Dogoterapia

Dogoterapia (kynoterapia) jest jedną z naturalnych form wspomagania rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zabawy i ćwiczenia z odpowiednio wyszkolonymi psami.

Taką formą rehabilitacji objęte są dzieci upośledzone ruchowo i umysłowo (zespół Downa, porażenie mózgowe, autyzm, ADHD, niedowład kończyn, zespół wiotkiego dziecka oraz wiele innych).

Dogoterapia nie tylko przyczynia się do przywracania sprawności fizycznej, ale poprzez bezpośredni kontakt z psem rozwija sferę emocjonalną. Dlatego też, terapia ta skierowana jest nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale także samotnych (Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka). Kynoterapia wpływa na socjalizację i uwrażliwienie między innymi więźniów, trudnej młodzieży, narkomanów, gdyż kontakt z psem tłumi agresję, wymusza na dziecku, czy osobie dorosłej inne zachowanie.

Dzięki kontaktowi z psem wzrasta poczucie własnej wartości człowieka. Pies bezgranicznie akceptuje człowieka takim jaki jest. Dla psa wszyscy jesteśmy jednakowi. Pies traktuje wszystkich tak samo, nie ocenia po wyglądzie. Dlatego dziecko podczas zajęć zapomina o swojej chorobie, kalectwie i wyglądzie.

Kolejnym aspektem jest to, że dzieci czują się potrzebne. Pielęgnując psa, karmiąc go, wydając mu komendy, prowadząc na smyczy dzieci wiedzą, że są im potrzebne, a jednocześnie nieświadomie ćwiczą.

W dogoterapii nie zawsze możemy oczekiwać szybkich efektów. Czasami jest to długotrwały proces „małych kroczków do przodu” np. okazywanie czułości, chęć dziecka do każdego kolejnego ruchu podczas zabawy, każde nowo wypowiedziane słowo. Istotne jest też to, że dziecko podczas zajęć czuje się ważne i potrzebne.

 

Formy i efekty dogoterapii

Spotkanie z Psem (SP) – zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia SP mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości.
W zależności od potrzeb podopiecznych i możliwości placówki mają formę spotkań indywidualnych lub pracy grupowej. Mogą odbywać się w formie spotkań jednorazowych lub zajęć cyklicznych. Czas trwania zwykle nie jest jednoznacznie określony. Kynoterapeuta prowadzi dokumentację zajęć polegającą na zapisie spostrzeżeń dotyczących zachowania się podopiecznych.

Edukacja z Psem (EP) – zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących wykraczających poza ramy SP. Dlatego wyodrębniono je w oddzielnej formie. Zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy.
Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole. Zajęcia prowadzone są w grupach (klasach) lub indywidualnie przez zespół kynoterapeutyczny kierowany przez pedagoga. Mają określony scenariusz realizujący program nauczania. Wskazana jest ewaluacja i dokumentacja zajęć.Widzac efekty zajeć Fundacja AMI prowadzi dogoterapię w przedszkolach, szkołach podstawowych w ramach różnych programów przygotowanych dla dzieci.
Dogoterapia wprowadzana jest w przedszkolach jako dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci, jako zróżnicowanie i podniesienie oferty edukacyjnej dla dzieci. Zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły aby zaprezentować dzieciom tę niekonwencjonalną formę przekazywania wiedzy.

Terapia z Psem (TP) – jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel, z zakresu kompleksowej rehabilitacji, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistą np. lekarzem prowadzącym, rehabilitantem, psychologiem. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb. TP powinna być w pełni dokumentowana. Każdy uczestnik ma założoną kartę informacyjną i kartę przebiegu zajęć, w której wpisujemy rodzaj prowadzonych ćwiczeń oraz ich efekty. Pozwala to na okresowe sprawdzenie skuteczności i doboru metod. TP jest systemem rozwijalnym tzn. w miarę postępów stosujemy stopniowanie trudności. Najkorzystniejszą formą TP są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (zwykle nie więcej niż 3 osoby).

Efekty kynoterapii:

 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa;
 • Wyciszenie zachowań agresywnych;
 • Wyzwalają potrzebę spontanicznej komunikacji;
 • Zmniejszają nadwrażliwość na bodźce dotykowe;
 • Ułatwiają nawiązanie kontaktu z obcą osobą;
 • Wydłużenie czasu koncentracji uwagi;
 • Zniwelowanie blokady lęków przed zwierzętami;
 • Rozwijanie funkcji opiekuńczych;
 • Naukę samodzielności poprzez stwarzanie dziecku samodzielnego zajmowania się psem, np.: karmienie, prowadzenie na smyczy;
 • Wzmacniają poczucie odpowiedzialności;
 • Wzmocnienie równowagi;
 • Rozwijanie funkcji poznawczych;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Działanie na receptory – wzrok, słuch, dotyk;
 • Rozwijanie funkcji opiekuńczych;
 • Opanowanie prostych elementów tresury, dających dziecku poczucie własnej wartości;
 • Panowanie nad emocjami;
 • Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Kształtować nawyki higieniczne związane z kontaktem psa np. mycie rąk po zakończeniu zajęć.

Gdzie prowadzimy dogoterapię

Kynoterapia nie tylko przyczynia się do przywracania sprawności fizycznej, ale poprzez bezpośredni kontakt z psem rozwija sferę emocjonalną. Dlatego też, terapia ta skierowana jest nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale także samotnych (Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka). Dogoterapia wpływa na socjalizację i uwrażliwienie między innymi więźniów, trudnej młodzieży, narkomanów, gdyż kontakt z psem tłumi agresję, wymusza na dziecku, czy osobie dorosłej inne zachowanie.

Fundacja „AMI” już od 4 lat zajmuje się prowadzeniem kynoterapii. Pomagając oraz niosąc szczęście wielu dzieciom. Dogoterapia woj. łódzkie, woj. wielkopolskie.

Placówki dla których fundacja „AMI” prowadzi kynoterapię:

 • Szkoła Podstawowa nr 9 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
 • Publiczne Przedszkole nr 6 w Zduńskiej Woli z oddziałami integracyjnymi
 • Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, oddział dla młodzieży
 • Stowarzyszenie „Dary losu” w Sieradzu.
 • Dom wczasów Dziecięcych TPD w Głazie.
 • Ośrodek adaptacyjny „ARKA” w Sieradzu
 • Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu (woj. wielkopolskie).
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu.
 • Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 8 w Sieradzu
 • Publiczne Przedszkole nr 5 w Zduńskiej Woli im. Misia Uszatka
 • Ośrodek Adaptacyjny w Mokrsku.
 • Stowarzyszenie Tacy Sami w Wieluniu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach.
 • Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „SZANSA” w Piotrkowie Trybunalskim
 • Przedszkole nr 3 W Sieradzu
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Sieradzu
 • Zespół Szkół Specjalnych Warta
 • Kolorowe Przedszkole w Fundacji Kolorowy Świat w Łodzi
 • Niepubliczne Przedszkole, ul. Rybna Łódź
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce (woj. opolskie)

Zajęcia dogoterapii odbywają się także w Akademii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów „AMI” ul. Łaska 29, gdzie w różnych formach wsparcia uczestniczą dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Na miejscu odbywają się indywidualne zajęcia dogoterapii z dziećmi.

Fundacja AMI prowadzi dogoterapię na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego i opolskiego.

Codziennie terapeuci wraz z psami odwiedzają różne placówki na terenie kraju.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy do współpracy placówki – szeroka oferta zajęć.

Dodatkowo prowadzimy zajęcia edukacyjne z psami w placówkach dla dzieci zdrowych.
W ramach prowadzonych akcji edukacyjnych odwiedziliśmy do tej pory m.in.:

 • Przedszkole w Tymienicach
 • Przedszkole w Czechach
 • Przedszkole w Wojsławicach
 • Przedszkole w Janiszewicach
 • Przedszkole w Krobanowie
 • Przedszkole w Szadku
 • Szkołę Podstawową w Annopolu Starym
 • Szkołę Podstawową w Izabelowie
 • Szkołę Podstawową w Czechach
 • Szkołę Podstawową w Krobanowie
 • Szkołę Podstawową w Wojsławicach
 • Szkołę Podstawową w Janiszewicach
 • Szkołę Podstawową w Szadku
 • Gimnazjum w Wojsławicach
 • Gimnazjum w Czechach
 • Gimnazjum w Janiszewicach
 • Przedszkole nr 5 w Zduńskiej Woli
 • Przedszkole nr 6 Zduńska Wola
 • Przedszkole nr 2 Zduńska Wola
 • Przedszkolu nr 3 Zduńska Wola
 • Przedszkole Widawa (powiat  łaski)
 • Przedszkole Publiczne Nr 6 w Łasku
 • Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łasku
 • Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łasku
 • Przedszkole Publiczne Nr 3 w Łasku
 • Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łasku
 • Przedszkole Publiczne Sędziejowice
 • Przedszkole w Kwiatkowicach
 • Szkoła Podstawowa w Kwiatkowicach
 • Szkoła Podstawowa w Okupie
 • Szkoła Podstawowa w Konstantynowie Łódzkim
 • Przedszkole nr 4 Słoneczko Łowicz
 • Zespół Szkół Katolickich w Sieradzu (Szkoła Podstawowa)
 • Szkoła Podstawowa w Chojnem