruchu”
 • Szkolenie „Praktyczne aspekty wykorzystania fali uderzeniowej w fizjoterapii”
 • Kurs „Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne”
 • udział w Kongresie Terapeutów

 

 

mgr Joanna Tokarek  Fizjoterapeuta, Oligofrenopedagog

Absolwentka Politechniki Opolskiej na kierunku Fizjoterapia, studia wyższe magisterskie. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne oraz Oligofrenopedagogika. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Ukończone kursy:

 • PNF podstawowy
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych
 • Terapia Odruchów Posturalnych i Dynamicznych, cz. I wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Terapia Odruchów Posturalnych i Dynamicznych, cz. 2 wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Kurs Masażu Klasycznego
 • Trening funkcjonalny w fizjoterapii i sporcie (warsztaty)

 

mgr Mateusz Majchrzak Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Fizjoterapeuta oraz Terapeuta Integracji Sensorycznej.
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Studia podyplomowe:

 • Integracja Sensoryczna z certyfikatem Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej
 • Przygotowanie pedagogiczne

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kinezjotaping KT1 + KT2
 • Kurs masażu klasycznego i sportowego
 • Kurs masażu leczniczego w jednostkach chorobowych
 • Kurs podstawowy metody PNF
 • Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”
 • Kurs „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I” wg  dr S Masgutowej.
 • Kurs „Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych” wg dr S. Masgutowej.
 • Kurs Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Szkolenie „Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu”
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

mgr Mariusz Domański Fizjoterapeuta

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na kierunku Fizjoterapia oraz absolwent studiów magisterskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki SAN w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej na kierunku Fizjoterapia. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Ukończone studia podyplomowe:

 • Przygotowanie pedagogiczne

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych
 • ,,Terapia Neurotaktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej
 • ,,Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Zawodowy Kurs Masażu i Niekonwencjonalnych Metod Leczenia
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”
 • Praktyczne wykorzystanie kostiumu rehabilitacyjnego / ortezy SpiderSuit – RENPOL Sp.zoo
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • Masaż Tkanek Głębokich – Moduł I stopnia – techniki globalne
 • Masaż Tkanek Głębokich – Moduł II – techniki lokalne

 

mgr Jakub Kalecki Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, kierunek – Fizjoterapia, studia magisterskie. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs podstawowy koncepcji PNF. Mgr Katarzyna Fountokidis (Michaluk) – PT, IPNFA Instructor,
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I – Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej,
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Kurs Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej wg Smiska 1A + B – Centrum szkoleniowe MKMEDICA,
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Bobath Centrum Rozwoju Dziecka Katarzyna Urban,
 • Kurs Kinezjotapingu, KT1 + KT 2. Kinezjotaping Polska Sebastian Reczek,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Praktyczne wykorzystanie kostiumu rehabilitacyjnego / ortezy SpiderSuit – RENPOL Sp.zoo

 

mgr Joanna Pustelnik Fizjoterapeuta

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, kierunek – Fizjoterapia, studia magisterskie.
Ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • instruktor Masażu Shantala Body Touch
 • „PNF – podstawowy” Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • specjalizacja instruktorska z zakresu odnowy biologicznej
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt dzieci starszych
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • kurs podstawowy Kinesiology Taping

 

mgr Katarzyna Szymańska – Włoch Fizjoterapeuta

Absolwentka studiów I stopnia Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia oraz studiów II stopnia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia.
W chwili obecnej studentka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • szkolenie „Masaż głęboki”,
 • kurs „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego”,
 • kurs Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej.
 • kurs Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt dzieci starszych
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

Piotr Zieliński Fizjoterapeuta

Absolwent:

 • Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi na kierunku Pedagogika w zakresie terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno – korekcyjną (studia licencjackie)
 • Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia na kierunku fizjoterapia specjalność neurorehabilitacja i terapia zajęciowa (studia licencjackie)
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu na kierunku Zdrowie Publiczne w specjalności Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia (studia magisterskie).

Obecnie student drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia.

Kursy i szkolenia:

 • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath,
 • Ergonomia w pracy terapeuty i techniki wykorzystywane w masażu tkanek głębokich,
 • Technik masażysta.

NEUROLOGOPEDZI, LOGOPEDZI:

mgr Marta Maciejewska Neurologopeda, Oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Jana Długosza na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Neurologopedia, Dodatkowo ukończone studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Metoda werbalno Tonalna,
 • Logorytmika,
 • integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Wzrokowo Słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Wpływ muzyki klasycznej na rozwój mowy dziecka,
 • Tarapia ręki I II stopnia,
 • Trening żywienia,
 • Terapia Behawioralna, czytanie symultaniczno sekwencyjne,
 • Kinesy taping w logopedii,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Nowa jakość w pracy z osobami z ASD,
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • szkolenie i uprawnienia do wykorzystania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia,
 • „Terapia Logopedyczna Dziecka z Zespołem Downa”,
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć ? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm

 

mgr Kamila Matusiak Neurologopeda, Oligofrenopedagog, Terapeuta zajęciowy, Pracownik socjalny

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej, oligofrenopedagogiki, logopedii.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • System C- Eye w ocenie stanu pacjenta neurorahabilitacji i komunikacji;
 • Kinsyotaping w logopedii;
 • Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg. metody dr S. Masgutowej;
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym;
 • Udział w I Międzynarodowym Sympozjum Logopedycznym Metoda Dyna – Lingua M. S. w leczeniu autyzmu zorganizowanym przez Wrocławskie Centrum Psychostymulacji, Podyplomowe Studia Logopedyczne  Uniwersytetu Wrocławskiego i Towarzystwo Miłośników Polonistyki;
 • „Pomogę Ci, żebyś zrobił to sam” – praca z dzieckiem autystycznym i jego rodziną;
 • Praca z dzieckiem o zaburzonej emocjonalności;
 • wprowadzenie do języka migowego;
 • Kierownik wycieczek szkolnych;
 • Kierownik placówek wypoczynku dzieci młodzieży;
 • szkolenie i uprawnienia do wykorzystania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia,
 • szkolenie w zakresie PPOŻ,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”

 

mgr Monika Rosiak  Neurologopeda

Od lutego 2016 roku pracuję w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli jako neurologopeda.

Na wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła się moja ścieżka obecnie wykonywanego  zawodu, który stał się moją pasją. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku socjologii stosowanej, a stopień magistra uzyskałam po ukończeniu pedagogiki społecznej w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno – wychowawczej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Oba kierunki powiązane dziedzinami i zakresem problematyki społecznej i humanistycznej dały mi przygotowanie  i możliwości do podejmowania pracy w zawodach społecznych w obszarze edukacji, zdrowia, pracy opiekuńczej
i socjalnej. Dodatkowe okoliczności oraz  rozwój zainteresowań zagadnieniami z zakresu logopedii przesądziły o podjęciu podyplomowych studiów również na Uniwersytecie Łódzkim o kierunku Logopedia medialna z logopedią ogólną, a w następnej kolejności podjęłam studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi  z zakresu Neurologopedii ogólnej
i dziecięcej.

Studia z neurologopedii znacznie poszerzyły moją wiedzę teoretyczną i praktyczną w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Wykonywanie tego zawodu daje mi duże  poczucie satysfakcji oraz spełnienia zawodowego.  Neurologopedia jest specjalnością interdyscyplinarną, terapeutycznie ukierunkowaną na osoby w różnym wieku. W związku z tym ukończyłam dodatkowe kursy  zawodowe w celu  pogłębiania wiedzy oraz umiejętności min. z zakresu; Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne, kurs Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych według dr Swietłany Masgutowej, szkolenie System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji (nowoczesny system, który śledzi ruchy gałek ocznych co umożliwia komunikację i rehabilitację osób min po udarach), szkolenie i uprawnienia do wykorzystania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, Terapia Logopedyczna Dziecka z Zespołem Downa, LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka, Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych („Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć”), warsztat „Kinesiotaping w logopedii”, warsztat „Wprowadzanie AAC u dziecka z trudnościami neuromotorycznymi”, warsztat „Trening karmienia logopedycznego od podstaw”, konferencja naukowa „Wczesna interwencja logopedyczna dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną”, szkolenie MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM.

W mojej pracy miarą własnej satysfakcji i realizacji zawodowej jest uśmiech i zadowolenie Pacjentów z etapów rehabilitacji, czego Państwu i sobie życzę.

 

mgr Agnieszka Lewandowska-Lewicka  Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych – Kierunek Pedagogika. Ukończone podyplomowe studia Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny – Kierunek Logopedia oraz Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny- Kierunek Neurologopedia Kliniczna.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych według metody dr S. Masgutowej
 • Centrum Metody Krakowskiej- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji /niesłyszących, autystycznych,
  z afazją/
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Centrum Metody Krakowskie – Terapia neurobiologiczna
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • Uczestnictwo w VII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Problemy logopedii XXI wieku – wczesna interwencja logopedyczna, wpływ wysokich technologii na rozwój mowy, zaburzenia artykulacji”
 • warsztaty „Stymulacja mechanizmów  lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm

 

 

mgr Klaudia Smolarek Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Logopedia z audiologią w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada zaświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego uprawniające do pracy w placówkach oświatowych w ramach przygotowania pedagogicznego.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • „Umiejętności praktycznych z zakresu audiologii”,
 • „Animator zabaw dziecięcych”,
 • „Terapia Ręki – od diagnozy do terapii”,
 • „Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych” wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • „Mutyzm Wybiórczy”,
 • „Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem”,
 • „Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem” (szkolenie online),
 • „Masaż logopedyczny w praktyce” (szkolenie online),
 • „AAC- Alternatywne metody komunikacji w praktyce logopedy” (szkolenie online),
 • „Opóźniony rozwój mowy- podejście praktyczne” (szkolenie online),
 • „Trening umiejętności społecznych w pigułce” (szkolenie online),
 • „Jąkanie- skuteczne techniki pracy logopedycznej w praktyce” (szkolenie online),
 • „Mutyzm wybiórczy w gabinecie logopedy” (szkolenie online),
 • „Diagnoza i terapia dziecka zagrożonego dysleksją” (szkolenie online),
 • „Terapia Logopedyczna Dziecka z Zespołem Downa”,
 • warsztaty „Prawne aspekty zawodu neurologopedy”,
 • warsztaty „Zaburzenia słuchu w praktyce neurologopedycznej”,
 • warsztaty „Mutyzm wybiórczy w praktyce neurologopedycznej”,
 • warsztaty „Podstawy diagnozy neurologicznej dzieci i dorosłych”,
 • warsztat „Kinesiotaping w logopedii”,
 • warsztat „Wprowadzanie AAC u dziecka z trudnościami neuromotorycznymi”,
 • warsztat „Trening karmienia logopedycznego od podstaw”,
 • konferencja naukowa „Wczesna interwencja logopedyczna dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną”,
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm,
 • szkolenie MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM

 

mgr Emilia Zarzeczna neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziały Filologicznego na kierunku Filologia polska.
Ukończone studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe) oraz Logopedia medialna z logopedią ogólną.
Kursy i szkolenia:

 • „Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej”
 • „System C-EYE w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji”
 • warsztat „Zabawa Inspirująca Rozwój”
 • „Terapia Logopedyczna Dziecka z Zespołem Downa”
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż”

Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Neurologopedii.

 

mgr Katarzyna Janicka logopeda, pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Historyczno-Pedagogicznego na kierunku Historia oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydziału Filologiczno-Historycznego na kierunku historia, specjalność nauczycielska.

Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz Logopedia – logopeda oświatowy.

Kursy i szkolenia:

 • Udział w konferencji: Autyzm. Codzienność… Jak pomóc?
 • Wystąpienie podczas II Konferencji ZESPÓŁ ASPERGERA- DZIWACTWO CZY DAR, „Trudności komunikacyjne dzieci z ZA”
 • Szkolenie ” Organizacja pracy logopedy w szkole/przedszkolu”
 • Szkolenie „Kształtowanie mowy języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Czynności prymarne. Zasady terapii. Ćwiczenia, zabawy”
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy i automatycznej defibrylacji zewnętrznej według obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
 • Udział w konferencji ” Dziecko ze spektrum autyzmu- zrozumieć i pomóc”
 • Szkolenie MAKATON- 4 moduły
 • Udział w IV edycji konferencji metodyczno-szkoleniowej WSPIERANIE OPTYMALNEGO ROZWOJU DZIECKA. Opóźnienia nabywania sprawności językowych.
 • Warsztaty szkoleniowe „Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno-twarzowych”
 • Szkolenie „Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia- praktyka bez teorii”
 • Udział w warsztatach „Edukacja matematyczna dzieci cz. I”
 • Szkolenie „AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”
 • Szkolenie „Bilateralna integracja- program szkolny”
 • Szkolenie „Mój pierwszy program- nauka kodowania dla dzieci w szkołach podstawowych”
 • Szkolenie ” Liczę, poznaję programuję- nauka kodowania dla najmłodszych”

KADRA PEDAGOGICZNA:

mgr Martyna Mielczarek-Rudo Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Tyflopedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika resocjalizacyjna i Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Surdopedagogika, Tyflopedagogika.

Ukończone kursy:

 • Terapia ręki- wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych,
 • Integracje Odruchów Wzrokowo Słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Terapia Neurotaktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Diagnoza i Terapia Ręki szkolenie I i II stopnia,
 • Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy 3 części,
 • I –poziom elementarny kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych,
 • II- poziom elementarny kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych,
 • I- poziom elementarny- kurs języka migowego (PJM 1),
 • II- poziom elementarny- kurs języka migowego (PJM2),
 • Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu RehaCom,
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • Terapia osób ze spektrum autyzmu,
 • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabowidzących,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM

 

Aleksandra Jędrzejewska Muzykoterapeuta, Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Studia

 • Oligofrenopedagogika  Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Łodzi,
 • Muzykoterapia oraz muzykoterapia w rehabilitacji Akademia Muzyczna w Łodzi.

Studia podyplomowe:

 • Integracja Sensoryczna Studia Podyplomowe College Medyczny w Kielcach.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Posturalnych i Dynamicznych cz.1 i 2 według dr S.Masgutowej,
 • Integracja Bilateralna,
 • Terapia ręki,
 • III-stopniowy kurs Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem,
 • Johansen- Indywidualna stymulacja słuchu,
 • Zaburzenia odżywiania sensoryczne i motoryczne,
 • Wychowawca kolonijny,
 • Kierownik wycieczek,
 • Animator zabaw dla dzieci,
 • Certyfikowany opiekun dziecięcy,
 • Stosowane zachowania werbalne – Podejście AVB,
 • Program szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Rozwój daje radość,
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,
 • Szkolenie specjalistyczne z zakresu integracji sensorycznej MODUŁ I Wyciąganie wniosków z obserwacji Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy,
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • warsztaty „Wczesna diagnostyka małego dziecka”
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • kurs „Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym” formy pracy terapeutycznej w oparciu o koncepcję neurorozwojowe
 • szkolenie „Ocena diagnostyczna procesów integracji sensorycznej w ujęciu neurorozwojowym”
 • szkolenie MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM

Wkrótce rozpoczyna studia II stopnia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

mgr Agnieszka Szczepańska terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Insytut Pedagogiki Specjalnej, kierunek Pedagogika Specjalna oraz Społecznej Akademii Nauk Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, kierunek pedagogika, spacj. wczesnoszkolna. Studia podyplomowe  na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej  w Łodzi, Wydział Humanistyczny, kierunek oligofrenopedagogika.

Kursy i szkolenia:

 • warsztaty ” Tworzenie ćwiczeń w programie do tablicy interaktywnej Interwrite WorkSpace”
 • tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej
 • Szkolenie C-EYE
 • Szkolenie Specjalistyczne z Zakresu Integracji Sensorycznej moduł I
 • Szkolenie Profil Psychoedukacyjny PEP-R Diagnoza Funkcjonowania Dziecka z Zaburzeniami Rozwoju.

 

 

mgr Arkadiusz Rutkowski Oligofrenopedagog, Dogoterapeuta

Ukończone kursy:

 • Diagnoza i stymulacja neurorozwoju dziecka,
 • Terapia Taktylna i sensoryczno-prioreceptywna stymulacja odruchów niemowlęcych w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów dynamiczny i posturalnych z całościowym systemem ruchu ciała cz I w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów dynamiczny i posturalnych  cz II w ramach programu MNRI,
 • Integracja sfery ruchowej i emocjonalnej wg metody dr AS.Masgutowej Techniki pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi,
 • Diagnozowanie odruchów dynamicznych i posturalnych cz I,
 • Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów twarzy w ramach programu MNRI,
 • Ruchy archetypowe i rozwój psychomotoryczny w ramach programu MNRI,
 • Terapia Taktylna w ramach programu MNRI,
 • Sala doświadczania świata a rozwój percepcji w terapii osób niepełnosprawnych,
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36m.ż.,
 • ADHD Nadpobudliwość psychoruchowa,
 • Treser psów,
 • Nowa ustawa o finansowaniu  zadań oświatowych Regulacje  w zakresie  prowadzenia, wychowania i opieki  w szkołach i placówkach oświatowych.

Prowadzący zajęcia dogoterapii w oparciu o integrację odruchów i terapię taktylną podczas międzynarodowych turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej.

 

mgr Magdalena Marszałkowska  Pedagog Specjalny

Absolwentka: Zespołu Szkół Medycznych w Koninie na kierunku Terapeuta zajęciowy, Niepubliczne Kolegium nauczycielskie Akademia Pedagogiki Specjalnej im: Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogiki specjalnej oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – Wydział Nauk Pedagogicznych we Wrocławiu na kierunku pedagogika specjalna.

W roku 2016 ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią
i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka”.

Ukończone Kursy i szkolenia:

 • Uprawnienia wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs udoskonalający – „Autyzm”: jak pracować z dzieckiem ?
 • Kurs udoskonalający- Metody pracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
 • Kurs udoskonalający- Opieka nad osobami psychicznymi i neurologicznymi
 • Kurs – Pedagogika zabawy „Klanza”. Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Kurs – „Socjoterapia” – różne rodzaje i formy terapii zajęciowej
 • Kurs – „Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się (AAC)
 • Szkolenie – Zastosowanie arteterapii w pracy z klientem pomocy społecznej”
 • Szkolenie – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz I i II
 • Szkolenie – „ADHD”- nadpobudliwość psychoruchowa
 • Szkolenie – Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem
 • Szkolenie – Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 • Szkolenie – Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych
 • Szkolenie – Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem
 • Szkolenie – Uczeń z  Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym w przedszkolu i szkole
 • Szkolenie – Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem –plany aktywności
 • Szkolenie – Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem
 • Szkolenie –  Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem . Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Szkolenie – „Nasz podopieczny w Sali Doświadczania Świata”- problemy i rozwiązania
 • Szkolenia – Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych wg. Metody dr. Swietłany Masgutowej
 • Szkolenie – Terapia ręki I i II stopnia
 • Szkolenie – EEG – Biofeedback Ii II stopnia.
 • Szkolenie – „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • Szkolenie – „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm
 • Szkolenie – „Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”
 • Kurs – „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) ujęcie całościowe”; Terapeuta TUS
 • Szkolenie MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM

 

 

mgr Karolina Poterała  Pedagog, Tyflopedagog, Oligofrenopedagog

Absolwentka  Pedagogiki Szkolnej i Terapii Pedagogicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, dodatkowo Studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu  oraz oligofrenopedagogika i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu. Ponadto ukończone:

 • Diagnoza terapii ręki stopień I i II
 • Uprawnienia diagnostyczne baterii 7/9 i 10/12, Uprawnienia diagnostyczne baterii – Gim i 16 plus, Uprawnienia diagnostyczne baterii- 5/6R w Pracowni Testów Psychologiczno Pedagogicznych w Gdańsku
 • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących  w   Centrum Kształcenia Kadr przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.
 • Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu RehaCom w Centrum Organizacji Poznawczej i Neuroterapii.
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”.

 

mgr Martyna Orzepińska terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog specjalny

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku pedagogika specj. pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego (licencjat) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi: na kierunku pedagogika w specj. Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (licencjat) oraz  na kierunku pedagogika specj. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (magister). Dodatkowo, ukończone studia podyplomowe Integracja sensoryczna.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • szkolenie warsztatowe „Zabawy przygotowujące do nauki czytania i pisania z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu”
 • szkolenie „Trening jedzenia”
 • szkolenie „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna”

 

mgr Liliana Krystkiewicz  Oligofrenopedagog, Terapeuta EEG Biofeedback, Surdopedagog i Tyflopedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Kupieckiej w Zgierzu na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Pedagogika, specjalność: Zarządzanie placówką oświatową.

Dodatkowo, ukończone studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem, Profilaktyka zagrożeń społecznych i resocjalizacja w środowisku otwartym oraz Surdopedagogika i Tyflopedagogika.

Ukończone kursy, warsztaty, szkolenia z zakresu pedagogiki, m.in.:

 • kurs I i II stopnia EEG Biofeedback,
 • kurs języka migowego,
 • Rozwój mowy: aspekt pragmatyczny i fonologiczny,
 • Nowoczesna technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Specyficzne formy pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebam edukacyjnymi,
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych ORTOPTYKA,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”
 • szkolenie Uprawnienia Diagnostyczne Screeningowym Audiometrem Tonalnym z testami  centralnymi – SAT
 • uprawnienia terapeutyczne z zakresu stosowania „Metody Feuerstema – Instrumental Enrichment – poziom I”
 • uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego w praktyce diagnostycznej: Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6letnich, Bateria metod diagnozy niepowodzeń szkolnych u dzieci 8letnich, Bateria metod diagnozy niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12, Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów, Krótka Skala Rozwoju Dziecka, Test Uczenia się Słuchowego, Test Dekodowania, Profil Sprawności Grafomotorycznych, Zestaw metod diagnozy lateralizacji.

 

mgr Sylwia Kolasa  Oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, Wydziały Filologicznego na kierunku Filologia Polska.
Ukończone studia podyplomowe:

 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

 

mgr Urszula Dalmata Tyflopedagog, Oligofrenopedagog

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w zakresie pedagogiki. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Specjalna – Oligofrenopedagogika (Uniwersytet Łódzki) oraz studia podyplomowe Tyflopedagogika (Wyższa Szkoła  Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa).

Udział w:

 • kursie doskonalącym „Rehabilitacja wzroku słabowidzących”,
 • szkoleniu w ramach projektu „Doszkalanie specjalistów zajmujących się dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12 r.ż., które pozostają bez właściwego wczesnego wsparcia i edukacji szkolnej”,
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych ORTOPTYKA

 

mgr Agnieszka Filipczak Pedagog specjalny, Terapeuta EEG Biofeedback

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie Szkolny doradca zawodowy (Uniwersytet Łódzki), Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (WSH-E).

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zespołem ADHD
 • Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii kurs podstawowy I stopnia
 • kurs II stopnia EEG Biofeedback
 • Zaburzenia uczenia się i zachowania, ADHD, ADD
 • Sala doświadczania świata z rozwój percepcji u osób z deficytami intelektualnymi
 • Kinezjologia Edukacyjna

 

mgr Paulina Jeziorska  Pedagog, Oligofrenopedagog, Instruktor terapii zajęciowej

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno –  Ekonomicznej w Sieradzu na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna oraz Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalo-wychowawczej.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie:

 • oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem
 • terapia zajęciowa
 • przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie
 • wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami

KURSY I SZKOLENIA

 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”
 • „Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym”
 • „Grupowe treningi balintowskie”
 • „Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych –
  treningi nawyków celowej aktywności“
 • „Agresja wśród osób niepełnosprawnych w ośrodkach wychowawczych“
 • „Wypalenie zawodowe osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi“
 • „Osoba chora psychicznie jako klient pomocy społecznej“
 • „Metody stymulacji rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną“
 • „Hipoterapia – możlwości jej wykorzystania w rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną“
 • „Wykorzystanie technik plastyczny w kształceniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych“
 • „Wykorzystanie dogoterapii w edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym”
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

mgr Paulina Trzaskowska Oligofrenopedagog, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Absolwentka studiów na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych na kierunku Pedagogika – wychowanie przedszkolne
i wczesnoszkolne. Ukończone studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie oraz Diagnoza, terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia ręki I i II stopnia – diagnoza i prowadzenie zajęć z terapii ręki
 • Trener Sensoplastyki I stopnia
 • Trener Edukacji Włączającej
 • Kynoterapia – metoda wspomagająca edukację, terapię i rehabilitację dzieci z wyzwaniami rozwojowymi
 • Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”
 • kurs bazowy „Terapia behawioralna – teoria i praktyka 3 modułowy”.

 

mgr Marika Szewczyk  Oligofrenopedagog, Kynoterapeuta

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu na kierunku pedagogika, ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu na kierunku pedagogika, ze specjalnością pedagogika wieku dziecięcego. Ponadto, ukończone studia Podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz Edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Dogoterapii,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

 

Natalia Dobrzyńska 

Aktualnie studentka I stopnia Fizjoterapii na Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi.
Ukończone szkolenia, kursy i warsztaty:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych „XII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii” XI 2016 Pabianice
 • warsztaty „Wpływ terapii manualnej na równowagę mięśniowo-stawową kręgosłupa, miednicy oraz na współczynnik symetrii” V 2018 Łódź
 • uczestnictwo w XII Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowej „Masaż w świetle współczesnej medycyny i kosmetologii” IV 2018 Łódź
 • uczestnictwo w prezentacji wprowadzania metody NEURAC 1 i wykorzystania aparatu REDCORD w rehabilitacji medycznej III 2018 Pabianice
 • uczestnictwo w V studenckim Sympozjum Naukowym „Dziecko w ujęciu interdyscyplinarnym” IV 2018 Warszawa
 • kurs DOGOTERAPIA w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej VI 2018 Przemyśl
 • kurs DOGOTERAPIA dla osób starszych i niepełnosprawnych VI 2018 Przemyśl
 • szkolenie „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” XII 2018 Zduńska Wola

 

PSYCHOLOGOWIE:

mgr Marta Smugowska  Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna.

Aktualnie w trakcie 4-letniego specjalistycznego szkolenia podyplomowego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie a także studia kwalifikacyjne przygotowania pedagogicznego.

Ukończony fakultet pn „Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży” w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez  Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Posiada zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym przez KCP. Prowadzone w Ośrodku AMI terapie poddawane są stałej superwizji.

Ukończone szkolenia:

 • diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym,
 • diagnostyka spektrum autyzmu na podstawie kwestionariusza ASRS,
 • terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji,
 • posiada zaświadczenie AHE uprawniające do pracy w placówkach oświatowych w ramach przygotowania pedagogicznego,
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju,
 • w zakresie PPOŻ
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

 • Nadchodzące szkolenia: Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs kwiecień 2018

 

mgr Katrin Lenzion  Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego na kierunku biotechnologia medyczna oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku biologia.
Posiada również przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe:

 • Psychologia Kliniczna na Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy
 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera w CKP w Łodzi
 • nadchodzące studia  (II 2018) – Diagnoza i terapia neuropsychologiczna na UMCS w Lublinie

Ukończone kursy:

 • neuropsychologia kliniczna dziecka – CBT Warszawa
 • praca terapeutyczna  z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze
 • praca nauczyciela wobec agresji
 • techniki oddechowe i relaksacyjne jako narzędzie walki ze stresem

Ukończone szkolenia:

 • diagnosta w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym
 • diagnostyka spektrum autyzmu na podstawie kwestionariusza ASRS
 • uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Standford-Binet

Udział w konferencjach:

 • „Dzieci i nastolatki z Zespołem Aspergera (spektrum autyzmu) w przedszkolu i szkole”
 • „Profilaktyka uzależnień – jak o tym rozmawiać z uczniami ?”
 • „Kod zachowania – … „

Dodatkowe uprawnienia:

 • certyfikat psychologa orzecznika – orzekanie w PZON

Psychologia jest moją pasją życiową, staram się pomagać dzieciom i nastolatkom z różnymi problemami.
Wychodzę z założenia, że ,,Nie ma problemów nieistotnych, nie ma też takich, których nie dałoby się rozwiązać”.

 

mgr Małgorzata Urbaniak Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – Instytut Psychologii, specjalność psychologia zdrowia i kliniczna.

Studia podyplomowe:

 • Przygotowanie pedagogiczne

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „Zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”
 • „Terapia zaburzeń więzi i poprawa jakości relacji w kontekście związków rodzinnych, partnerskich i rówieśniczych”
 • „Rok z terapią poznawczo- behawioralną dzieci i młodzieży”
 • „Trener grupowy treningu zastępowania agresji (ART.)”
 • „Seksualność osób niepełnosprawnych”
 • „Diagnoza – podstawowe narzędzie w pracy psychologa”
 • „Podstawy prowadzenia interwencji kryzysowej”

 

mgr Katarzyna Stefaniak – Szubert psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu na kierunku Psychologia w specj. Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka. Dodatkowo, ukończone studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne.
Ukończone kursy i szkolenia:

 • „W pułapce nałogowych zachowań – kompedium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych”
 • warsztaty „Tworzenie ćwiczeń w programie do tablicy interaktywnej Interwrite WorkSpace”
 • Terapia Behawioralna w teorii i praktyce II Modułowy Kurs Bazowy:
 • „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”
 • „Techniki SAZ w pracy z grupą”

 

 

mgr Katarzyna Wolna psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia.

Szkolenia:

 • Szkolenie „Tworzenie, realizacja i modyfikacja indywidualnego planu działania”
 • Szkolenie „Ustalenie profilu pomocy dla klienta indywidualnego”

 

 

Ośrodek Diagnozy i terapii dzieci z autyzmem współpracuje z:

dr n. med. Arkadiusz Jasek Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Łodzi oraz Wykładowca Psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym

 

ADMINISTRACJA – BIURO:

mgr Aleksandra Jaworska koordynator projektu, pracownik administracyjno-biurowy

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego na kierunku Socjologia (I stopień)
oraz na kierunku Polityka Społeczna (II stopień). Dodatkowo, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy i szkolenia:

 • szkolenie „Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi”
 • kurs pierwszej pomocy podstawowy oraz szkolenie z zakresu „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
 • szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF)
 • szkolenie „Zasady przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru świadczeń wypłacanych w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem oraz e-ZLA”
 • szkolenie „Rozliczanie projektów unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020”
 • szkolenie „Konstrukcja budżetu projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020”
 • szkolenie „Rozliczanie projektów w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego z wykorzystaniem systemu SL2014”
 • szkolenie „Zasada niedyskryminacji w projektach RPO WŁ 2014-2020″”
 • szkolenie z zakresu PPOŻ

 

mgr Paulina Owczarek pracownik administracyjno-biurowy

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Administracja publiczna oraz Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo zatrudnienia.

Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, biznesplanu, odnawialnych źródeł energii a także ochrony własności intelektualnej a także przeszkolenie w zakresie przeciwpożarowym.

 

Sandra Sulińska pracownik administracyjno-biurowy, obsługa sekretariatu

Technik Ekonomista, Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności na kierunku Fizjoterapia (licencjat). Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Największe hobby – taniec, którym dzieli się z dziećmi w tutejszym przedszkolu.
Ukończone kursy i szkolenia:
– Profesjonalna asystentka/sekretarka – Centrum Kształcenia Biznesu
– System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji.

 

mgr Justyna Pośpiech koordynator projektu, pracownik administracyjno-biurowy, obsługa sekretariatu

Absolwentka WSH-E w Sieradzu na kierunku pedagogika w specjalności  prewencja patologii i zagrożeń społecznych (licencjat)
a także Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku pedagogika w specj. wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii (magister).

Ukończone kursy i szkolenia:

 • kurs na wychowawcę wypoczynku
 • szkolenie „Pierwsza pomoc”
 • przeszkolenie w zakresie przeciwpożarowym