Nasza kadra

Drogi rodzicu Kadra AMI to specjaliści ciągle podnoszący swoje kwalifikacje.
Tutaj dowiesz się kto pracuje z Twoim dzieckiem:

REHABILITACJA:

mgr Cecylia Gurazda Kierownik Rehabilitacji Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT Bobath, Oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapii. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów, posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe kierunek Oligofrenopedagogika Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi.

Ukończone kursy według metod dr Swietłany Masgutowej:

 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II
 • Integracja odruchów Ustno – Twarzowych.
 • Neurosensoryczna Terapia Taktylna

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Osteopatia w pediatrii i neonatologii
 • Kurs NDT-Bobath Basic w Warszawie (2017). Prowadząca Zofia Szwiling
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych cz. I i cz. II.
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli.
 • PNF podstawowy Reha+
 • PNF w pediatrii Reha START
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Kinesio Taping Polska
 • Zastosowanie indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego cykl warsztatów organizowanych przez VIGO – Ortho Polska Sp.zoo
 • Masaż klasyczny – poziom rozszerzony HEROS Centrum Szkoleniowe
 • Masaż segmentalny, drenaż limfatyczny, podstawy rehabilitacji HEROS Centrum Szkoleniowe
 • Funkcjonalna Osteopatia i Integracja. Instytut Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji.
 • „Terapia zastosowania Ortezy Dynamicznej DUNAG 02”
 • „Kinezjologia Edukacyjna” Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
 • „Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m. ż. MUDITA
 • „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych” IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera” IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • „Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem – plan aktywności” Poradnia RUBIKON
 • „Uczeń z zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym w przedszkolu i szkole” Poradnia RUBIKON
 • „ADHD- nadpobudliwość psychoruchowa”
 • „Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem” Poradnia RUBIKON
 • „Konstruowanie indywidualnych programów nauczania dla dzieci z autyzmem” Poradnia RUBKION
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Fundacja Synapsis
 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” Fundacja Synapsis
 • Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”.

 

mgr Paweł Maciejewski Fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapii, posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Ukończone kursy:

 • Terapia Neurorozwojowa NDT – Bobath – luty 2019
 • Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych cz. I,
 • Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych cz. II,
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych,
 • Rehabilitacja w Kombinezonach DUNAG 2
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy pod kierownictwem Sabina Lizak,
 • Kurs PNF podstawowy pod kierownictwem Attila Szabo,
 • Terapia ręki I i II stopień,
 • Szkolenie w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej DUNAG 02,
 • Kurs Taping Rehabilitacyjny R.Słoniak, T.Tittinger,
 • Kurs masażu klasycznego firmy „TRIGGER”.
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Kurs „Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, choroby Scheuermanna i wad postawy według metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)”,
 • szkolenie „Galileo workshop for therapy of neuromuscular diseases in children, adolescents and adults”

 

mgr Anna Wardęga Fizjoterapeuta, specjalista metody Vojty,

posiada przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagog, technik masażysta.

Ukończone kursy:

 • Metoda Vojty
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomia palpacyjną
 • PNF
 • PNF w pediatrii
 • Kinesiology taping
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy
  i terapii dziecka 0-36 m.ż.
 • Kombinezony typu Dunag 2
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej 26-27.05.2013r.
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej 25-26.10.2013r.
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz I według dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz II według dr Swietłany Masgutowej
 • ADHD-nadpobudliwość psychoruchowa
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych według Swietłany Masgutowej
 • Udział w kongresie pn. ”Wybrane tematy fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna”
 • Terapia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.
 • Pierwsza pomoc z nagłych przypadkach
 • Ortotyka w leczeniu i rehabilitacji kończyny górnej
 • Medisorb-skuteczny sposób gojenia ran
 • Warsztaty: zastosowanie indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego.

                                                                 Pogodna i uśmiechnięta Aktywna i kreatywna

                                                                 Fizjoterapia oto moja praca.  Dzieci ze mną dobrze się bawią i pracują! 

 

mgr Aleksandra Majchrzak Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT Bobath

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wydział Wojskowo – Lekarski na kierunku Fizjoterapia.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Bydgoszcz 2015/2016
 • Warsztaty „Rola miękkich ortez kończyn górnych i tułowia w procesie kompleksowej rehabilitacji pacjentów neurologicznych. Praktyczne zastosowanie ortezy spoczynkowej D!NA Sleep” VIGO – Ortho Polska sp.zoo
 • Kurs „Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne”
 • Kurs masażu leczniczego w jednostkach chorobowych
 • Kurs masażu klasycznego i sportowego
 • Kurs Thera-Band Academy ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band
 • Udział w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Fizjoterapia we współczesnej medycynie”
 • Udział w XVI Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Fizjoterapia dziś i jutro”

 

mgr Iwona Miłek Fizjoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapia, studia wyższe magisterskie.

Ukończone kursy:

 • Studia podyplomowe – „Przygotowanie Pedagogiczne”,
 • Kurs „Kinesjology Taping”,
 • Kurs „Masaż klasyczny i sportowy”,
 • Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesiący”,
 • Kurs „Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne”,
 • Kurs „PNF podstawowy”,
 • Kurs „Terapia Neurotaktylna” wg metody Swietłany Masgutowej,
 • Kurs „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” wg Swietłany Masgutowej.
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”.

 

Angelika Dziwińska Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Studentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, posiada Przygotowanie Pedagogiczne oraz prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Studia podyplomowe:

 • Integracja Sensoryczna, College Medyczny w Kielcach
 • Przygotowanie pedagogiczne, AHE w Łodzi
 • Oligofrenopedagogika, WSNoZ w Bydgoszczy

Kursy: 

 • Kurs „Skolioza w aspekcie neurokinezjologicznym” instruktor: Alina Wojciechowska
 • Kurs „Terapia manualna w pediatrii” instruktor: Alina Wojciechowska
 • Kurs „Taping rehabilitacyjny” instruktorzy: Tomasz Tittinger, Rafał Słoniak
 • Kurs „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I” według metody dr S. Masgutowej,
 • Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”
 • Kurs „Masaż tkanek głębokich i rozluźniania mięśniowo-powięziowe”
 • Kurs „PNF podstawowy”
 • Kurs „Terapia NeuroTaktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Szkolenie „Wykorzystanie oporu elastycznego w pracy z pacjentem ze schorzeniami narządu ruchu”
 • Szkolenie „Praktyczne aspekty wykorzystania fali uderzeniowej w fizjoterapii”
 • Kurs „Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne”
 • udział w Kongresie Terapeutów

 

 

mgr Joanna Tokarek  Fizjoterapeuta, Oligofrenopedagog

Absolwentka Politechniki Opolskiej na kierunku Fizjoterapia, studia wyższe magisterskie. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne oraz Oligofrenopedagogika. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Ukończone kursy:

 • PNF podstawowy
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych
 • Terapia Odruchów Posturalnych i Dynamicznych, cz. I wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Terapia Odruchów Posturalnych i Dynamicznych, cz. 2 wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Kurs Masażu Klasycznego
 • Trening funkcjonalny w fizjoterapii i sporcie (warsztaty)

 

mgr Mateusz Majchrzak Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Fizjoterapeuta oraz Terapeuta Integracji Sensorycznej.
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Studia podyplomowe:

 • Integracja Sensoryczna z certyfikatem Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej
 • Przygotowanie pedagogiczne

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kinezjotaping KT1 + KT2
 • Kurs masażu klasycznego i sportowego
 • Kurs masażu leczniczego w jednostkach chorobowych
 • Kurs podstawowy metody PNF
 • Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”
 • Kurs „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I” wg  dr S Masgutowej.
 • Kurs „Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych” wg dr S. Masgutowej.
 • Kurs Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Szkolenie „Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu”
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

mgr Mariusz Domański Fizjoterapeuta

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na kierunku Fizjoterapia oraz absolwent studiów magisterskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki SAN w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej na kierunku Fizjoterapia. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Ukończone studia podyplomowe:

 • Przygotowanie pedagogiczne

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych
 • ,,Terapia Neurotaktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej
 • ,,Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Zawodowy Kurs Masażu i Niekonwencjonalnych Metod Leczenia
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”
 • Praktyczne wykorzystanie kostiumu rehabilitacyjnego / ortezy SpiderSuit – RENPOL Sp.zoo
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • Masaż Tkanek Głębokich – Moduł I stopnia – techniki globalne

 

mgr Jakub Kalecki Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, kierunek – Fizjoterapia, studia magisterskie. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs podstawowy koncepcji PNF. Mgr Katarzyna Fountokidis (Michaluk) – PT, IPNFA Instructor,
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I – Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej,
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Kurs Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej wg Smiska 1A + B – Centrum szkoleniowe MKMEDICA,
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Bobath Centrum Rozwoju Dziecka Katarzyna Urban,
 • Kurs Kinezjotapingu, KT1 + KT 2. Kinezjotaping Polska Sebastian Reczek,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Praktyczne wykorzystanie kostiumu rehabilitacyjnego / ortezy SpiderSuit – RENPOL Sp.zoo

 

mgr Joanna Pustelnik Fizjoterapeuta

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, kierunek – Fizjoterapia, studia magisterskie.
W chwili obecnej studentka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • instruktor Masażu Shantala Body Touch
 • „PNF – podstawowy” Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • specjalizacja instruktorska z zakresu odnowy biologicznej
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt dzieci starszych
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

mgr Katarzyna Szymańska – Włoch Fizjoterapeuta

Absolwentka studiów I stopnia Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia oraz studiów II stopnia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia.
W chwili obecnej studentka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • szkolenie „Masaż głęboki”,
 • kurs „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego”,
 • kurs Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej.
 • kurs Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt dzieci starszych
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

Piotr Zieliński Fizjoterapeuta

Absolwent:

 • Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi na kierunku Pedagogika w zakresie terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno – korekcyjną (studia licencjackie)
 • Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia na kierunku fizjoterapia specjalność neurorehabilitacja i terapia zajęciowa (studia licencjackie)
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu na kierunku Zdrowie Publiczne w specjalności Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia (studia magisterskie).

Obecnie student drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia.

Kursy i szkolenia:

 • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath,
 • Ergonomia w pracy terapeuty i techniki wykorzystywane w masażu tkanek głębokich,
 • Technik masażysta.

NEUROLOGOPEDZI, LOGOPEDZI:

mgr Marta Maciejewska Neurologopeda, Oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Jana Długosza na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Neurologopedia, Dodatkowo ukończone studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Metoda werbalno Tonalna,
 • Logorytmika,
 • integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Wzrokowo Słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Wpływ muzyki klasycznej na rozwój mowy dziecka,
 • Tarapia ręki I II stopnia,
 • Trening żywienia,
 • Terapia Behawioralna, czytanie symultaniczno sekwencyjne,
 • Kinesy taping w logopedii,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Nowa jakość w pracy z osobami z ASD,
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • szkolenie i uprawnienia do wykorzystania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia,
 • „Terapia Logopedyczna Dziecka z Zespołem Downa”,
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć ? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm

 

mgr Kamila Matusiak Neurologopeda, Oligofrenopedagog, Terapeuta zajęciowy, Pracownik socjalny

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej, oligofrenopedagogiki, logopedii.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • System C- Eye w ocenie stanu pacjenta neurorahabilitacji i komunikacji;
 • Kinsyotaping w logopedii;
 • Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg. metody dr S. Masgutowej;
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym;
 • Udział w I Międzynarodowym Sympozjum Logopedycznym Metoda Dyna – Lingua M. S. w leczeniu autyzmu zorganizowanym przez Wrocławskie Centrum Psychostymulacji, Podyplomowe Studia Logopedyczne  Uniwersytetu Wrocławskiego i Towarzystwo Miłośników Polonistyki;
 • „Pomogę Ci, żebyś zrobił to sam” – praca z dzieckiem autystycznym i jego rodziną;
 • Praca z dzieckiem o zaburzonej emocjonalności;
 • wprowadzenie do języka migowego;
 • Kierownik wycieczek szkolnych;
 • Kierownik placówek wypoczynku dzieci młodzieży;
 • szkolenie i uprawnienia do wykorzystania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia,
 • szkolenie w zakresie PPOŻ,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”

 

mgr Monika Rosiak  Neurologopeda

Od lutego 2016 roku pracuję w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli jako neurologopeda.

Na wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła się moja ścieżka obecnie wykonywanego  zawodu, który stał się moją pasją. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku socjologii stosowanej, a stopień magistra uzyskałam po ukończeniu pedagogiki społecznej w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno – wychowawczej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Oba kierunki powiązane dziedzinami i zakresem problematyki społecznej i humanistycznej dały mi przygotowanie  i możliwości do podejmowania pracy w zawodach społecznych w obszarze edukacji, zdrowia, pracy opiekuńczej
i socjalnej. Dodatkowe okoliczności oraz  rozwój zainteresowań zagadnieniami z zakresu logopedii przesądziły o podjęciu podyplomowych studiów również na Uniwersytecie Łódzkim o kierunku Logopedia medialna z logopedią ogólną, a w następnej kolejności podjęłam studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi  z zakresu Neurologopedii ogólnej
i dziecięcej.

Studia z neurologopedii znacznie poszerzyły moją wiedzę teoretyczną i praktyczną w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Wykonywanie tego zawodu daje mi duże  poczucie satysfakcji oraz spełnienia zawodowego.  Neurologopedia jest specjalnością interdyscyplinarną, terapeutycznie ukierunkowaną na osoby w różnym wieku. W związku z tym ukończyłam dodatkowe kursy  zawodowe w celu  pogłębiania wiedzy oraz umiejętności min. z zakresu; Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne, kurs Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych według dr Swietłany Masgutowej, szkolenie System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji (nowoczesny system, który śledzi ruchy gałek ocznych co umożliwia komunikację i rehabilitację osób min po udarach), szkolenie i uprawnienia do wykorzystania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, Terapia Logopedyczna Dziecka z Zespołem Downa, LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka, Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych („Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć”), warsztat „Kinesiotaping w logopedii”, warsztat „Wprowadzanie AAC u dziecka z trudnościami neuromotorycznymi”, warsztat „Trening karmienia logopedycznego od podstaw”, konferencja naukowa „Wczesna interwencja logopedyczna dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną”.

W mojej pracy miarą własnej satysfakcji i realizacji zawodowej jest uśmiech i zadowolenie Pacjentów z etapów rehabilitacji, czego Państwu i sobie życzę.

 

mgr Agnieszka Lewandowska-Lewicka  Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych – Kierunek Pedagogika. Ukończone podyplomowe studia Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny – Kierunek Logopedia oraz Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny- Kierunek Neurologopedia Kliniczna.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych według metody dr S. Masgutowej
 • Centrum Metody Krakowskiej- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji /niesłyszących, autystycznych,
  z afazją/
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Centrum Metody Krakowskie – Terapia neurobiologiczna
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • Uczestnictwo w VII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Problemy logopedii XXI wieku – wczesna interwencja logopedyczna, wpływ wysokich technologii na rozwój mowy, zaburzenia artykulacji”
 • warsztaty „Stymulacja mechanizmów  lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm

 

mgr Anna Kucińska Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku filologicznym. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach- Logopedia Medialna z Logopedią Ogólną oraz Neurologopedia, nauczyciel dyplomowany.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Integracja Odruchów Ustno –Twarzowych według metody dr S. Masgutowej
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi
 • Terapia Neurobiologiczna
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania
 • Opóźniony Rozwój Mowy
 • Rzeczywiste zrozumienie dziecka z afazją i alalią
 • Udział w ogólnopolskich konferencjach logopedycznych
 • warsztaty „Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania”
 • warsztaty „Stymulacja mechanizmów  lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm

 

mgr Klaudia Smolarek Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Logopedia z audiologią w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada zaświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego uprawniające do pracy w placówkach oświatowych w ramach przygotowania pedagogicznego.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • „Umiejętności praktycznych z zakresu audiologii”,
 • „Animator zabaw dziecięcych”,
 • „Terapia Ręki – od diagnozy do terapii”,
 • „Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych” wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • „Mutyzm Wybiórczy”,
 • „Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem”,
 • „Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem” (szkolenie online),
 • „Masaż logopedyczny w praktyce” (szkolenie online),
 • „AAC- Alternatywne metody komunikacji w praktyce logopedy” (szkolenie online),
 • „Opóźniony rozwój mowy- podejście praktyczne” (szkolenie online),
 • „Trening umiejętności społecznych w pigułce” (szkolenie online),
 • „Jąkanie- skuteczne techniki pracy logopedycznej w praktyce” (szkolenie online),
 • „Mutyzm wybiórczy w gabinecie logopedy” (szkolenie online),
 • „Diagnoza i terapia dziecka zagrożonego dysleksją” (szkolenie online),
 • „Terapia Logopedyczna Dziecka z Zespołem Downa”,
 • warsztaty „Prawne aspekty zawodu neurologopedy”,
 • warsztaty „Zaburzenia słuchu w praktyce neurologopedycznej”,
 • warsztaty „Mutyzm wybiórczy w praktyce neurologopedycznej”,
 • warsztaty „Podstawy diagnozy neurologicznej dzieci i dorosłych”,
 • warsztat „Kinesiotaping w logopedii”,
 • warsztat „Wprowadzanie AAC u dziecka z trudnościami neuromotorycznymi”,
 • warsztat „Trening karmienia logopedycznego od podstaw”,
 • konferencja naukowa „Wczesna interwencja logopedyczna dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną”,
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

mgr Martyna Mielczarek-Rudo Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Tyflopedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika resocjalizacyjna i Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Surdopedagogika, Tyflopedagogika.

Ukończone kursy:

 • Terapia ręki- wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych,
 • Integracje Odruchów Wzrokowo Słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Terapia Neurotaktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Diagnoza i Terapia Ręki szkolenie I i II stopnia,
 • Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy 3 części,
 • I –poziom elementarny kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych,
 • II- poziom elementarny kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych,
 • I- poziom elementarny- kurs języka migowego (PJM 1),
 • II- poziom elementarny- kurs języka migowego (PJM2),
 • Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu RehaCom,
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • Terapia osób ze spektrum autyzmu,
 • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabowidzących,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

Aleksandra Jędrzejewska Muzykoterapeuta, Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Studia

 • Oligofrenopedagogika  Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Łodzi,
 • Muzykoterapia oraz muzykoterapia w rehabilitacji  Akademia Muzyczna w Łodzi.

Studia podyplomowe:

 • Integracja Sensoryczna Studia Podyplomowe College Medyczny w Kielcach.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Posturalnych i Dynamicznych cz.1 i 2 według dr S.Masgutowej,
 • Integracja Bilateralna,
 • Terapia ręki,
 • III-stopniowy kurs Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem,
 • Johansen- Indywidualna stymulacja słuchu,
 • Zaburzenia odżywiania sensoryczne i motoryczne,
 • Wychowawca kolonijny,
 • Kierownik wycieczek,
 • Animator zabaw dla dzieci,
 • Certyfikowany opiekun dziecięcy,
 • Stosowane zachowania werbalne – Podejście AVB,
 • Program szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Rozwój daje radość,
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,
 • Szkolenie specjalistyczne z zakresu integracji sensorycznej MODUŁ I Wyciąganie wniosków z obserwacji Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy,
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • warsztaty „Wczesna diagnostyka małego dziecka”
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • kurs „Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym” formy pracy terapeutycznej w oparciu o koncepcję neurorozwojowe.

Wkrótce rozpoczyna studia II stopnia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

 

mgr Arkadiusz Rutkowski Oligofrenopedagog, Dogoterapeuta

Ukończone kursy:

 • Diagnoza i stymulacja neurorozwoju dziecka,
 • Terapia Taktylna i sensoryczno-prioreceptywna stymulacja odruchów niemowlęcych w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów dynamiczny i posturalnych z całościowym systemem ruchu ciała cz I w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów dynamiczny i posturalnych  cz II w ramach programu MNRI,
 • Integracja sfery ruchowej i emocjonalnej wg metody dr AS.Masgutowej Techniki pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi,
 • Diagnozowanie odruchów dynamicznych i posturalnych cz I,
 • Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów twarzy w ramach programu MNRI,
 • Ruchy archetypowe i rozwój psychomotoryczny w ramach programu MNRI,
 • Terapia Taktylna w ramach programu MNRI,
 • Sala doświadczania świata a rozwój percepcji w terapii osób niepełnosprawnych,
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36m.ż.,
 • ADHD Nadpobudliwość psychoruchowa,
 • Treser psów,
 • Nowa ustawa o finansowaniu  zadań oświatowych Regulacje  w zakresie  prowadzenia, wychowania i opieki  w szkołach i placówkach oświatowych.

Prowadzący zajęcia dogoterapii w oparciu o integrację odruchów i terapię taktylną podczas międzynarodowych turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej.

 

mgr Magdalena Marszałkowska  Pedagog Specjalny

Absolwentka: Zespołu Szkół Medycznych w Koninie na kierunku Terapeuta zajęciowy, Niepubliczne Kolegium nauczycielskie Akademia Pedagogiki Specjalnej im: Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogiki specjalnej oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – Wydział Nauk Pedagogicznych we Wrocławiu na kierunku pedagogika specjalna.

W roku 2016 ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią
i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka”.

Ukończone Kursy i szkolenia:

 • Uprawnienia wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs udoskonalający – „Autyzm”: jak pracować z dzieckiem ?
 • Kurs udoskonalający- Metody pracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
 • Kurs udoskonalający- Opieka nad osobami psychicznymi i neurologicznymi
 • Kurs – Pedagogika zabawy „Klanza”. Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Kurs – „Socjoterapia” – różne rodzaje i formy terapii zajęciowej
 • Kurs – „Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się (AAC)
 • Szkolenie – Zastosowanie arteterapii w pracy z klientem pomocy społecznej”
 • Szkolenie – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz I i II
 • Szkolenie – „ADHD”- nadpobudliwość psychoruchowa
 • Szkolenie – Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem
 • Szkolenie – Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 • Szkolenie – Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych
 • Szkolenie – Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem
 • Szkolenie – Uczeń z  Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym w przedszkolu i szkole
 • Szkolenie – Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem –plany aktywności
 • Szkolenie – Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem
 • Szkolenie –  Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem . Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Szkolenie – „Nasz podopieczny w Sali Doświadczania Świata”- problemy i rozwiązania
 • Szkolenia – Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych wg. Metody dr. Swietłany Masgutowej
 • Szkolenie – Terapia ręki I i II stopnia
 • Szkolenie – EEG – Biofeedback Ii II stopnia.
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”

 

 

mgr Karolina Poterała  Pedagog, Tyflopedagog, Oligofrenopedagog

Absolwentka  Pedagogiki Szkolnej i Terapii Pedagogicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, dodatkowo Studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu  oraz oligofrenopedagogika i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu. Ponadto ukończone:

 • Diagnoza terapii ręki stopień I i II
 • Uprawnienia diagnostyczne baterii 7/9 i 10/12, Uprawnienia diagnostyczne baterii – Gim i 16 plus, Uprawnienia diagnostyczne baterii- 5/6R w Pracowni Testów Psychologiczno Pedagogicznych w Gdańsku
 • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących  w   Centrum Kształcenia Kadr przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.
 • Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu RehaCom w Centrum Organizacji Poznawczej i Neuroterapii.
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”.

 

mgr Liliana Krystkiewicz  Oligofrenopedagog, Terapeuta EEG Biofeedback, Surdopedagog i Tyflopedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Kupieckiej w Zgierzu na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Pedagogika, specjalność: Zarządzanie placówką oświatową.

Dodatkowo, ukończone studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem, Profilaktyka zagrożeń społecznych i resocjalizacja w środowisku otwartym oraz Surdopedagogika i Tyflopedagogika.

Ukończone kursy, warsztaty, szkolenia z zakresu pedagogiki, m.in.:

 • kurs I i II stopnia EEG Biofeedback,
 • kurs języka migowego,
 • Rozwój mowy: aspekt pragmatyczny i fonologiczny,
 • Nowoczesna technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Specyficzne formy pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebam edukacyjnymi,
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych ORTOPTYKA,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”
 • szkolenie Uprawnienia Diagnostyczne Screeningowym Audiometrem Tonalnym z testami  centralnymi – SAT

 

mgr Sylwia Kolasa  Oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, Wydziały Filologicznego na kierunku Filologia Polska.
Ukończone studia podyplomowe:

 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

 

mgr Urszula Dalmata Tyflopedagog, Oligofrenopedagog

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w zakresie pedagogiki. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Specjalna – Oligofrenopedagogika (Uniwersytet Łódzki) oraz studia podyplomowe Tyflopedagogika (Wyższa Szkoła  Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa).

Udział w:

 • kursie doskonalącym „Rehabilitacja wzroku słabowidzących”,
 • szkoleniu w ramach projektu „Doszkalanie specjalistów zajmujących się dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12 r.ż., które pozostają bez właściwego wczesnego wsparcia i edukacji szkolnej”,
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych ORTOPTYKA

 

mgr Agnieszka Filipczak Pedagog specjalny, Terapeuta EEG Biofeedback

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie Szkolny doradca zawodowy (Uniwersytet Łódzki), Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (WSH-E).

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zespołem ADHD
 • Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii kurs podstawowy I stopnia
 • kurs II stopnia EEG Biofeedback
 • Zaburzenia uczenia się i zachowania, ADHD, ADD
 • Sala doświadczania świata z rozwój percepcji u osób z deficytami intelektualnymi
 • Kinezjologia Edukacyjna

 

mgr Paulina Jeziorska  Pedagog, Oligofrenopedagog, Instruktor terapii zajęciowej

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno –  Ekonomicznej w Sieradzu na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna oraz Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalo-wychowawczej.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie:

 • oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem
 • terapia zajęciowa
 • przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie
 • wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami

KURSY I SZKOLENIA

 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”
 • „Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym”
 • „Grupowe treningi balintowskie”
 • „Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych –
  treningi nawyków celowej aktywności“
 • „Agresja wśród osób niepełnosprawnych w ośrodkach wychowawczych“
 • „Wypalenie zawodowe osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi“
 • „Osoba chora psychicznie jako klient pomocy społecznej“
 • „Metody stymulacji rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną“
 • „Hipoterapia – możlwości jej wykorzystania w rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną“
 • „Wykorzystanie technik plastyczny w kształceniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych“
 • „Wykorzystanie dogoterapii w edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym”
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

Paulina Trzaskowska Oligofrenopedagog

Absolwentka studiów na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych na kierunku Pedagogika – wychowanie przedszkolne
i wczesnoszkolne. Ukończone studia podyplomowe Oligofrenopedagogika w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia ręki I i II stopnia – diagnoza i prowadzenie zajęć z terapii ręki
 • Trener Sensoplastyki I stopnia
 • Trener Edukacji Włączającej
 • Kynoterapia – metoda wspomagająca edukację, terapię i rehabilitację dzieci z wyzwaniami rozwojowymi
 • Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm
 • „Trening żywienia” ” Fundacja Pomoc Autyzm
 • szkolenie „Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”

Obecnie na 2 roku studiów Magisterskich Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych na kierunku Pedagogika – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne oraz Studia Podyplomowe – Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem dziecka. (06.2018).

 

mgr Marika Szewczyk  Oligofrenopedagog, Kynoterapeuta

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu na kierunku pedagogika, ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu na kierunku pedagogika, ze specjalnością pedagogika wieku dziecięcego. Ponadto, ukończone studia Podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz Edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Dogoterapii,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

 

PSYCHOLOGOWIE:

mgr Marta Smugowska  Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna.

Aktualnie w trakcie 4-letniego specjalistycznego szkolenia podyplomowego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie a także studia kwalifikacyjne przygotowania pedagogicznego.

Ukończony fakultet pn „Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży” w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez  Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Posiada zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym przez KCP. Prowadzone
w Ośrodku AMI terapie poddawane są stałej superwizji.

Ukończone szkolenia:

 • diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym,
 • diagnostyka spektrum autyzmu na podstawie kwestionariusza ASRS,
 • terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji,
 • posiada zaświadczenie AHE uprawniające do pracy w placówkach oświatowych w ramach przygotowania pedagogicznego,
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju,
 • w zakresie PPOŻ
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

 • Nadchodzące szkolenia: Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs kwiecień 2018

 

mgr Katrin Lenzion  Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego na kierunku biotechnologia medyczna oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku biologia.
Posiada również przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe:

 • Psychologia Kliniczna na Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy
 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera w CKP w Łodzi
 • nadchodzące studia  (II 2018) – Diagnoza i terapia neuropsychologiczna na UMCS w Lublinie

Ukończone kursy:

 • neuropsychologia kliniczna dziecka – CBT Warszawa
 • praca terapeutyczna  z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze
 • praca nauczyciela wobec agresji
 • techniki oddechowe i relaksacyjne jako narzędzie walki ze stresem

Ukończone szkolenia:

 • diagnosta w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym
 • diagnostyka spektrum autyzmu na podstawie kwestionariusza ASRS
 • uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Standford-Binet

Udział w konferencjach:

 • „Dzieci i nastolatki z Zespołem Aspergera (spektrum autyzmu) w przedszkolu i szkole”
 • „Profilaktyka uzależnień – jak o tym rozmawiać z uczniami ?”
 • „Kod zachowania – … „

Dodatkowe uprawnienia:

 • certyfikat psychologa orzecznika – orzekanie w PZON

Psychologia jest moją pasją życiową, staram się pomagać dzieciom i nastolatkom z różnymi problemami.
Wychodzę z założenia, że ,,Nie ma problemów nieistotnych, nie ma też takich, których nie dałoby się rozwiązać”.

 

mgr Patrycja Owczarek Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego – Instytut Psychologii na kierunku Psychologia kliniczna.

Ukończone studia podyplomowe Uniwersytetu SWPS w Poznaniu na kierunku Stosowana analiza zachowania. Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania – Terapia behawioralna a także studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Ukończone kursy:

 • Terapia behawioralna,
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna” Fundacja Pomoc Autyzm

 

mgr Małgorzata Urbaniak Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – Instytut Psychologii, specjalność psychologia zdrowia i kliniczna.

Studia podyplomowe:

 • Przygotowanie pedagogiczne

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „Zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”
 • „Terapia zaburzeń więzi i poprawa jakości relacji w kontekście związków rodzinnych, partnerskich i rówieśniczych”
 • „Rok z terapią poznawczo- behawioralną dzieci i młodzieży”
 • „Trener grupowy treningu zastępowania agresji (ART.)”
 • „Seksualność osób niepełnosprawnych”
 • „Diagnoza – podstawowe narzędzie w pracy psychologa”
 • „Podstawy prowadzenia interwencji kryzysowej”

 

mgr Justyna Domańska  Psycholog

Absolwentka pięcioletnich  studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku psychologia, specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna. Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiadam uprawnienia pedagogiczne.

Obecnie  w trakcie kształcenia podyplomowego na 4 – letnim kursie terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie. Ukończenie go uprawnia do ubiegania się o certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie ,,System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji’’
 • Kurs kwalifikacyjny ,,Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym’’, PTPiP w Gdańsku; kurs uprawnia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej następującymi narzędziami do diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci i przyczyn trudności szkolnych: ,,Bateria 5/6”, Bateria-5/6R”, ,,Bateria-8, 7/9”, ,,Bateria 10-12”,,,Bateria-GIM’’
 • Kwalifikacyjny kurs z zakresu oligofrenopedagogiki, SKK w Łodzi
 • Kurs ,,Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy’’, PSTB w Krakowie
 • Kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Centrum CBT w Warszawie
 • Szkolenie ,,Poradnictwo psychologiczne”, SWPS w Warszawie
 • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, SKK w Łodzi
 • Szkolenie ,,Podstawy prowadzenia interwencji kryzysowej’’, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łodzi
 • Dwuletnie warsztaty systemowego języka migowego ,,Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem”, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ i Fundacja 11 Muz

W Fundacji AMI pracuję od września 2014 roku. Przeprowadzam wstępne konsultacje, wykonuję badania psychologiczne oraz prowadzę terapię psychologiczną z wykorzystaniem technik poznawczych i behawioralnych. Mam ogromną ciekawość drugiego człowieka – małego i dużego. Każde spotkanie i  rozmowa to dla mnie przestrzeń na poznawanie drugiego człowieka po to, by zrozumieć, wesprzeć i towarzyszyć w wyzwaniach, jakie niosą ze sobą rozwój i zmiana. Każdy mały sukces dzieci i ich rodziców będących pod opieką AMI to dla mnie ogromna radość.

 

Ośrodek Diagnozy i terapii dzieci z autyzmem współpracuje z:

 dr n. med. Arkadiusz Jasek Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Łodzi oraz Wykładowca Psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym

 

ADMINISTRACJA – BIURO:

mgr Aleksandra Jaworska koordynator projektu, pracownik administracyjno-biurowy

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego na kierunku Socjologia (I stopień)
oraz na kierunku Polityka Społeczna (II stopień). Dodatkowo, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy i szkolenia:

 • szkolenie „Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi”
 • kurs pierwszej pomocy podstawowy oraz szkolenie z zakresu „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
 • szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF)
 • szkolenie „Zasady przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru świadczeń wypłacanych w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem oraz e-ZLA”
 • szkolenie „Rozliczanie projektów unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020”
 • szkolenie „Konstrukcja budżetu projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020”
 • szkolenie „Rozliczanie projektów w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego z wykorzystaniem systemu SL2014”
 • szkolenie „Zasada niedyskryminacji w projektach RPO WŁ 2014-2020″”
 • szkolenie z zakresu PPOŻ

 

mgr Paulina Owczarek pracownik administracyjno-biurowy

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Administracja publiczna oraz Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo zatrudnienia.

Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, biznesplanu, odnawialnych źródeł energii a także ochrony własności intelektualnej a także przeszkolenie w zakresie przeciwpożarowym.

 

Sandra Sulińska pracownik administracyjno-biurowy, obsługa sekretariatu

Technik Ekonomista, Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności na kierunku Fizjoterapia (licencjat). Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Największe hobby – taniec, którym dzieli się z dziećmi w tutejszym przedszkolu.
Ukończone kursy i szkolenia:
– Profesjonalna asystentka/sekretarka – Centrum Kształcenia Biznesu
– System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji.