Metoda Warnkego – skuteczna pomoc w problemach automatyzacji funkcji

Niektórym weekend mija baardzo intensywnie.
Dzięki temu w Fundacji AMI będziemy mieć specjalistki od Metody Warnkego.
Ruszamy z nowym narzędziem i metodą pracy z dziećmi.

METODA WARNKEGO już w lutym w Ośrodkach AMI w Zduńskiej Woli i Sieradzu oraz w Przedszkolu AMIŚ.

Założenia Metody Warnkego:
Głównym założeniem metody Warnkego jest to, że przyczyną trudności w nauce wśród dzieci są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Dzieci te są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania, np. próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter).

więcej o metodzie https://metodawarnkego.pl/