Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest skuteczną metodą wykorzystywaną do pracy z osobami z wyzwaniami rozwojowymi.

Dzięki wykorzystaniu naturalnej ekspresji ruchowej, komunikacji pozawerbalnej i elementów zabawy jest dostępna dla dzieci a opiekunom dostarcza dodatkowych form oddziaływania.

W metodzie tej wykorzystuje się dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje, dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z wyzwaniami typu:

  • upośledzenie umysłowe
  • autyzm
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania,
  • nadpobudliwość psychoruchowa
  • różnorodne choroby genetyczne

W programie ćwiczeń ruchowych wyróżnia się następujące grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:

  • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
  • ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
  • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem a także grupą

Ćwiczenia twórcze przeprowadza się w formie tańca, pantomimy, dramy. Pozwalają one nawiązać i pogłębić kontakty międzyludzkie, poznać sytuacje, których ćwiczący nie doświadczyłby ze względu na swoją niepełnosprawność.